อัตราภาษีรถยนต์ คิดอย่างไรคะ ?

กระทู้คำถาม
จากข้อมูลที่สืบค้นมา

อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
1. จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีอัตรา ดังนี้
     1.1 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50 บาท
     1.2 601 - 1,800 ซีซี ๆ ละ 1.50 บาท
     1.3 เกิน 1,800 ซีซี ๆ ละ 4.00 บาท
ทั้งนี้ หากเป็นรถของนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ ให้จัดเก็บในอัตราสองเท่า
นอกจากนี้ หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ดังนี้
     ปีที่ 6 ร้อยละ 10
     ปีที่ 7 ร้อยละ 20
     ปีที่ 8 ร้อยละ 30
     ปีที่ 9 ร้อยละ 40
     ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป ร้อยละ 50
2. จัดเก็บเป็นรายคัน
     2.1 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
     2.2 รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
     2.3 รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท
     2.4 รถพ่วงนอกจากข้อ 2.3 คันละ 100 บาท
     2.5 รถบดถนน คันละ 200 บาท
     2.6 รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท
3. จัดเก็บตามน้ำหนัก  ก็จะไล่ไปน้ำหนัก และประเภทของรถ

อยากทราบว่า อย่างเช่นรถเก๋ง 4 ประตู เครื่อง 1,600 CC  น้ำหนักรถ 1,298 กิโลกรัม
จะต้องเสียภาษีแบบใด จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) หรือ จัดเก็บตามน้ำหนัก หรอคะ
ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจค่ะ ว่าเราจะรู้ได้อย่างไร ว่ารถคันไหนต้องเสียภาษีแบบใด  
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะ   ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่