คึกฤทธิ์ ภิกฺขุ : ผู้กล่าวตู่พระตถาคต

[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้ ย่อมกล่าวตู่ตถาคต
             ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ

             คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนำไปว่า พระสุตตันตะมีอรรถนำไปแล้ว ๑

             คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนำไปแล้วว่าพระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนำไป ๑
             ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคต

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้ ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคต
             ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ
             คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนำไปว่า พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนำไป ๑
             คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนำไปแล้วว่าพระสุตตันตะมีอรรถอันนำไปแล้ว ๑

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้แลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคต ฯ

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=20&A=1573&w=%A1%C5%E8%D2%C7%B5%D9%E8
             หลักฐานการ แสดงธรรมของ นักบวชคึกฤทธิ์

            เมื่อมีใครกล่าวถึง อรรถกถา ..
            นักบวชคึกฤทธิ์ มักกล่าวปฏิเสธ  ดังตัวอย่าง...จากคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=akI4lXxkJIw

            เนื้อหาสนทนา บางตอน...

            พระคู่สนทนา : ที่ พอจ.ท่านบอกว่า มีคำของผู้ที่เกิดมาในรุ่นหลัง แต่งขึ้นใหม่
                                  ก็คือคำของพระอรรถกถาจารย์ใช่ไหมครับ
                                  ทีนี้ มันมีพระอรรถกถาจารย์บางรูป ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แล้วไม่เข้าใจคำนั้น
                                  เช่นคำว่า ตลาด อรรถกถาจารย์ ก็เลยมาแก้อีกว่า ตลาดคืออะไรเป็นคำอธิบาย นะครับ
                                  อย่างนี้ถือว่าเป็น สัทธรรมปฏิรูปหรือเปล่า

                       นบ.คึกฤทธิ์ นี่แหละครับเป็นการบัญญัติเพิ่มเติม  
                                  นั่นคือ เขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู ถ้อยคำสมบูรณ์แล้ว
                                  พระองค์เนี่ยะมีนิยามศัพท์ของพระองค์ไว้เบ็ดเสร็จ เพียงแต่เราหาไม่เจอเท่านั้น
                                  พระภิกขุรุ่นหลังจึงมาอธิบายเพิ่มเติม
                                  อธิบายเพิ่มเติมไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า

                                  ภิกขุทั้งหลาย จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ
                                  ภิกขุทั้งหลายจะไม่เพิกถอน สิ่งที่ บัญญัติไว้แล้ว
                                  จะสมาทานศึกษาในสิกขาที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด
                                   ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น

               พระคู่สนทนา : คือไม่เข้าใจ คือคนรุ่นหลังศัพท์บางศัพท์
                                     คำบางคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว
                                     เมื่อ 2 พันกว่าปีที่แล้ว แต่ว่า ศัพท์นั้นมันเปลี่ยนแปลงไป
                                     และชนรุ่นใหม่ฟังไม่เข้าใจ และมีอรรถกถาจารย์ เอามาแก้อีกทีหนึ่ง
                                     คำว่าแก้ นี้ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงน่ะ
                                     คืออธิบายให้ฟัง ขยายความตรงนั้น อย่างนี้ถือว่าเป็น สัทธรรมปฏิรูปหรือเปล่า

               นักบวช คึกฤทธิ์ ; ไม่ต้องแก้ครับ ไม่ต้องคิดว่าเรามีไอเดียที่ดีมาขยายความอะไร ไม่ต้องครับ

.               
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่