เคารพในคำวินิจฉัยนะ แต่การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มันเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีจริง ๆ หรือครับ?

ลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 60  “ต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดียังไม่ถึงที่สุดหรือรอการลงโทษ ยกเว้นความผิดลหุโทษ”  โอเคล่ะ ศาลอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ศาลไทย อยู่ที่ดุลพินิจของศาล แต่ประเด็นคือ เคยติดคุก เป็นคนดีไหม? 
มาตรา 160 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
รัฐมนตรีต้อง
1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4 มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
5 ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (คุณสมบัติ ส.ส.)
7 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
8 ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีนับถึงวันแต่งตั้ง
การขนยาเสพติด เป็นคดีร้ายแรงอย่างมาก จริง ๆ ข้อ 5 ก็ไม่ผ่านละครับ ยิ่งข้อ 7 นี่เพียงพอที่จะหลุดละ แต่ศาลก็มองว่ามันคือศาลออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย ก็ไม่รู้นะ พูดไปจะเป็นการ "ดูหมิ่นศาล" แต่การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่เหมาะสมกับคนที่จะมาเป็นคนในคณะบริหารของรัฐบาลจริงหรือ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กฎหมายการเมือง รัฐธรรมนูญ นักการเมือง
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่