ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในหญิงตั้งครรภ์ พร้อมวิธีรักษา

ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในหญิงตั้งครรภ์  หรือที่เรียกว่า underactive thyroid ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงบ่อยกว่าผู้ชาย โดยทั่วไปจะส่งผลต่อผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่สามารถเริ่มได้ทุกเพศทุกวัย อาจพบได้โดยการตรวจเลือดเป็นประจำหรือหลังจากเริ่มมีอาการ Subclinical hypothyroidism เป็นชื่อที่กำหนดให้กับอาการในระยะแรกๆ ที่ไม่รุนแรง หากคุณเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไทรอยด์ทำงานต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการรักษานั้นง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การรักษาส่วนใหญ่อาศัยการเสริมระดับฮอร์โมนต่ำของคุณด้วยฮอร์โมนเทียม ฮอร์โมนเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่สิ่งที่ร่างกายของคุณไม่ได้ผลิตเองและช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับสู่ปกติ

ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในหญิงตั้งครรภ์
ผู้หญิงต้องการฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ และหลายคนที่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ levothyroxine จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหล่านี้สามารถนำไปสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำได้ นักวิจัยพบว่าผู้หญิงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ levothyroxine มีระดับ thyrotropin ซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ในระดับสูง
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงขนาดยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะไทรอยด์ จากการศึกษาพบว่า “การควบคุมภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการแท้งบุตรและการตายคลอด ความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และภาวะหัวใจล้มเหลวของมารดา”

หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจต่อมไทรอยด์?
การวิเคราะห์ล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน Frontier in Endocrinology นำเสนอข้อดีและข้อเสียของการทดสอบสากล ผู้เขียนทราบว่าระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่เหมาะสมที่สุดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาการตั้งครรภ์และช่วยในการพัฒนาของทารกในครรภ์ได้ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์เป็นเรื่องปกติในสตรีวัยเจริญพันธุ์ มันสามารถส่งผลเสียอย่างมากต่อผลลัพธ์ทางสูติกรรมและพัฒนาการทางระบบประสาทของเด็ก การตรวจเลือดเป็นเรื่องง่ายและสามารถแก้ไขได้ด้วยการรักษาที่ไม่แพงและใช้ได้

“การตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นที่ดูเหมือนจะพลาดกรณีส่วนใหญ่ และแบบจำลองทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจคัดกรองแบบสากลนั้นคุ้มค่า แม้ว่าจะมีการสันนิษฐานว่าภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำเท่านั้นที่มีผลเสียต่อสูติกรรม”

พวกเขากล่าวว่าทารกในครรภ์พึ่งพาฮอร์โมนไทรอยด์ของมารดาอย่างสมบูรณ์นานถึง 16 สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาสมอง ฮอร์โมนไทรอยด์ที่เหมาะสมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้ไอคิวของทารกลดลงได้ในภายหลัง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา แพทย์มักจะคัดกรองเฉพาะสตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ หรือผู้ที่มีประวัติโรคภูมิต้านตนเองหรือการคลอดก่อนกำหนด

ในทางกลับกัน เทย์เลอร์กล่าวว่าการตรวจคัดกรองต่อมไทรอยด์แบบสากลในการตั้งครรภ์ระยะแรกสามารถปรับปรุงไอคิวของเด็กและลดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะมีการลงมติเป็นเอกฉันท์หากไม่มีการทดลองควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งคัดเลือกสตรีก่อนการปฏิสนธิหรือให้เร็วที่สุดในการตั้งครรภ์ สมาคมต่อมไทรอยด์อเมริกันและสมาคมต่อมไร้ท่อไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองต่อมไทรอยด์แบบสากลสำหรับสตรีมีครรภ์

พวกเขาไม่สามารถแนะนำหรือต่อต้านการตรวจคัดกรองสากลได้ กล่าวว่าความผิดปกติส่วนใหญ่ที่ตรวจพบในหญิงตั้งครรภ์จะเป็นภาวะไทรอยด์ทำงานที่ไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ แม้ว่าการศึกษาเชิงสังเกตจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางสูติกรรมที่ไม่ดีและพัฒนาการทางระบบประสาทของเด็กที่บกพร่อง แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าการรักษาสตรีด้วยโรคนี้จะทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

ไม่แนะนำให้ผู้หญิงที่รู้จักโรคไทรอยด์ได้รับการทดสอบต่อมไทรอยด์ในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ควรได้รับการทดสอบ: ประวัติภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติ/ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน หรืออาการปัจจุบัน/สัญญาณของความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคไทรอยด์ทำงานผิดปกติ หรือโรคต่อมไทรอยด์แพ้ภูมิตัวเอง
 - แอนติบอดีต่อมไทรอยด์ที่เป็นที่รู้จักหรือมีโรคคอพอก
 - ประวัติการฉายรังสีที่ศีรษะหรือคอ หรือการผ่าตัดต่อมไทรอยด์มาก่อน
 - อายุมากกว่า 30
 - ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือโรคภูมิต้านทานผิดปกติอื่น ๆ
 - ประวัติการแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด หรือภาวะมีบุตรยาก
 - การตั้งครรภ์หลายครั้งก่อน
 - โรคอ้วนลงพุง
 - ผู้ที่ใช้อะมิโอดาโรนหรือลิเธียม หรือการใช้คอนทราสต์ทางรังสีไอโอดีนล่าสุด
 - อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทราบว่ามีสารไอโอดีนไม่เพียงพอในระดับปานกลางถึงรุนแรง

การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
หากต่อมไทรอยด์ของคุณผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป แสดงว่าคุณมีอาการที่เรียกว่าภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน การรักษาภาวะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดและทำให้การผลิตฮอร์โมนไทรอยด์เป็นปกติ บางครั้งการรักษาอาจทำให้ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนของคุณอยู่ในระดับต่ำอย่างถาวร ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก
หากต่อมไทรอยด์ทั้งหมดของคุณถูกกำจัดออกเนื่องจากปัญหาต่อมไทรอยด์ คุณจะพัฒนาภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ การใช้ยาไทรอยด์ตลอดชีวิตคือการรักษาเบื้องต้น หากต่อมไทรอยด์ของคุณออกเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อมไทรอยด์ของคุณอาจยังสามารถผลิตฮอร์โมนได้เพียงพอในตัวเอง การตรวจเลือดจะช่วยกำหนดปริมาณยาไทรอยด์ที่คุณต้องการ
 
การรักษาด้วยรังสี
หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ศีรษะหรือคอ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว คุณอาจได้รับการรักษาด้วยรังสี การฉายรังสีที่ใช้รักษาอาการเหล่านี้อาจทำให้การผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนช้าลงหรือหยุดลง สิ่งนี้จะนำไปสู่ภาวะพร่องไทรอยด์เกือบทุกครั้ง
 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติกับภาวะซึมเศร้าคืออะไร?
เมื่อระดับไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ การทำงานตามธรรมชาติของร่างกายจะช้าลงและช้าลง ทำให้เกิดอาการต่างๆ รวมทั้งความเหนื่อยล้า น้ำหนักขึ้น และแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้า แหล่งการศึกษาที่เชื่อถือได้ในปี 2559 พบว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำมีอาการซึมเศร้า บางคนที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยอาจประสบปัญหาทางอารมณ์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยภาวะพร่องไทรอยด์ทำงานได้ยาก แทนที่จะรักษาแค่สมอง แพทย์ควรพิจารณาการทดสอบและรักษาต่อมไทรอยด์ที่ไม่ออกฤทธิ์
อาการซึมเศร้าและภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติมีอาการหลายอย่าง ซึ่งรวมถึง:
 - ความเหนื่อยล้า
 - น้ำหนักมากขึ้น, น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น
 - อารมณ์หดหู่
 - ความปรารถนาและความพึงพอใจลดลง
 - สมาธิลำบาก
 - ปัญหาการนอนหลับ
เงื่อนไขทั้งสองนี้มีอาการที่อาจแยกความแตกต่างออกจากกัน สำหรับภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ปัญหาต่างๆ เช่น ผิวแห้ง ท้องผูก คอเลสเตอรอลสูง และผมร่วงเป็นเรื่องปกติ สำหรับภาวะซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อาการซึมเศร้ามักเกิดจากการวินิจฉัยตามอาการและประวัติทางการแพทย์

https://th.theasianparent.com/thyroid-conditions-raise-pregnancy-risks
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่