การยื่นขอวีซ่าติดตามคู่สมรสไปกลุ่มประเทศ EU | EUTR (Spouse) Visa

เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส(สามี) ไปอยู่ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งต้องขอเกริ่นคร่าวๆ ให้เข้าใจกันก่อนจะได้ไม่งง เนื่องจากสามีเราเป็นคนอังกฤษได้อยู่กับเราที่ไทยได้ 2 ปีแล้ว และเราทั้งสองคนก็ได้แพลนว่าต้องการย้ายไปอยู่และตั้งถิ่นฐานใช้ชีวิตที่ไอร์แลนด์กัน

ทำไมถึงไอร์แลนด์? หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ไปประเทศอังกฤษ จริงๆ แล้วเราสองคนได้หาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะแล้วได้ตัดสินใจจะยื่นขอวีซ่าไปไอร์แลนด์ด้วยเงื่อนไขของ Freedom of movement in EU ตามเงื่อนไขของประเภทวีซ่าที่เราเลือกยื่นนั้น เราสามารถเลือกไปประเทศไหนก็ได้ในยุโรปหรือกลุ่มประเทศใน EU (ยกเว้นอังกฤษ) ซึ่งเราสองคนเลือกประเทศไอร์แลนด์ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ เราทั้งสองไม่อยากแยกจากกันเป็นเวลานานๆ(ต้องการเดินทางไปพร้อมกัน) ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่ายื่นวีซ่าฟรี ไม่จำเป็นต้องสอบภาษาและตรวจสุขภาพ อีกอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือไอร์แลนด์อยู่ไม่ไกลจากอังกฤษ เผื่อญาติทางฝั่งของสามีอยากมาเยี่ยมกันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลค่ะเนื่องจากมีกฎข้อหนึ่งของ EU ภายใต้ Directive 2004/38/EC อนุญาตให้สามารถยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสไปยังประเทศในกลุ่ม EU/EEA/Swiss ได้(ประเทศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศตัวเอง) ในกรณีที่ผู้สมรสของเราต้องการย้ายไปหางาน/ทำงาน/ทำธุรกิจ/เรียนอยู่ที่ประเทศในกลุ่ม EU/EEA/Swiss นั้น และคุณสมบัติของเราคือต้องมีสัญชาตินอกกลุ่มประเทศ EU/EEA/Swiss หรือที่เรียกว่า Non-EU นั่นเอง ซึ่งท่านไหนกำลังศึกษาเรื่องการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสในกลุ่มประเทศ EU/EEA/Swiss ไปยังประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาติของคู่สมรสของเราสามารถใช้เป็นแนวทางได้ เพราะการยื่นวีซ่าภายใต้เงื่อนไขนี้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ขั้นตอนคร่าวๆ คือการยื่นสมัครออนไลน์และการเตรียมเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานทูตประจำประเทศที่เราต้องการไป ซึ่งต้องนำเอกสารไปยื่นให้ที่สถานทูตภายใน 30 วันหลังจากสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในที่นี้ยื่นขอประเทศไอร์แลนด์ก็ต้องนำไปยื่นที่สถานทูตไอร์แลนด์ ตึก 208 ใกล้ๆ BTS เพลินจิตค่ะ

1. อันดับแรกคือการยื่นสมัครกรอกข้อมูลออนไลน์(ของประเทศไอร์แลนด์ลิ้งค์ตามด้านล่างเลยค่ะ)
ประเภทวีซ่าของเราที่ยื่นไปคือ Family member of EU/EEA/Swiss cit. (Spouse) แบบ Short Stay (C) Visa
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Family+Members+of+EU_EEA+_Swiss+citizens
หลังจากที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ปริ้นเอกสาร Application Form ออกมาเพื่อไว้แนบตอนยื่นเอกสารนะคะ

2. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและจัดเอกสารต่างๆ
(2.1) Application Form ตอนสมัครออนไลน์ให้ปริ้นออกมา
(2.2) รูปถ่ายของเราขนาดเท่าพาสปอร์ต 2 รูป
(2.3) Cover Letter จดหมายของเรา อธิบาเรื่องขอวีซ่าเพื่อติดตามสามีภายใต้กฎ EU Directive 2004/38/EC
(2.4) Cover Letter จดหมายของคู่สมรส อธิบายเรื่องต้องการให้เราติดตามในเงื่อนไขของ EU (free movment) treaty rights
(2.5) แผนการเดินทางคร่าวๆ เมื่อไปถึงไอร์แลนด์

— เอกสารคู่สมรส —
(2.6) พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนาหน้าแรกและทุกหน้าที่มีสแตมป์
(2.7) หลักฐานการยื่นสมัครงานของคู่สมรส(อีเมล) >> ถ้าหากใครที่สามีทำงาน/ทำธุรกิจ/เรียน ก็ให้ยื่นเอกสารตามนั้นเลยค่ะ

** ไม่ต้องส่งเอกสารทางการเงินหรือรายได้ **

— เอกสารเรา —
(2.8) พาสปอร์ตตัวจริงทุกเล่ม + สำเนาหน้าแรกและทุกหน้าที่มีสแตมป์
(2.9) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)
(2.10) สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อเรา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)
(2.11) ใบบันทึกทะเบียนสมรส(คร.2) ตัวจริง + สำเนา + ฉบับภาษาอังกฤษ (ขอจากอำเภอ)
(2.12) ใบสำคัญการสมรส(คร.3) ตัวจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง) >> *** ประทับตรากงศุลทั้งไทยและอังกฤษ ***
(2.13) ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ตัวจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)
(2.14) ใบเปลี่ยนนามสกุล ตัวจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)
(2.15) ใบเปลี่ยนชื่อ ตัวจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)

* เอกสารที่ออกโดยราชการไทยสามารถขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่อำเภอแล้วนำไปประทับตรากงศุลได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างร้านแปล แต่เราแปลเองเพราะไม่มีเวลาเข้าไปขอแล้ะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ *
** ไม่ต้องส่งเอกสารทางการเงินหรือรายได้ **

— อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆ แล้วต้องแนบไปมั้ย แต่เราแนบไปเผื่อไว้ —
(2.16) เอกสารเกี่ยวกับงาน เนื่องจากเราทำงานประจำเลยแนบสัญญาจ้างงานไปด้วย
(2.17) ใบจบการศึกษา

— เอกสารหลักฐานที่อยู่ ที่เราพักอาศัยกับคู่สมรสในไทย —
(2.18) สัญญาเช่าบ้าน/อพาร์ตเมนต์/คอนโด ตัวจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (แปลเอง)
(2.19) รูปถ่ายที่อยู่ที่ละภาพ

— เอกสารหลักฐานความสัมพันธ์กับคู่สมรส —
(2.20) บันทึกการแชทของเราในระยะ 2 ปีกว่าตั้งแต่เริ่มคุยกัน เลือกมาเดือนละ 1-2 วัน เลือกส่วนที่มีข้อความสำคัญและที่มีเวลาคอลกันติดไปด้วย(ของเรามี 22 หน้า)
(2.21) ภาพถ่ายตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เลือกที่ถ่ายเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญ ที่ถ่ายร่วมกับครอบครัวเรา กับครอบครัวคู่สมรสเราจะดีมากๆ ค่ะ(ของเรามี 33 หน้า หน้าละ 4-6 รูป)
(2.22) หลักฐานอื่นๆ เช่น การโอนเงิน การจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินที่เคยเดินทางพร้อมกัน

3. เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้นำไปยื่นที่ สถานทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ชั้น 12 อาคาร 208 ถนนวิทยุ สามารถเดินทางด้วย BTS ลงสถานีเพลินจิตแล้วลงทางออกที่ 5 เดินเข้าซอยไปไม่ไกลมากค่ะ

ตอนที่เรานำเอกสารไปยื่นเจ้าหน้าที่จะเช็คเอกสารทั้งหมดของเราว่าครบถ้วนหรือไม่ ของเราเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีในการเช็คเอกสาร แล้วเจ้าหน้าที่ยังชมอีกว่าเตรียมเอกสารมาดีมากๆ เลย เราสามารถเลือกที่จะเก็บพาสปอร์ตตัวจริงกลับมาก่อนได้ในระหว่างที่เรื่องวีซ่าดำเนินการอยู่ เผื่อว่าต้องเดินทางไปไหน แล้วค่อยนำมาแปะวีซ่าหลังจากทราบผล ซึ่งตามกระบวนการจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหลังจากยื่นเอกสารประมาณ 6-8 อาทิตย์ถึงจะทราบผลวีซ่า ส่วนค่าบริการยื่นวีซ่าอยู่ที่ 350 บาทถ้วนค่ะ

เรายื่นสมัครออนไลน์วันที่ 1 มกราคม แล้วไปยื่นเอกสารที่สถานทูตไอร์แลนด์วันที่ 15 มกราคม ได้รับแจ้งผลวีซ่าทางอีเมลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ซึ่งก็ราวๆ 2-3 อาทิตย์ ตอนเข้าไปรับเล่มพาสปอร์ตให้นำใบเสร็จไปยื่นด้วยนะคะ

เนื่องจากประเทศเทศอังกฤษได้แยกออกจาก EU แล้วในวันที่ 31 มกราคม จึงทำให้เอกสารของเราถูกส่งไปเช็คที่ฝ่าย EU Treaty Rights Division ในดับบลิน ประเทศไอร์แลด์ และในวีซ่าของเราระบุว่าเป็นประเภท EUTR (Spouse) ส่วนถ้าเป็นประเทศอื่นๆ ใน EU ยื่นไปไอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศใน EU ที่ไม่ใช่ประเทศของคู่สมรสก็จะเขียนว่า Join/acc.EU cit. (Spouse) ค่ะ

หวังว่าประสบการณ์การยื่นวีซ่าด้วยตัวเองของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆ ท่านที่กำลังศึกษาเรื่องการทำวีซ่าติดตามคู่สมรส และเตรียมตัวยื่นวีซ่าอยู่นะคะ หากมีปัญหาสงสัยส่วนไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย จะยินดีช่วยตอบให้นะคะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่