มีเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ใหญ่มองเด็กจะน่าเอ็นดู แต่ถ้าคนรุ่นเดียวกันมอง จะน่าหมั่นไส้

คิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับ
คนรุ่นเดียวกัน  เด็กด้วยกัน  จะมองแบบหมั่นไส้
แต่ถ้าผู้ใหญ่มองเด็กจากเรื่องเดียวกัน   จะเอ็นดูเด็ก
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview