JJNY : พิธาเที่ยวงานเกษตรแฟร์│ชัยธวัช ห่วงปม ส.ส.ร. ถกที่มา│อิสราเอลจี้ฮามาส“ยอมแพ้เท่านั้น”│เซเลนสกีลุ้นอียูไฟเขียว

พิธาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นิสิต-ประชาชน แห่รับเพียบ
https://www.matichon.co.th/politics/news_4325191

พิธา-เดชรัต-กรุณพล เยือนนครปฐม ดูฟาร์มกล้วยไม้-เยี่ยมเกษตรแฟร์ นิสิต-ประชาชน แห่รับเพียบ
 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยเดชรัต สุขเกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center  ได้เยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ ออร์คิด อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดตั้งแต่การผลิต วิจัย เพาะเลี้ยง ไปจนถึงการทำการตลาด การค้าขายในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาที่เกษตรกรกล้วยไม้ประสบอยู่ 
 
โดยผู้ประกอบการกล่าวว่าธุรกิจกล้วยไม้ เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถส่งกล้วยไม้ไปยังตลาดปลายทาง จนธุรกิจกล้วยไม้ไทยสูญเสียตลาดที่สำคัญหลายตลาดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ด้วยธุรกิจกล้วยไม้เขตร้อนในไทยมีการลงทุน และพัฒนาทักษะฝีมือมาอย่างยาวนาน และฐานพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ที่หลากหลาย สามารถนำมาเป็นฐานในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของตลาดยุคใหม่ได้อีกมาก อย่างเช่น ในกรณีของแอร์ออร์คิดฟาร์ม
 
เพราะฉะนั้น พรรคก้าวไกลจึงเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องช่วยภาคเอกชนในการฟื้นตลาดที่สำคัญกลับคืนมา เช่น ตลาดญี่ปุ่น ตลาดเกาหลีใต้ ตลาดยุโรป พร้อมๆ กับการขยายตลาดในประเทศใหม่ๆ เช่น อินเดีย มัลดีฟส์ และอื่นๆ ด้วยการเปิดช่องทางการขายที่ตลาดปลายทางให้มากขึ้น และการลดข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ ในการส่งออกกล้วยไม้
 
ขณะเดียวกัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาลควรรณรงค์สนับสนุนให้มีการมอบดอกกล้วยไม้เป็นของขวัญ เพื่อส่งเสริมเกษตรกล้วยไม้ไทย รวมถึงสนับสนุนการออกแบบการใช้งานกล้วยไม้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
 
ข้าวลดโลกร้อน ข้าวรับโลกรวน
 
หลังจากนั้น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปดูงานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อชมบูธนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไปดูแปลงข้าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เพื่อดูแนวทางและผลงานวิจัยใหม่ๆ ด้านการเกษตร
 
โดยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก หรือที่เรียกว่าโลกรวน ได้ส่งผลกระทบเสียหายอย่างมากต่อภาคการเกษตรของไทย ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และการแพร่ระบาดของโรคแมลง ขณะเดียวกัน ประชาคมโลก ก็ทุ่มเทที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกร้อน-โลกรวน จนบางประเทศ เช่นเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกก็ได้ประกาศที่จะนำ “ข้าวคาร์บอนต่ำ” สู่ตลาดโลก
 
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว นายพิธาได้เยี่ยมชมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำลงเกือบ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ยังมีความท้าทายสำคัญ คือการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดการเรื่องน้ำในแปลงนาได้ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ และระบบการให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้น้ำ และปุ๋ยที่เกินจำนวน และการใช้ AI ในการวิเคราะห์โรคข้าวผ่านไลน์บอทเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที
 
จากการแสดงผลงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาข้าวลดโลกร้อน หรือข้าวคาร์บอนต่ำ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์มาก แต่รัฐบาลจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางการส่งเสริมและการร่วมลงทุนกับเกษตรกรให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำข้าวลดโลกร้อนหรือข้าวคาร์บอนต่ำ ที่เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร
 
ข้าวรับโลกรวน
 
นอกจากการลดโลกร้อน การเกษตรของไทยยังต้องตอบโจทย์เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (หรือภาวะโลกรวน) อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ที่ได้มีการพันธุ์ข้าวหอมสยาม 2 ที่สามารถรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันได้ 14 วัน หรือการพัฒนาข้าวหอมนาเลที่สามารถปลูกในพื้นที่มีน้ำขึ้นน้ำลง เช่นทะเลสาบสงขลาได้
 
นอกจากนี้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยยังต้องตอบโจทย์เชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ข้าวที่น้ำตาลต่ำ ข้าวที่มีโปรตีนสูง หรือข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆ โดยเฉพาะข้าว จำเป็นต้องมีคลังข้อมูลพันธุกรรมที่ชัดเจนมากพอ เช่นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ สวทช. ได้รวบรวมฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวระดับโมเลกุลไว้กว่า 400 สายพันธุ์ และจำเป็นต้องมีการลงทุนทำการวิจัยและพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกร และตลาดโลก
 
แวะทานอาหาร นิสิต-ประชาชน แห่รับแน่น
 
พิธาและคณะทำงานพรรคก้าวไกลได้แวะทานอาหารร้านรวงข้าว ของสโมสรนิสิตคณะเกษตร ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนิสิตและประชาชนที่เดินผ่านไปมา โดยพิธากล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยวันนี้ตนมาศึกษาเรียนรู้เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็ทำให้มั่นใจว่าภาคการเกษตรของเรายังมีความหวังมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยนิสิตที่นี่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้การเกษตรไทยไม่เป็นที่สองรองใครทั้งในภูมิภาคอาเซียนและในโลก
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่กดทับอยู่ สิ่งที่ตนในฐานะผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองจะสามารถทำได้ คือการแก้ไขกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายสุราก้าวหน้า เพื่อปลดล็อกให้ประชาชนสามารถผลิตสุราและเบียร์ได้ ถ้าหากสามารถปลดล็อกได้สำเร็จแล้วนั้น จะเป็นงานหลักของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การนำไปแปรรูป การผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 
ถ้าวันไหนที่กฎหมายสุราก้าวหน้าผ่าน ก็ต้องฝากความหวังไว้กับพี่น้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ” พิธากล่าวปิดท้าย


 
ชัยธวัช ร่าย ปวศ. ก่อนรู้จัก รธน. ห่วงปม ส.ส.ร. ถกที่มาเชิง ‘เทคนิค’ เยอะเกิน
https://www.matichon.co.th/politics/news_4325157

ชัยธวัช ร่าย ปวศ. ก่อนรู้จัก รธน. ห่วงปม ส.ส.ร. ถกที่มาเชิง ‘เทคนิค’ เยอะเกิน
 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรม PRIDI Talks #23 x PBIC : รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน โดยมี วิทยากร ได้แก่ นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล, รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร. นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ, รศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำ และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ. โครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ดำเนินรายการ
 
ในตอนหนึ่ง นายชัยธวัชกล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ ระบบระเบียบเกิดจากอะไร บางที่เกิดจากการอ้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ใช้กองทัพ ทหาร ในการควบคุม แต่อยู่ดีๆ มนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า อยู่ดีๆ เกิดนวัตกรรมทางการเมืองใหม่ที่มหัศจรรย์ เป็นเอกสารลายลักษณ์ที่มนุษย์เขียนขึ้นในนามประชาชน ในนามชาติ เพื่อแตกหักกับระบอบบจารีต สถาปนาระบอบการเมืองใหม่ที่ยึดโยงประชาชนคนส่วนใหญ่ หมายความว่า รัฐธรรมนูญคือผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ หรือประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เราทุกคนคือผู้มีศักยภาพในการออกแบบสถาปนาก่อตั้งรูปแบบทางการเมืองที่ปรารถนาได้
 
อยากให้มองการเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญในแง่ประวัติศาสตร์สังคม อยู่ดีๆ มีเอกสารที่เราเขียนขึ้นมาว่าอยากได้แบบนี้ อยากอยู่แบบนี้ร่วมกัน และเป็นอำนาจของเราในการกำหนด” นายชัยธวัชกล่าว
 
จากนั้นนายชัยธวัชกล่าวถึงประเด็นการออกแบบสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ตนคิดว่าต้องพยายามทำให้ยึดโยง หรือแสดงออกใรการสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะกำหนดระบบการเมืองที่ปรารถนา
 
พรรคก้าวไกลจึงไม่ใช่แค่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นโดย ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ถ้าสามารถออกแบบให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดได้ยิ่งดี แต่อาจมีคำถาม เช่น ถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วผู้เชี่ยวชาญจะไปอยู่ตรงไหน กังวลว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญไม่เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญหลายคน กลัวว่าถ้าเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรงอาจมีกลุ่มที่ถูกผลักไปเป็นชายขอบซี่งตนคิดว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยที่ออกแบบได้ เช่น ตอนนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองของ ส.ส. ซึ่งนายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นประธานอยู่ กำลังตั้งอนุกรรมการศึกษาโมเดล ส.ส.ร.เพื่อมานำเสนอ พยายามออกแบบตัวเลือกว่าเราควรมี ส.ส.ร.แบบไหนได้บ้างให้ยึดโยงประชาชนมากที่สุด
 
ถ้าอยากให้มีพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญ ของตัวแทนความหลากหลาย ก็สามารถออกแบบได้ เช่น เลือกตั้งโดยตรงเหมือนกัน แต่เหมือนบัญชีรายชื่อ เป็นต้น
นี่เป็นสิ่งที่อยากชวนคิด ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการถกเถียงในเชิงเทคนิคมากจนเกินไป” นายชัยธวัชกล่าว
 
นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรคก้าวไกลสนับสนุนให้ทำประชามติ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 และ 3 คือการทำตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ แต่ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันว่า ต้องทำหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับ แต่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ดูคลุมเครือเหมือนจะตัองทำ พรรคก้าวไกลยืนยันว่าหากอ่านรัฐธรรมนูญ จริงๆ แล้วมีอำนาจเต็มที่ ที่ ‘ไม่ต้องทำ’ และสู้ประเด็นนี้มาตลอด
 
เราคัดค้าน ไม่เห็นด้วยมาตลอด เวลาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมีใครไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ยืนยันว่าเป็นอำนาจของสภา ไม่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ไม่กล้ายืนยันเรื่องนี้ เวลามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาในลักษณะคลุมเครือ” นายชัยธวัชกล่าว
 
อย่างไรก็ตาม นายชัยธวัชกล่าวว่า เราควรทำประชามติครั้งที่ 1 ก่อนเลย เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้มีความชอบธรรมทางการเมือง หลังพิงประชาชน  พรรคการเมืองต่างๆ จะได้ไปเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภาอย่างสบายใจ และเหตุผลที่ 2 คือ จุดยืนพรรคก้าวไกล เห็นว่าประชาชนในฐานะผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญควรแก้ได้ทั้งฉบับ
 
ข้อดีของการทำประชามติตั้งแต่แรกและการมีคำถามพ่วง จะสามารถยุติความเห็นต่างโดยใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยได้ และจะเป็นข้อดีในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยราบรื่น” นายชัยธวัชกล่าวอิสราเอลจี้ฮามาส “ยอมแพ้เท่านั้น” แม้มีคำขู่ฆ่า 137 ตัวประกัน
https://www.dailynews.co.th/news/2980932/
 
กลุ่มฮามาสขู่สังหารตัวประกันที่ยังเหลืออีก 137 คน ถ้าอิสราเอลยังไม่ตอบสนองเงื่อนไขเพื่อแลกตัวนักโทษปาเลสไตน์ ขณะที่ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่า กลุ่มฮามาส "ต้องยอมแพ้สถานเดียว"

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ว่ากลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ว่า อิสราเอลจะไม่มีทางได้รับตัวประกัน “ในสภาพที่ยังมีชีวิต” หากเงื่อนไขของกลุ่มฮามาส เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องนักโทษชาวปาเลสไตน์ “ไม่ได้รับการตอบสนอง”
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่