BFIT และอนาคตใน 1 ปีข้างหน้า

รบกวนสอบถามพี่ๆนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจ S&L ครับ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของ BFIT

พอดีผมได้นำงบการเงินของ BFIT ใน Q1(ก่อนตรวจสอบ) และ Q2(ก่อนตรวจสอบ) มาเทียบกันแล้วเห็นในสิ่งที่เกิดผลต่อกำไรค่อนข้างมาก
คือส่วนของ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญครับ จะรบกวนสอบถามความคิดเห็นในกำไรของส่วนนี้ครับว่าการที่มีกำไรจากตรงนี้คือการกลับหนี้คืน
งบไตรมาสนี้เข้าใจว่า NPL อาจจะยังไม่ออกมาให้เห็นเนื่องจากมาตรการพักชำระหนี้ที่ทางรัฐบาลออกมาตรการมาครับ แต่มุมมองใน Q3 อาจจะยังไม่เห็นผลของ NPL
แต่ในQ4 - Q1คิดว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจในภาคการเงินอาจจะมีให้เห็น จึงอยากสอบถามพี่ๆนลท.ครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับงบการเงินของ BFIT ที่ออกมา และอนาคตของธุรกิจครับ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่