[CR] น่าน #กรีนซีซั่น EP3 วัดเวียงน่าน วิหารและเจดีย์ (เขาน้อย/ภูมินทร์/ช้างค้ำ/หัวข่วง/แช่แห้ง)

เมืองน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย

เราพักที่โรงแรมชานเมืองน่านที่ไม่ห่างจากวัดพระธาตุเข้าน้อยมากนัก เพราะฉะนั้นเช้าวันนั้นแผนการเดินทางจึงมุ่งหน้าไปวัดพระธาตุเข้าน้อยก่อนแต่เช้าตรู่เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมของอาคารที่สวยงาม องค์พระธาตุสีขาว วิหารสีขาวที่หน้าบันประดับไปด้วยลายก้านขดและใบไม้ม้วน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว รวมทั้งพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่แล้ว ไฮไลท์ของการมาที่นี่ก็คือจุดชมวิวขั้นเทพที่ใครพลาดคงคุยกับเพื่อนได้ยากครับ ว่าเคยมาเมืองน่านแล้ว
วิวสุดลูกหูลูกตาถึงแม้วันที่เราขึ้นไปจะปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ และละอองฝอยของฝนโปรยก็ตาม

วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และวัดหัวข่วง 
ทั้งสามวัดจัดว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันที่เราสามารถเดินวนเป็นวงกลมเยี่ยมชมได้ทั้งหมดครับ

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์กับวิหารทรงจัตุรมุขอันสวยงาม เลืองชื่อ และแทบทุกคนรู้จัก รวมทั้งความโด่งดังของภาพจิตกรรมฝาผนังอันวิจิตรพิสดารซึ่งปัจจุบันจัดว่าเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเมืองน่านไปแล้ว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซึ่งอยู่หัวมุมถนนเยื้องๆ กับวัดภูมินทร์ กับวิหารทรงล้านนา หลังคาสามชั้นลดหลั่นกัน โดยที่หน้าบันสลักเป็นลายก้านขดอ่อนช้อยงดงาม ผนังและเสาอาคารเป็นลายปูนปั้นประดับกระจก มีจิตรกรรมฝาหนังอยู่โดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ส่วนใหญ่จะซีดจางไปตามกาลเวลาไม่คมชัดเหมือนวัดภูมินทร์ ด้านในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย 


ส่วนเจดีย์ด้านหลังเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบล้านนาประดับด้วยทองจังโกแต่ก็มีกลิ่นอายของศิลปะสุโขทัย (องค์ระฆังขนาดเล็กบนฐานสูงซ้อนกันหลายชั้น) และที่เป็นจุดเด่นและต่างจากเจดีย์ในล้านนาองค์อื่นๆ คือมีการปั้นรูปช้างให้เห็นเพียงครึ่งตัวที่ชั้นฐานสมกับชื่อวัดพระธาตุช้างค้ำฯ นั่นเอง

“...และที่ชั้นประทักษิณมีการประดับช้างล้อมโดยรอบ อันเป็นคติของช้างค้ำจุนจักรวาล ค้ำจุนพระพุทธศาสนาหรือช้างเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ” (ข้อความส่วนหนึ่งในหน้า ๓๘๔ ใน หนังสือเรื่องเจดีย์ในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ)

วัดหัวข่วง

อยู่ไม่ห่างจากวัดพระธาตุช้างค้ำและวัดภูมินทร์ในระยะที่เดินไปได้ ถึงแม้จะเป็นเพียงวัดขนาดเล็กและไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากเท่าวัดภูมินทร์ และวัดพระธาตุช้างค้ำฯ ก็ตาม แต่ด้านในวิหารก็วิจิตรงดงาม ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขัดสมาธิราบปางมารวิชัย แบบศิลปะเมืองน่าน นอกจากนั้นยังมีธรรมาศอายุกว่า ๑๐๐ ปี และสัตตภัณฑ์(เชิงเทียนที่ใช้บูชาพระประธานในวิหาร) ที่แกะสลักจากไม้ปิดทองไว้อย่างวิจิตรงดงาม

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

เป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดปีเถาะ กระต่ายก็จะกระจายอยู่ทั่วๆ บริเวณวัด อยู่นอกเมืองครับห่างจากเมืองน่านนั่งรถสัก ๕ ถึง ๑๐ นาที จอดรถด้านล่างแล้วเดินขึ้นมาตามทางเดินที่ขนาบด้วยรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ หรือจะจอดรถด้านบนเลยก็ได้ ที่นี่มีวิหารพระนอนขนาดใหญ่ด้วยนะครับ 

เจดีย์ของที่นี่เป็นเจดีย์ในรูปแบบศิลปะล้านนาหุ้มทองจังโกในรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์ล้านนาอื่นๆ ส่วนพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบขนาดใหญ่ ปางมารวิชัยศิลปะล้านนาในกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ซึ่งพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในวิหารด้านนอกเขตกำแพงวิหารและเจดีย์ ก็เป็นพระพุทธรูปในกลุ่มศิลปะเดียวกัน

“... กลุ่มที่ ๒ อิทธิพลศิลปะสุโขทัย  กลุ่มนี้ทำสืบต่อมาจากสายวิวัฒนาการของศิลปะสุโขทัยที่เริ่มขึ้นในระยะที่ ๒ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิยาวลงมาจรดพระนาภี ลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรูปสุโขทัยและเป็นรูปแบบเฉพาะของกลุ่มนี้คือ การทำพระเนตรที่เปิดกว้างมองตรงไม่ตวัดปลายแบบสุโขทัย พระโอษฐ์ยิ้มและเกือบเป็นเส้นตรงต่างจากศิลปะสุโขทัยที่ทำเป็นหยักโค้งลายคลื่น” 
(จากหน้า ๙๖ ของหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ)
--------------------------
 Note
๑. คืนที่ผ่านมาพักโรงแรมน่าน ศรีปันนา ธีมสีขาว ห้องกว้าง ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและลมเย็นๆ อาคารและห้องพักออกแบบอิงสถาปัตยกรรมไทยล้านนา  มีการใช้ไม้เป็นองค์ประกอบ ระเบียงต่อกันเป็นทางเดินยาว และชายคากว้าง เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของทางภาครัฐ
๒. อาหารกลางวันทานข้าวซอย และขนมจีนน้ำเงี้ยว ร้านที่เราเดินผ่าน อยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๓. ถนนคนเดินมิ่งเมือง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศาลหลักเมือง (วัดมิ่งเมือง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และวัดภูมินทร์ เป็นแหล่งซื้อของที่ระลึกที่น่าแวะชม และร้านโอท็อปที่อยู่บริเวณนั้นก็เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับ
------------------------
คุณหมูยอ
ออกเดินทาง ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
บันทึกไว้เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
-----------------
อ่านตอนอื่นๆ ทริปน่าน
ชื่อสินค้า:   เมืองน่าน
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่