JJNY : คนบ่นข้าวของแพง-รายได้น้อยไม่พอจ่าย/คนกรุง'ไม่เชื่อมั่น'กทม.'เอาน้ำท่วมอยู่/ทั่วโลกป่วยโควิด37.4ล./ติดเชื้อใหม่2

คนบ่นข้าวของแพง-รายได้น้อยไม่พอจ่าย
https://www.innnews.co.th/politics/news_792834/
 

 
"สวนดุสิตโพล" คนบ่นข้าวของแพง รายได้น้อยไม่พอใช้จ่าย จี้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
 
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน เรื่องมาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย พบว่า 5 เสียงบ่น ของคนไทย ณ วันนี้ 
ร้อยละ 60.26 ระบุ ข้าวของแพง 
รองลงมาร้อยละ 50.43 ระบุ รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย 
ร้อยละ 48.45 ระบุ การทำงานของรัฐบาล 
ร้อยละ 47.16 ระบุ โรงเรียน/ครูไม่ได้คุณภาพ 
ร้อยละ 46.03 ระบุ ความขัดแย้งทางการเมือง
  
ทั้งนี้ สาเหตุที่บ่น พบว่า 
ร้อยละ 66.96 ระบุ อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
รองลงมาร้อยละ 58.09 ระบุ อึดอัด/เบื่อ/ทนไม่ไหว 
ร้อยละ 54.43 ระบุ อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ร้อยละ 49.04 สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้ 
ร้อยละ 48.09 ระบุ เกิดความเครียด
 
เมื่อถามถึงวิธีแก้ไขเสียงบ่น พบว่า 
ร้อยละ 64.65 ระบุ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
รองลงมาร้อยละ 58.77 ระบุ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
ร้อยละ 45.12 ระบุ สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน
 
ท้ายที่สุดเมื่อถามว่า ใครจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ พบว่า 
ร้อยละ 61.19 ระบุ รัฐบาล 
รองลงมาร้อยละ 55.05 ระบุ นายกรัฐมนตรี 
ร้อยละ 49.52 ระบุ คนไทยต้องช่วยกัน 
ร้อยละ 46.36 ระบุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 
*******

กระทู้ผลโพลอย่างเป็นทางการของสวนดุสิตโพลครับ

มาช่วยแก้ “เสียงบ่น” ของคนไทย
https://pantip.com/topic/40252277

 
โพลชี้'คนกรุง'ไม่เชื่อมั่น 'กทม.'เอาน้ำท่วมอยู่!!
https://www.dailynews.co.th/politics/800363

“นิด้าโพล”ชี้ คนกรุงฯ ไม่เชื่อมั่นกทม.สามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ แถมไม่ค่อยพอใจการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่” ระหว่างวันที่ 6 – 7 ต.ค. จากชาวกรุงเทพฯ จำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่าง ถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพฯ พบว่า 
 
ร้อยละ 19.51 ระบุว่ากังวลมาก 
ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล 
ร้อยละ 22.39 ระบุว่าไม่ค่อยกังวล 
และร้อยละ 27.69 ระบุว่าไม่กังวลเลย สำหรับความพอใจต่อการระบายน้ำของกรุงเทพฯ พบว่า 
 
ร้อยละ 9.23 ระบุว่าพอใจมาก เพราะกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการวางแผนรับมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายที่ดีจึงทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และบางพื้นที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเลย 
 
ร้อยละ 30.78 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ เพราะกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขัง เช่น การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่ทำให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น และบางพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังเลย
 
ร้อยละ 33.21 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ เพราะการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ จึงทำให้การระบายน้ำล่าช้า 
 
และร้อยละ 26.78 ระบุว่าไม่พอใจเลย เพราะการระบายน้ำมีความล่าช้ามาก ทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอระบายซ้ำซากขาดการเตรียมความพร้อม 
 
ส่วนความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้นั้นพบว่า 
ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเชื่อมั่นมาก 
ร้อยละ 30.48 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น 
ร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น 
และร้อยละ 25.49 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลย.
 
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่