คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม

คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม

 ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งปวง มหาเทพ มหาเทวี องค์เทพทุกท่าน พระโพธิสัตว์ทุกองค์ เทวดาทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

 บัดนี้ ลูกขอตั้งปณิธาน เจริญรอยตามพระพุทธองค์ ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่อาศัย เพื่อแก้ไขกรรมที่ไม่ดีของตนเเอง สิ่งใดผิดลูกจะตั้งปณิธานแก้ไขนำออกคืนสู่ธรรม สิ่งใดถูก ลูกจะตั้งปณิธานดำรงรักษา วิวัฒน์ พัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 บัดนี้ลูกขอลูกสำนึกผิดในอกุศลกรรม กรรมทั้ง ๗ สาย 

 ๑) กรรมโลภะ 
 ๒) กรรมโทสะ 
 ๓) กรรมโมหะ 
 ๔) กรรมราคะ 
 ๕) กรรมอกตัญญู 
 ๖) กรรมโกหกหลอกลวง 
 ๗) กรรมลบหลู่สิ่งศักดิ์ิสิทธิ์
ด้วยวิธีการแห่งราคะ ดังนี้ 

 ๑. สนองอารมณ์ความสะใจ มีการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ โกหกหลอกลวง ละโมบเพ่งเล็งเอาจนเกินไป 

 ๒. สนองอารมณ์ยึดครอง อยากเอาเป็นเจ้าของ ขี้หึง ขี้หวง พยายามเป็นเจ้าของ อำเภอใจตน ใช้มารยาบังคับขู่เข็ญ ข่มขืนทางจิตใจ 

 ๓. ทำลาย มีความรังเกียจเดียดฉันท์ สาปแช่ง คร่ำครวญ รันทด เบื่อหน่าย มุ่งร้ายหวังร้าย ทำร้ายทำลาย สังเวยให้สิ้นไป 
 
 ๔. ไม่ได้ดั่งใจ อิจฉาริษยา จองเวร อาฆาตแค้นพยาบาท สร้างเรื่อง เล่าขวัญนินทา 

 ๕. กาม มีความใคร่ความอยาก ความปรารถนา ที่จะให้สมสู่สุขสมแก่เรา อย่างไม่สันโดษ เกินเหตุแห่งความพอดี

 ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน

 ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ภาวะธรรมใดภาวะธรรมหนึ่ง ด้วยกาย วาจา ใจนี้ ต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้ 

 บัดนี้ ข้าพจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมากรรม และขออโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง 

 ในอดีตหรือปัจจุบันนี้ หากผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด มาทำร้ายด้วยวิบากกรรมนี้ ให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอรับการขมาและอโหสิกรรมให้ จะไม่จองเวร อาฆาต พยาบาทอีกต่อไป และขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวร อาฆาต พยาบาทต่างๆ คืนสู่ธรรม

 บัดนี้ ลูกขอตั้งปณิธาน เจริญพรหมวิหาร ๔ ของพ่อพรหมธาดา เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยฐานจิต อกเขาอกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน ให้อภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไป มิได้ขาด อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด
 
 ขออัญเชิญบารมีพระแม่ธรณี โปรดเสด็จมาเป็นประจักษ์พยาน ในการทำบุญสร้างกุศล ส่งไปให้กับเจ้ากรรมนายเวร ขอเจ้ากรรมนายเวร โปรดมารับกุศล โปรดเมตตาเอ็นดู อภัยให้กัน อโหสิกรรม

 ด้วยบารมีพุทธองค์ โปรดเคลียร์ แก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นำไปสู่สันติสุข
 โอม ศานติ สันติโอม สาธุ๛


แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ปรัชญา กฎแห่งกรรม พิธีกรรมและความเชื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่