ศาสนาพุทธสอนให้ไปนิพพาน ให้หลุดพ้นจากกิเลส แต่ทำไมบอกทำดีละได้ขึ้นสวรรค์อะคะ

กระทู้คำถาม
กำลังสงสัยน่ะค่ะ ว่าสุดท้ายต้องการให้คนไม่มีกิเลส เดินทางสายกลาง ไปนิพพาน ไม่มีความอยากใดๆ แต่ก็บอกว่าให้สั่งสมบุญบารมีเพื่อไปสวรรค์ชั้นนั้นนี้เพื่อพบกับความสวยงาม สบาย

สุดท้ายแล้วก็ทำดีเพื่อไปมีกิเลสอีกอะหรอคะ ทำดีหวังผลเพราะอยากไปสวรรค์ ไม่ดูย้อนแย้งหรอคะ

---------------------
ขอบคุณทุกความเห็นมากๆค่ะ มีเวลาก็เข้ามาอ่านซ้ำตลอด แม้ไม่ได้ตอบกลับ
แต่ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมากๆ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ได้แบ่งปันความรู้ค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ลักษณะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า หมวด๑ (สัตถุสาสะนะสูตร อัง.สัตตก.๒๓/๘๐)
๑. เอกันตะนิพพิทายะ...  ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ ความหน่ายโดยสิ้นเชิง
๒. วิราคายะ...              ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  คลายความชอบมาก
๓. นิโรธายะ...              ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  ความดับความติดใจเพลิดเพลินและความชอบมาก
๔. อุปะสะมายะ...          ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  ความสงบ ราคะ โทสะ โมหะ
๕. อภิญญายะ...           ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  ความรู้ยิ่ง อริยสัจ ๔
๖. สัมโพธายะ...           ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  ความตรัสรู้จิต เจตสิก รูป นิพพาน
๗. นิพพินายะ...           ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อ  ความหลุดพ้นจากตัณหา
*** ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่า  เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือ คำสอนของพระศาสดา ***

ในส่วนของภพภูมิต่างๆ นั้น การได้ไปเกิดในภพภูมิใด เป็น สุคติภูมิ หรือ ทุคติภูมิ พระพุทธองค์ทรงบอกเหตุบอกผล บอกกรรมและวิปากแห่งกรรมนั้นๆ และการจะไปถึงนิพพาน พระพุทธองค์ก็ชี้ทางไว้ให้แล้ว

เมื่อได้ฟังบรรยายลักษณะของสวรรค์ชั้นต่างๆ กิเลสของผู้ยังมีกิเลสย่อมทำงานเป็นธรรมดา ย่อมมีความปรารถนาในภพภูมินั้นๆ ตามที่ตนพอใจ

จขกท. มีความสงสัยในข้อนี้ ก็เป็นการดีแล้วที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป และหากพบคำสอนที่บิดเบือนคลาดเคลื่อนไป ก็จะได้รู้เท่าทัน  ตนเองก็จะได้ไม่หลงทางในการปฏิบัติด้วย...
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่