............แสงเทียน

กระทู้สนทนา

ทนเพลิงผลาญเผาเถือเพื่อแสงจ้า
เรือนร่างล้าน้ำตาเทียนไม่เปลี่ยนผัน
แสงสุดท้ายกายดับลาลับกัน
ก่อนอาสัญปันแบ่งสาดแสงไกล

หยาดน้ำตาเกรอะกรังดั่งสะท้อน
พิษความร้อนทะเลเพลิง...เริงรุกไหม้
ละลายตนทนยอมพร้อมเปลวไฟ
แลกกับความสว่างไสวให้เช่นเดิม

เขาเห็นค่าแสงไฟหรือไม่หนอ
หยิบเราใช้เกินพอมิขอเพิ่ม
เก็บทุกหยดหยาดน้ำตามาต่อเติม
เพื่อหลอมเสริมเป็นแท่งแกร่งอีกครั้ง

ถูกจำกัดกฎเกณฑ์เส้นแบ่งกั้น
แสงเทียนนิดน้อยนั้นฝันมุ่งหวัง
ขอสาดแสงแรงกล้าก่อนล้ากำลัง
ส่ อ ง ไ ป ยั ง ฝั่ ง ฝั น วันมืดมน

GREEN CURRY
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  แต่งกลอน