การกระจาย และ ถ่วงดุล อำนาจ * CHECK AND BALANCES เป็นนิยามทางการปกครอง / บริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย ที่มีการกระจายอำนาจและถ่วงอำนาจ อยู่ในระบบ (COUNTER BALANCING) ให้สมดุล ไม่ให้มีการบริหารประเทศ ที่อำนาจมารวมอยู่ศูนย์กลาง หรือใครคนใดคนหนึ่ง... รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม, กอง สำนัก ฯลฯ มากเกินไป  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขกฎให้เหมาะสมได้ตามยุคตามเหตุการณ์ได้  (ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมากกว่า 200 ปี อเมริกาไม่เคยมีปฏิวัติ รัฐประหาร แม้แต่ครั้งเดียว)
 * ในรัฐธรรมนูญมี 3 องค์ประกอบใหญ่เหมือนของไทย ( ประเทศไทยไปเอาของเขามาแต่เอาโครงสร้างมาไม่หมด ถึงได้ล้มลุกคลุกคลานมาจนทุกวันนี้ ) หัวใจของรัฐธรรมนูญอยู่ที่ประชาชน ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนต้องมาก่อน คือ... "โดย (หรือมาจาก) ประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นของประชาชน" เท่านั้น ง่ายๆ แค่นี้ ไม่มีอย่างอื่น...  
 * หากมีการเปรียบว่า ทรัพย์สิน เงินทอง เป็น  "เลือดหล่อเลี้ยงชีวิตประเทศชาติ" ได้ทราบมาว่าขณะนี้ประเทศไทยถูกคนไทยด้วยกันเองรุมแทะรุมทึ้ง เลือดไหลไม่หยุด! ที่น่ากลัวที่สุดคือทำกันเป็นระบบ (TEAMWORK) มีการ อะลุ่ม อะหล่วย, สมประโยชน์กัน, ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน (COMPROMISE) ที่น่าเกลียดที่สุด ใช้อํานาจ ทุจริต เอาเปรียบกัน อย่างเย้ยฟ้าท้าดินกัน . จนมีคำถามกับ คำที่ว่า "มั่นคง - มั่งคั่ง - ยั่งยืน" นั้นเป็นของใคร...? จะมัวเกรงใจและ " ป๊อด" ( cold feet)  กันไม่ได้แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศคนปัจจุบันและ / หรือผู้นำประเทศคนใหม่แสดง "วิสัยทัศน์" ที่แท้จริงออกมา หรือว่าจะเป็นได้เพียงแค่ "ศรีธนญชัย"?
 * ควรรีบตรวจสอบเส้นทางการเงิน และทรัพย์สินว่ามีใครบ้างที่ฉ้อโกง...? ทั้งในประเทศ, และต่างประเทศทุกๆ ประเทศ, ตามเกาะต่างๆ, รวมทั้งแบ้งค์ที่สวิทเซอร์แลนด์ (SWISS BANK) โดยด่วน รีบยึดกลับคืนมาให้ประเทศที่รักของเรา ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ก่อนที่จะกระจัด กระจายไปมากกว่านี้, และฟ้องร้องคดีอาญาด้วย ต่างกรรมต่างวาระ !!!
 * การใช้ทรัพยากร และกำลังคน ควรใช้ไปในทาง "สร้างสรรค์" ทำให้ประชากรของเราแข็งแรง มีความสามารถทางสติปัญญาพร้อมต่อสู้แข่งขัน กับเพื่อนร่วมโลกในอนาคต .  อย่าหลงทาง เอาเงินไปทุ่มเททางทหาร กับชื้ออาวุธ โดยเปล่าประโยชน์..... ( ทราบว่าประเทศ กําลังต้องการ หนุ่ม / สาว มาช่วยกัน ทํางานสร้างชาติ .  ทําไม ?... ไม่เคยคิดช่วยเหลือ คนอายุน้อยที่มี " อาชีพทหาร และ อาชีพนักบวช "  โดยสมัครใจ.  ให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพที่ยังขาดแคลนแรงงาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ . ให้ทุนเรียนฟรีไปเลย หากผลการเรียนเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ มีเงินยังชีพพิเศษให้อีก ).....  เมื่อ  17  ปีมาแล้ว ประเทศอิรักมีเครื่องบินรบแบบต่าง ๆ หลายร้อยลํา  รถถังหลายร้อยคัน อาวุธต่าง ๆ อีกเหลือคณานับ  มีทหารผ่านการฝึกปรืออย่างดี . ทําสงครามบุกยึดประเทศคูเวต ซึ่งเป็นพันธมิตรของอเมริกา อเมริกาจึงประกาศสงครามกับอิรัก . ทหารอิรักแทบไม่มีโอกาศได้รับใช้ชาติ ให้สมเงินเดือน / สวัสดิการอันมากมาย  ที่ได้ไป , เพราะส่วนใหญ่ยังไม่ทันเห็นข้าศึกก็ถูกยิงเสียแล้ว จนถึงก้บต้องละทิ้งหน้าที่ ไม่ยอมออกรบ ด้วยรู้ว่า ออกไปต้องตายแน่ ๆ .  ตามป้อมค่าย (บังเกอร์ ) ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายฟุต ถ้ามีหน้าต่าง ก็ถูกยิงโดยสมาร์ทบอมบ์ ลอดหน้าต่างเข้าไป ถ้าไม่มีหน้าต่าง ก็ถูกลูกระเบิดหัวโลหะทังสเตน ยิงกระแทกแล้วระเบิด  หากเป็นเวลากลางคืนหรือมีอะไรบัง มองไม่เห็น ก็เห็นได้ด้วยกล้อง "อินฟาเรด"  ตรวจจับรังสีความร้อน (เขาดูจากดาวเทียม) สงครามครั้งนี้ ประธานาธิบดีถึงกับต้องออกคําสั่งให้กองทัพสหรัฐ ฯ หยุด / เลิกทําสงคราม ก่อนหมายกําหนดการเดิม . นี่เป็นเหตุการณ์ เมื่อ 17 ปีที่แล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าเขาไปถืงไหนกันแล้ว ( อะไรที่รู้ว่าไม่มีทางชนะก็ อย่าไปคิด - อย่าไปทํา เพราะเท่ากับ ผลาญเงินผลาญทอง , และซั้าร้าย ยังเป็นการทําลายความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางตรง ทางอ้อม อีกต่างหาก ) . กรุณาอย่าคิดทําสงครามฆ่าทําลายกัน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติเดียวกัน หรือคนอื่น ,เพราะไม่ช้า ก็เร็ว ภัยจะมาถึงตัว ในภายหลัง !!!!! (จะรักใคร ชอบใคร อะไร หรือไม่ อย่างไร ถือเป็นสิทธิส่วนตัว ของแต่ละคน อย่าไปบังคับกัน หรือใช้วิธีสกปรก เช่น ใส่ร้าย-ป้ายสี โดยไม่เป็นความจริง , ยุยงให้แตกแยก , หรืออ้างถึง ระเบียบ / ขนบธรรมเนียม ที่อาจไม่เหมาะกับสมัยนิยม ). 

                                                            "การเลือกตั้งในอเมริกา โดยสังเขป"

 *  ที่สหรัฐอเมริกา ผู้แทน (ส.ส.) ( representative) อยู่ในตําแหน่ง ครั้งละ 2  ปี  เป็นตัวแทนในเขตุชุมชนของตัวเท่านั้น (ไม่มีอิทธิพล / อํานาจต่อรองอะไรเหมือนของไทย)  ทําตัวเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ในโรงจํานํา เขาเข้ามาทํางานเป็นตัวแทนประชาชน ไม่ได้เข้ามา " เล่น " การเมือง . จะมีผู้แทนกี่คนของแต่ละรัฐ ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของรัฐนั้น ๆ   ส่วนวุฒิสมาชิก ( ส. ว. )  (senate) อยู่ในตําแหน่ง ครั้งละ  6  ปี เป็นตัวแทนของรัฐ (เปรียบเหมือนจังหวัด) รัฐละ  2  คน ไม่ว่าประชากรจะมากน้อยแค่ไหนก็ได้เท่ากัน เป็นตัวแทนของรัฐ  มีการเลือกทุก  2  ปี ครั้งละ  1/3   ของจํานวนรวมทั้งหมด .  วุฒิสมาชิกเป็นตัวแทนของรัฐ (senate)ถ้าเป็นคนดี มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ก็มีโอกาศที่จะได้เป็นผู้นําประเทศ . นอกจากวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐโดยตรงแล้ว ประชาชนยังเลือกผู้ว่าการรัฐ ( governor)ของเขาเอง เพราะผู้ว่าไม่ได้มาจากส่วนกลางเหมือนเมืองไทย เขาต้องการให้ผู้บริหารได้รับอํานาจจากประชาชน ( ตํารวจก็เหมือนกันไม่ได้มาจากส่วนกลาง ). ระบบการบริหารราชการของไทย : หากคิดเปรียบเทียบจะคล้าย "บันได" ผู้กุมอํานาจ สายต่าง ๆ  รวมกันอยู่ชั้นบน ถ้อยที-ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ - เกื้อกูลกัน อย่างลับ ๆ . โดยใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ  ( ตบหัว - ลูบหลัง )  ให้คุณ - ให้โทษได้  ( ถ้าสังคมยังเหลื่อมลํ้าอยู่ จะทําได้ ) , ทําให้รู้สึกหวาดกลัว และเป็นหนี้บุญคุณ...โดยธรรมชาติของปุถุชน คนธรรมดา เมื่อเกิดความกลัวก็จะคิดอ่อนน้อม ประจบประแจง เอาใจสรรเสริญ เยินยอ ประจบ ประแจง สอพลอ... และเมื่อมีความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ ก็อยากจะตอบแทน เกรงใจ มีใจนิยมชมชื่น.....( โอ๊ย...เบื่อ ) วนเวียนกันไปมา ซํ้า ๆ  และแล้วมหกรรม คอรัปชั่น ก็เกิดขึ้น !...???  เขาทํากันมานานแล้ว.....( โอ๊ย...เบื่อ ) .
 * ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา มาจากการลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนคนอเมริกันทั้งประเทศ ผู้สมัครประธานาธิบดีจะต้องประกาศ รองประธานาธิบดีของตัว  ให้ประชนรู้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง .
 * การนับคะแนนเลือกประธานาธิบดีจะนับ 2 แบบ ใน"กาบัตรที่หน่วยเลือกตั้ง, หรือจะโหวตทางไปรษณีย์ก็ได้" * การนับคะแนน มี 2 แบบนั้น  แบบแรกจะนับคะแนนรวมทั้งประเทศ ว่าใครจะได้เท่าใด เรียกว่า "พ๊อพพูล่าร์โหวต" (POPULAR VOTE) อันนี้จะไม่นําไปนับเพื่อตัดสิน .
  * โหวตอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า "อีเล็คโทร่อล" (ELECTORAL VOTE) โหวตอันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะชนะได้ตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี  อีเล็คโทร่อลโหวตจะนับคะแนนแยกแต่ละรัฐ ใครชนะในรัฐไหน ก็จะได้คะแนนในรัฐนั้นๆ ทั้งหมดไปฝ่ายเดียว (เหมาหมด) . ในตําแหน่งประธานาธิบดี ของประเทศสหรัฐอเมริกา เขาถือว่าเป็นตําแหน่งผู้นําที่ทรงอิทธิพล ที่สุดคนหนึ่งของโลก. แต่กับคนอเมริกัน ประธานาธิบดีไม่กล้าหือ กับประชาชน ... นิ่มเป็นขนม " เปียกปูน "  ไม่กล้าเอะอะ , โหวกเหวก ,โวยวาย , เป็นเจ้าเข้า . พูดจาเรียบร้อยย , ไม่พูดปด , โกหก , ตลบตะแลง , ปลิ้นปล้อน , หมกเม็ด , เล่นพวก , พูดอย่าง-ทําอย่าง , หรือเห็นคนอื่นดีกว่า / สําคัญกว่าประชาชน . ไม่ประพฤติ :  รับชอบ - แต่ไม่รับผิด ,โทษคนอื่น , และที่สําคัญ ผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ/ประชาชน ต้องมาก่อน . คนอเมริกันมีความเชื่อว่า " เขา " ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ เขาจึงรักประเทศเขามาก . ขออย่าเข้าใจผิดหาก "เรา" ที่เป็นคนไทย ไปพูดจาว่าร้ายประมุขของเขา แล้วเขาเกิดเห็นด้วยตามเหตุ ตามผล . 
โดยสรุป : นักการเมืองที่อเมริกาไม่กล้าพูด " เล่นลิ้น " ไปวัน ๆ  ( monkey around) เพราะชาวบ้าน เขารู้ทัน และกล้าพูด .

ขอบคุณ,
MONTY PATANA

ข้อความอื่นๆ....
1 " ขุดคลองไทย ? "
  https://pantip.com/topic/40413089
2 "การกระจาย และ ถ่วงดุล อำนาจ"
  https://pantip.com/topic/40402146
3 "เรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันของสังคมไทย"
  https://pantip.com/topic/40182259
4 "ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแม่"
  https://pantip.com/topic/40029350
5 "ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแม่, ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ให้โอกาส"
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่