រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោ ភ្នំបូកគោ Bokor Hill Station พนมโบโก ภูโบโก สวรรค์ที่ลี้ลับของกัมพูชา

#រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោ #ភ្នំបូកគោ #BokorHillStation #พนมโบโก #ภูโบโก สวรรค์ที่ลี้ลับของกัมพูชา

พนมโบโก หรือ ภูโบโก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาเหมือนวัวที่มีโหนกบนหลัง 3 แห่ง ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเมื่อเดินทางไปเยือนกัมพูชา ภูโบโกตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์ มีความสูง 1,080 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทะเลที่ห่างออกไปประมาณ 12 กิโลเมตร

สร้างในสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาราวปี พ.ศ. 2464 ให้เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ เพราะบนภูอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยมีตำหนักที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) กษัตริย์กัมพูชา ที่พักทหาร เชื้อพระวงศ์ โบสถ์ ไปรษณีย์ โรงเรียน โรงแรม และ คาสิโน ภูโบโกเคยเฟื่องฟูอย่างมากก่อนที่จะถูกทิ้งรกร้างสมัยสงคราม ที่นี่เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของเขมรแดงด้วยครับ

ภูโบโกอยู่ห่างจากจังหวัดกำปอดของกัมพูชาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ความงดงามและเสน่ห์ดูลึกลับของภูโบโกดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือนอยู่เสมอๆ เพราะอยากไปเห็นทัศนียภาพงดงามยามสายหมอกปกคลุมบนภู

จุดท่องเที่ยวมีให้แวะชมหลายแห่ง อาทิ โบสถ์หินคริสต์เก่า Bokor Church ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสวยงามเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำสีแดงดูมีมนต์ขลัง โรงแรมและคาสิโนร้าง อนุสาวรีย์เทพีขะเมา Khmau สูง 20 เมตร วัด Sampov Pram กับตำนานความรักของเจ้าหญิงนางนาคและเจ้าชายพระทอง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวกัมพูชา และน้ำตก Popokville (ห่างจากภูโบโกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร) ทัศนียภาพที่นี่สวยมาก เมฆและหมอกโอบล้อมบนยอดภูเหมือนสวรรค์อย่างแท้จริงที่มีความงามเฉพาะตัว

https://www.facebook.com/sahabhap/posts/2363966376954922

แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ประเทศกัมพูชา ประวัติศาสตร์ อุทยาน บันทึกนักเดินทาง
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่