ยอห์นผู้ให้บัพติศมากับยอห์นสาวกพระเยซูเป็นคนๆเดียวกันหรือเปล่า ?

ยอห์น คือผู้ให้บัพติศมาพระเยซู
มธ.3:13-16
13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน เพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน
14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า "ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์"
15 และพระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า "บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" แล้วท่านก็ยอมทำตามพระองค์
16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์
17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก"

กับยอห์น คนหาปลา

21 ครั้นพระองค์เสด็จต่อไป ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคน คือยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอห์นน้องชายของเขา กำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเศเบดีบิดาของเขา พระองค์ได้ทรงเรียกเขา
22 ในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป

แล้วภายหลังได้มากลายเป็นสาวกพระเยซู

2 อัครสาวกสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้องชายของเขา
3 ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าธัดเดอัส
4 ซีโมนชาวคานาอันและยูดาสอิสคาริโอทผู้ที่ได้ทรยศพระองค์ไว้นั้น

แล้วยอห์นคนที่ตายนี่คือ ยอห์นผู้เผยพระวจนะ-ผู้ให้บัพติศมา(ข้อนี้สงสัยมาก)

3 ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอห์นมัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้องชายของตน
4 เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่า "ท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับนางมาเป็นภรรยา"
5 ถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์นก็กลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทั้งหลายนับถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์
6 แต่เมื่อวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดมาถึง บุตรสาวนางเฮโรเดียสก็เต้นรำต่อหน้าเขาทั้งหลาย ทำให้เฮโรดชอบใจ
7 เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิ่งใดๆ ก็จะให้สิ่งนั้น
8 บุตรสาวก็ทูลตามที่มารดาได้สั่งไว้แล้วว่า "ขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะ"
9 ฝ่ายกษัตริย์เฮโรดก็เศร้าใจ แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่พวกที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่าน จึงออกคำสั่งอนุญาตให้
10 แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก
11 เขาจึงเอาศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้น หญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดา

สรุปแล้วยอห์นทั้งสองท่านคือคนๆเดียวกันหรือเปล่าครับหรือคนละคนกันครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ในลูกา บอกชัดเจนว่าบิดาของยอร์นผู้ให้บัพติสมามีบิดาชื่อ เศ‌คา‌ริ‌ยาห์ เป็นปุโรหิต ไม่ได้มีอาชีพเป็นชาวประมง

การ​พยา‌กรณ์​เรื่อง​กำ‌เนิด​ของ​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ‌ติศ‌มา (ลูกา 1: 5-25,57-56)
5ใน​รัช‌กาล​ของ​เฮ‌โรด​กษัตริย์​ของ​ยู‌เดีย มี​ปุ‌โร‌หิต​คน​หนึ่ง​ชื่อเศ‌คา‌ริ‌ยาห์ซึ่ง​อยู่​ใน​กอง‍เวร​อา‌บี‌ยาห์ ภรรยา​ของ​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​ชื่อ​เอ‌ลี‌ซา‌เบธ อยู่​ใน​ตระ‌กูล​อา‌โรน
6ท่าน​ทั้ง‍สอง​เป็น​คน​ชอบ‍ธรรม​ต่อ​พระ‍เจ้า​และ​ดำ‌เนิน​ตาม​บัญญัติ​และ​กฎ‍หมาย​ทั้ง‍ปวง​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่‍มี​ที่​ติ​เลย
7แต่​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ไม่‍มี​บุตร เพราะ​ว่า​นาง​เอ‌ลี‌ซา‌เบธ​เป็น​หมัน และ​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ก็​ชรา​แล้ว
8เมื่อ​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​ทำ​หน้า‍ที่​ปุ‌โร‌หิต​เข้า‍เฝ้า​พระ‍เจ้า​ใน​คราว​ที่​กอง‍เวร​ของ​ท่าน​เข้า​ประ‌จำ‍การ
9ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​จับ​ได้​ฉลาก​ตาม​ธรรม‌เนียม​ของ​ปุ‌โร‌หิต จึง​ต้อง​เข้า​ไป​ใน​พระ‍วิหาร​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​เผา​เครื่อง‍หอม​บูชา
10ส่วน​ประ‌ชา‍ชน​อธิษ‌ฐาน​อยู่​ข้าง‍นอก​ใน​ระหว่าง​ที่​เผา​เครื่อง‍หอม​นั้น
11มี​ทูต‍สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​มา​ปรา‌กฏ​แก่​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์ ยืน​อยู่​ที่​ข้าง‍ขวา​แท่น​เผา​เครื่อง‍หอม​นั้น
12เมื่อ​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​เห็น​ก็​ตก‍ใจ​กลัว
13แต่​ทูต‍สวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า “เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​เอ๋ย อย่า​กลัว​เลย เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ท่าน​แล้ว นาง​เอ‌ลี‌ซา‌เบธ​ภรรยา​ของ​ท่าน​จะ​ให้​กำ‌เนิด​บุตร‍ชาย ท่าน​จง​ตั้ง‍ชื่อ​บุตร​นั้น​ว่า​ยอห์น
14ท่าน​จะ​มี​ความ​ยินดี​และ​เปรม‍ปรีดิ์ และ​คน​จำ‌นวน​มาก​จะ​ชื่น‍ชม​ยินดี​ที่​บุตร​นั้น​เกิด​มา
15เพราะ‍ว่า​เขา​จะ​เป็น​ใหญ่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า เขา​จะ​ไม่​ดื่ม​น้ำ‍องุ่น‍หมัก​และ​เหล้า​เลย​และ​เขา​จะ​เต็ม‍เปี่ยม​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​ตั้ง‍แต่​อยู่​ใน​ครรภ์​มารดา
16เขา​จะ​นำ​พงศ์‍พันธุ์​อิสรา‌เอล​หลาย​คน​ให้​หัน‍กลับ‍มา‍หา​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​พวก‍เขา
17เขา​จะ​นำ‍หน้า​พระ‍องค์​ด้วย​จิต‍วิญ‌ญาณ​และ​ฤทธิ์‍เดช​ของ​เอ‌ลี‌ยาห์ ให้​พ่อ​กลับ‍คืน‍ดี​กับ​ลูก และ​ให้​คน​ดื้อ‍ด้าน​กลับ​ได้​ปัญญา​ของ​คน​ชอบ‍ธรรม เพื่อ​จัด‍เตรียม​ชน‍ชาติ​หนึ่ง​ไว้​ให้​พร้อม​สำหรับ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”
18เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​จึง​พูด​กับ​ทูต‍สวรรค์​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​จะ​รู้​แน่​ได้​อย่าง‍ไร เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​ชรา​และ​ภรรยา​ก็​อายุ​มาก​แล้ว?”
19ทูต‍สวรรค์​องค์​นั้น​จึง​ตอบ​ว่า “เรา​คือ​กา‌เบรียล​ซึ่ง​ยืน​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍เจ้า และ​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​ให้​มา​พูด​กับ​ท่าน​และ​นำ​ข่าว‍ดี​นี้​มา​แจ้ง
20นี่‍แน่ะ เพราะ​ท่าน​ไม่‍ได้​เชื่อ​ถ้อย‍คำ​ของ​เรา​ที่​จะ​สำเร็จ​ตาม​กำ‌หนด ท่าน​จะ​เป็น‍ใบ้ พูด​ไม่‍ได้​จน‍กว่า​เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​จะ​เกิด‍ขึ้น”
21คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​คอย​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​ก็​ประ‌หลาด‍ใจ​เพราะ​ท่าน​อยู่​ใน​พระ‍วิหาร​นาน​มาก
22เมื่อ​ท่าน​ออก​มา​ก็​พูด​กับ​พวก‍เขา​ไม่‍ได้ คน​ทั้ง‍หลาย​จึง​ตระ‌หนัก​ว่า​ท่าน​ได้​เห็น​นิมิต​ใน​พระ‍วิหาร ท่าน​เอา​แต่​ทำ​บุ้ย‍ใบ้​กับ​พวก‍เขา​และ​พูด​ไม่‍ได้​อยู่​อย่าง‍นั้น
23เมื่อ​หมด​เวร​ของ​ท่าน​แล้ว ท่าน​ก็​กลับ​บ้าน
24ภาย‍หลัง​นาง​เอ‌ลี‌ซา‌เบธ​ภรรยา​ของ​ท่าน​ตั้ง‍ครรภ์ และ​อยู่​กับ​บ้าน​อย่าง​เงียบๆ ห้า​เดือน นาง​กล่าว​ว่า
25“องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​ทำ​เช่น‍นี้​แก่​ข้าพ‌เจ้า​ใน​วัน‍ที่​พระ‍องค์​ทอด‍พระ‍เนตร เพื่อ​ว่า​ความ​อดสู​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ที่​มี​อยู่​ท่าม‍กลาง​คน​ทั้ง‍ปวง​จะ​หมด‍สิ้น‍ไป”

57เมื่อ‍ถึง‍เวลา​ที่​นาง​เอ‌ลี‌ซา‌เบธ​จะ​คลอด‍บุตร นาง​ก็​คลอด‍บุตร‍ชาย
58เมื่อ​เพื่อน‍บ้าน​และ​ญาติ‍พี่‍น้อง​ของ​นาง​ได้‍ยิน​ว่า​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​สำแดง​พระ‍เมตตา​แก่​นาง​อย่าง​มาก เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​พา​กัน​ชื่น‍ชม​ยินดี
59พอ‍ถึง​วัน‍ที่​แปด เขา​ก็​พา​กัน​มา​ให้​ทารก​นั้น​เข้า‍สุหนัต และ​เขา​จะ​ตั้ง‍ชื่อ​ทารก​ว่า​เศ‌คา‌ริ‌ยาห์​ตาม​ชื่อ​บิดา
60แต่​มารดา​ตอบ​ว่า “ไม่‍ได้ ต้อง​ตั้ง‍ชื่อ​ว่า​ยอห์น”
61พวก‍เขา​ตอบ​นาง​ว่า “ไม่‍มี​ใคร​ใน​พวก​ญาติ​ของ​ท่าน​ที่​มี​ชื่อ​อย่าง​นั้น”
62แล้ว​พวก‍เขา​จึง​ทำ​บุ้ย‍ใบ้​กับ​บิดา​ถาม​ว่า​ท่าน​อยาก​จะ​ให้​บุตร​นั้น​ชื่อ​อะไร
63บิดา​จึง​ขอ​กระ‌ดาน‍ชนวน​มา เขียน​ว่า “ชื่อ​ของ​เขา​คือ​ยอห์น” คน​ทั้ง‍หลาย​ก็​ประ‌หลาด‍ใจ
64ทัน‍ใด​นั้น​ปาก​และ​ลิ้น​ของ​ท่าน​ก็​กลับ​เป็น​ปกติ​พูด​ได้​อีก แล้ว​ท่าน​กล่าว​สรร‌เสริญ​พระ‍เจ้า
65เพื่อน‍บ้าน​ของ​ท่าน​ก็​เกิด​ความ​กลัว และ​เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​ก็​เลื่อง‍ลือ​ไป​ทั่ว​แถบ​ภูเขา​แคว้น​ยู‌เดีย
66บรร‌ดา​คน​ที่​ได้‍ยิน​ก็​จด‍จำ​ไว้​ใน​ใจ และ​กล่าว​ว่า “ทารก​คน​นั้น​จะ​เป็น​อย่าง‍ไร​ต่อ‍ไป​ข้าง‍หน้า​นะ?” เพราะ‍ว่า​พระ‍หัตถ์​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​อยู่​กับ​เขา
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่