ปฏิบัติโชว์

อย่าไปปฏิบัติธรรมเพื่อโชว์ใคร  รวมทั้งโชว์ตัวเองด้วย
เพราะถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อการโชว์แล้ว
เราก็จะพยายามทำหรือปฏิบัติเพื่อให้ดูดี
อาจเป็นการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ  รูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ดูดีเรียบร้อยสวยงามหรือยิ่งใหญ่อลังการ
หรือเรียบง่ายติดดิน  ใส่ชุดเศร้าหมอง  ใช้ภาชนะกะลา  เป็นต้น
แล้วยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้น
และเกิดความภาคภูมิใจในความเรียบง่ายของตน
หรือพวกของตน  เกิดมานะขึ้นมา
แล้วก็เอาความเรียบง่ายของตนหรือพวกของตนนี้แหละ
ไปอวด - ไปโชว์หรือข่มผู้อื่น      ข่มผู้อื่นว่าพวกตนปฏิบัติได้ดีกว่า  พวกตนปฏิบัติได้ถูกต้อง
      พวกอื่นๆ นอกจากนี้ปฏิบัติใช้ไม่ได้  ปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง
      พาลคนอื่นไปเรื่อย
      ทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพอเหมาะพอดี
      หรือมัชฌิมาปฏิปทา
      แต่กลายเป็นสุดโต่งไป  ถ้าดีก็กลายเป็นสุดโต่งด้านดีสุดๆ
      สุดโต่งในเรื่องระเบียบแบบแผน  กฎ  กติกา
      มารยาทต่างๆ  เกร็งเพ่งบังคับ
      แม้จะเดินจงกรมก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าต้องเดินอย่างนี้นะ
      จึงจะถูกต้อง  อื่นๆ นอกจากนี้ผิดหมด


ต้องยกขาอย่างนี้  ก้าวไปอย่างนี้  วางลงอย่างนี้เท่านั้น
แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้น
หรือถ้าเป็นฝ่ายเรียบง่ายก็ไม่เอาอะไรเลย
ไม่ยอมรับในเรื่องระเบียบแบบแผน
กฎ  กติกา  มารยาทต่างๆ  ปฏิเสธหมด  กลายเป็นสุดโต่งไป
แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเช่นกัน
นี้แหละที่ท่านเรียกว่า "สีลัพพตปรามาส"
กลายเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้บรรลุธรรม


     "ธรรม" บรรลุไม่ได้เพราะการยึดมั่นถือมั่นธรรม
      (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย)
      "ธรรม" บรรลุไม่ได้เพราะการรับ (ยินดีติดใจ)
      และปฏิเสธธรรม (ยินร้ายผลักไส)
      แต่ธรรมบรรลุได้เพราะการปฏิบัติตามธรรม (มรรคควรเจริญ)
      การปฏิบัติตามธรรม  คือ  ไม่รับและไม่ปฏิเสธธรรม
      (มัชฌิมาปฏิปทา)
      หรือทางสายกลาง  ความพอเหมาะพอดี  ความสมดุลนั่นเอง
      "ธรรม" มีไว้เพื่อให้ปฏิบัติตาม
      น้อมนำมาปฏิบัติตามเท่านั้น (โอปนยิโก)
      มีไว้เพียงเพื่อให้อาศัยเป็นเครื่องปฏิบัติเท่านั้น
      อย่าไปทำอื่นๆ นอกจากนี้เลย (ยาวเทว ยานมตฺตายฯ)ดังนั้นอย่าไป "ทำ" อะไรกับธรรม  หรืออย่า "ทำธรรม"
เบื้องหลังการทำก็ได้แก่การต้องการโชว์นั่นเอง
แต่ถ้ามุ่งปฏิบัติตามธรรมจริงๆ  การต้องการโชว์ก็ไม่มี
ดังนั้นเวทีนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการโชว์   อย่าไปโชว์เลยท่าน
เป็นรายการโชว์ที่ไม่ต้องการ "การโชว์"
เพราะปฏิบัติธรรมเพื่อการโชว์มาตลอดหรือเปล่า   จึงยังไม่บรรลุธรรม

ปฏิบัติธรรมเป็นตามแฟชั่นตามกระแสนิยมหรือเปล่า...
ปฏิบัติธรรมเป็นการยกสถานะของตัวเองเพื่อให้ดูดีหรือเปล่า...
ปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อจะได้เข้าหมู่เข้าคณะ
ในหมู่คณะที่ตัวเองต้องการจะเข้าหรือเปล่า...
ถ้าเป็นอย่างที่กล่าวมาก็สมควรแล้วที่ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรม
ฉะนั้น...แต่นี้ต่อไปท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าสมควรจะปฏิบัติเช่นไร!
ดอกไม้   จากหนังสือ เพียงแค่รู้ (ฉบับปรับปรุง)  ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่