เวทนา สัญญา วิตก : เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

พระสูตรนี้หมายถึงการภาวนาเพื่อรักษาสติสัมปชัญญะ ใช่ไหมครับ โปรดอธิบาย

หลวง เล่ม 14 ข้อ 378

ดูกรอานนท์  เพราะฉะนั้นแล  เธอจงทรงจำธรรมไม่น่าเป็นไปได้  น่าอัศจรรย์  ของตถาคต  แม้นี้ไว้เถิด

ดูกรอานนท์  ในเรื่องนี้  
♦️เวทนาของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น  ปรากฏตั้งอยู่  ปรากฏถึงความดับไป
♦️สัญญาของตถาคต  ปรากฏเกิดขึ้น  ปรากฏตั้งอยู่  ปรากฏถึงความดับไป
♦️วิตกของตถาคต  ปรากฏเกิดขึ้น  ปรากฏตั้งอยู่  ปรากฏถึงความดับไป  

ดูกรอานนท์  แม้ข้อนี้แล  เธอก็ยเป็นไปได้  น่าอัศจรรย์ ของตถาคต  ฯ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่