ความรู้พิ้นฐานของศาสนาอิสลามในการเป็นมุสลิมที่ดีที่สุด

มุสลิมที่  "ดีที่สุด"  คือผู้ที่มีความประพฤติ และสิ่งที่เขากระทำในทางที่ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อแยกตัวเองจากผู้
อื่น ในฐานะที่เป็นมุสลิมเองเราจะต้องมีความสนใจที่จะเรียนรู้ว่าอะไรทำให้คนเหล่านี้ดีที่สุดในหมู่ชาวมุสลิม
ดังนั้นเราจึงสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพวกเขาได้

ก่อนอื่นมุสลิมที่ดีที่สุดคือผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีที่สุด ความหมายของ "บุคลิกลักษณะ" ในที่นี่นั้นครอบคลุม 
บุคลิกลักษณะที่ดีต่ออัลลอฮ, ต่อผู้อื่นและต่อสังคมโดยรวม  ทั่งครอบคลุมคุณธรรมทั้งหมดของอิสลาม เช่น
ความยุติธรรม, ความเห็นอกเห็นใจ, ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสุจจริต

อิสลามสอนอะไรที่ทำให้บุคคลเป็นคนดีได้?

ในด้านความศรัทธา: 

มุสลิมจะต้อง มีศรัทธาต่อผู้สร้าง (อัลลอฮ์) จักวาล และ สรรพสิ่ง ที่เห็นอยู่ในธรรมชาคิ รวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพียงองค์เดียวเท่านั้น
มุสลิมจะต้อง แสดงการสวามิภักดิ์ต่อผู้สร้างด้วยการนมัสการ, ทำกุศลทาน, ฝึกความอดทนต่อความอดอยาก,มีการสมาคมกับมุสลิม
ทั่วโลกเมื่อมีโอกาศ และความสามารถที่จะทำได้

ทางด้านปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ต้องสัมพันกับผู้อื่นในสังคม :

1.ห้ามการฆ่ามนุษย์ด้วยกัน อย่างเด็ดขาด เว้นเสียแต่ เพื่อการป้องกันชีวิตของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ
2.ห้ามการทำลายชีวิตสัตว์เพื่อ เกมกีฬา นอกจากสัตว์ที่ได้รับการอนุมัติให้ฆ่าได้เพื่อเป็นอาหาร ตามอัลกุรอานเท่านั้น 
   การฆ่าสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือนำโรคภัยมาสู่มนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพิจารณาด้วยสามัญสำนึก และความคิดของตนเอง
3.ห้ามการโกหก หรือการกล่าวเท็จ รวมไปถึงการแปลกปลอมสินค้า และการชั่งตวง และการหลอกลวงทุกๆชนิด 
4.ห้ามการผิดประเวณีในเรื่องชู้สาวทุกๆชนิด การล่วงเกินทางเพศทุกชนิดก่อนการสมรสเป็นสามีภรรยา มีบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน
5.ห้ามเล่นการพนันทุกๆชนิด รวมทั้งการกินดอกเบี้ย หรือการเอาเปรียบทางการเงืนซึ่งไม่รวมถึงการต้าขายเพื่อผลกำไรอย่างยุติธรรม
6.ห้ามการดื่มหรือเสพย์ของมึนเมาทุกๆชนิด
 
สิ่งเหล่านั้มุสลิมจะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีความศรัทธาและความรักและความยำเกรงต่อ อัลลอฮ์ เท่านั้น,  คำสั่ง "ห้าม" นี้ ไม่ใช่การจำกัดสิทธิของ
มุสลิม หรือ ตัดอิสระภาพของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  แต่เป็นการรักษาวินัยในการนับถือศาสนา หลักการของศาสนาเป็นการวางระเบียบทาง
การปฏิบัติของผู้ศรัทธา  
 
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่