การทำผิดในขณะที่กฎหมายมีผลบังคับในขณะนั้น และต่อมากฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกไป.....ถือว่าพ้นผิด !!!

ผมสงสัยในข้อกฎหมายบางเรื่องอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อศาลอาญาเพิกถอนหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉินฯ  ซึ่งข้อเท็จจริงคือ มีการออกหมายจับในขณะที่ พรก.ฉุกเฉินฯ ประกาศใช้  และเมื่อต่อมารัฐบาลได้ยกเลิก พรก.ฯ ศาลจึงมองว่า เมื่อ พรก.ฯได้ยกเลิกการบังคับไปแล้ว การกระทำใดๆในขณะที่กฎหมายยังมีผลอยู่  ย่อมสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ
- การจับกุมตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ของ ศอฉ. ที่ผ่านมา ทำไมจึงยังมีผลบังคับอยู่ เพราะในข้อเท็จจริง ได้มีการยกเลิกประกาศฯดังกล่าวแล้วเช่นกัน
- ประกาศปฏิวัติ เป็น กฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ(ในขณะนั้น)  เมื่อต่อมามีการยกเลิกคณะะปฏิวัติและกลับเข้าสู่โหมดประชาธิปไตย ทำไมประกาศคณะปฏิวัติเหล่านั้นยังคงมีผลบังคับถึงปัจจุบัน   แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ให้การรับรองศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดี  แต่ไม่มีข้อความในมาตราใดที่รับรองประกาศปฏิวัติให้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไป
-เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดี ที่พิพากษาลงโทษโดยการอ้างกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้น แม้ในปัจจุบันจะยกเลิกไปแล้วก็ตาม เมื่อเทียบกับกรณีของศาลอาญาที่เพิกถอนหมายจับเพราะกฎหมายยกเลิกไปแล้ว   จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
-ต่อไปจะเป็นบรรทัดฐานได้หรือไม่ว่า แม้จะได้กระทำผิดตามกฎหมายใดก็ตาม แต่หากต่อมามีการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นไป ความผิดนั้นก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
ช่วยหาคำตอบแนววิชาการให้หน่อยครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่