โรงพยาบาลธนบุรี

เกิดเมื่อ: 10 พ.ค. 2520

#ที่พึ่งทุกสุขภาพ

ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิครบวงจร ด้วยมาตรฐาน จริยธรรม โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ครอบครัว และสังคม

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่