+++++ เรียนท่านสะพานหมุนติ้ว และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน | ความหมายของพระธรรม หลายความหมาย และตัวอย่างพระธรรม ครับ

.

.
-----------
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

            การค้นหาคำว่า “ ธรรม ”
            ผลการค้นหาพบมากกว่า  80  ตำแหน่ง ดังนี้ :-
;
 
...
...

แสดงผลการค้น ลำดับที่  23 / 80

ธรรม สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง;

       เหตุ, ต้นเหตุ;

       สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด;

       คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ;

       หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่;

       ความชอบ, ความยุติธรรม;

       พระธรรม, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น
ธรรม ในประโยคว่า “ให้กล่าวธรรมโดยบท” บาลีแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่ท่านเรียงไว้ จะเป็นพุทธภาษิตก็ตาม สาวกภาษิตก็ตาม ฤษีภาษิตก็ตาม เทวดาภาษิตก็ตาม เรียกว่า ธรรม ในประโยคนี้

ธรรม (ในคำว่า “การกรานกฐินเป็นธรรม”) ชอบแล้ว, ถูกระเบียบแล้ว

แสดงผลการค้น ลำดับที่  24 / 80

ธรรม ๒
       หมวดหนึ่ง คือ
           ๑. รูปธรรม ได้แก่ รูปขันธ์ทั้งหมด
           ๒. อรูปธรรม ได้แก่ นามขันธ์ ๔ และนิพพาน;

       อีกหมวดหนึ่ง คือ
           ๑. โลกียธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก
           ๒. โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ;

       อีกหมวดหนึ่ง คือ
           ๑. สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ ขันธ์ ๕ ทั้งหมด
           ๒. อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ได้แก่ นิพพาน

...
...
ธรรมชาติ ของที่เกิดเองตามวิสัยของโลก เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ เป็นต้น

แสดงผลการค้น ลำดับที่  40 / 80

ธรรมฐิติ ความดำรงคงตัวแห่งธรรม, ความตั้งอยู่แน่นอนแห่งกฎธรรมดา

...

ธรรมปฏิรูป ธรรมปลอม, ธรรมที่ไม่แท้, ธรรมเทียม

...

https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%B8%C3%C3%C1
----------

   ตัวอย่างพระธรรม ตามความหมายข้างต้น จะได้นำพระธรรม พระวินัย มาแสดงให้เห็นชัดเจน ต่อไป ครับ

ขอบคุณครับ

.
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่