ติดเชื้อทางแบคทีเรียควรใช้ยาอะไรดียาปฏิชีวนะ หรือยาแก้อักเสบดี?

ยาแก้อักเสบ (Antibiotics) และยาปฏิชีวนะ (Antiseptics) มีหลักการการทำงานและการใช้งานที่แตกต่างกัน:

1. **ยาแก้อักเสบ (Antibiotics)จุ๊บๆ* เป็นสารประเภทที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ ที่เข้าทำลายร่างกาย ยาแก้อักเสบมีความสามารถในการทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค เพื่อให้ร่างกายมีโอกาสในการฟื้นตัวและสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น เช่น ยาปฏิชีวนะเช่น Penicillin, Amoxicillin เป็นต้น

2. **ยาปฏิชีวนะ (Antiseptics)จุ๊บๆ* เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกบนผิวหนังหรือบริเวณที่เป็นบาดแผล มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค โดยไม่ได้มีผลต่อการทำลายเชื้อที่อยู่ในร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์, Betadine เป็นต้น

หลักการวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันของยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะคือ:

- **การทำลายเซลล์ของเชื้อโรคจุ๊บๆ* Antibiotics มักมีเป้าหมายที่เซลล์ของเชื้อโรค เช่น เข็มที่ทำให้เซลล์ของเชื้อโรคแตกต่างกับเซลล์ของร่างกาย
- **การยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคจุ๊บๆ* Antibiotics มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค
- **การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุ๊บๆ* Antiseptics มักทำงานโดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่อยู่ภายนอกบนผิวหนังหรือบริเวณที่เป็นบาดแผลโดยไม่กระทบกับเซลล์ของร่างกาย

การใช้งานยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะต้องเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับโรคภัยที่พบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการใช้ยาโดยไม่เหมาะสมได้ด้วยครับ

การใช้ยาเม็ดเพื่อรักษาการติดเชื้อโรคในร่างกายเช่น หนองใน ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรคและความรุนแรงของอาการ การเลือกใช้ยาและประเภทของยาที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากลักษณะของโรคเฉพาะที่เกิดขึ้น

1. **ยาแก้อักเสบ (Antibiotics)จุ๊บๆ* ใช้ในกรณีที่เป็นการติดเชื้อโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อักเสบมักมีความสามารถในการทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค เช่น ยาปฏิชีวนะเช่น Penicillin, Amoxicillin หรืออื่นๆ

2. **ยาปฏิชีวนะ (Antiseptics)จุ๊บๆ* มักใช้เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่อยู่ภายนอกบนผิวหนังหรือบริเวณที่เป็นบาดแผล เช่น แอลกอฮอล์, Betadine เป็นต้น การใช้ยาปฏิชีวนะมักมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม หรือใช้ในการทำความสะอาดบริเวณแผล

ในกรณีของการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่น หนองใน การใช้ยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะนั้น อาจต้องใช้ควบคู่กันหรือแยกอย่างไร้ประสิทธิภาพที่สูงสุดตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ครับ การรักษาโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายควรพบแพทย์เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้องครับ

และมีคำถามที่ว่า : ควรใช้ยาสำหรับฉีดหรือไม่ถ้ากินยาสำหรับฆ่าเชื้อโรคแล้ว

ถ้าหนองไม่หยุดไหลหรือมีการระบบการอักเสบหรือติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง และการใช้ยาแบบทาหรือดื่มไม่สามารถควบคุมหรือรักษาได้ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาสำหรับฉีดเพื่อรักษา ยาสำหรับฉีดจะช่วยให้ยาสามารถเข้าถึงบริเวณที่ต้องการได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การตัดสินใจในการใช้ยาสำหรับฉีดนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพร่างกายและอาการของผู้ป่วย ควรพบแพทย์เพื่อให้ได้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ป่วยอย่างแท้จริงครับ

แล้วถ้าเป็นคนกลัวเข็มล่ะ!  ถ้าคุณไม่อยากใช้ยาสำหรับฉีดเพราะกลัวเข็ม คุณสามารถพิจารณาการใช้วิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาสำหรับฉีดได้ ดังนี้:

1. **การใช้ยาทาหรือยาที่ใช้นำเข้าจุ๊บๆ* สำหรับรอยแผลหรือการทำความสะอาดบริเวณที่มีปัญหา คุณสามารถใช้ยาทาหรือยาที่ใช้นำเข้าลงบริเวณนั้นๆ ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ตามการใช้ยาทาหรือยาที่ใช้นำเข้าอาจจะใช้เวลาในการทำผลได้นานกว่าการใช้ยาสำหรับฉีด

2. **การทำความสะอาดแผลอย่างระมัดระวังจุ๊บๆ* การใช้น้ำยาทำความสะอาดแผลที่ดี และรักษาบริเวณที่เป็นปัญหาให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยลดการติดเชื้อหรือการอักเสบได้

3. **การปรึกษาแพทย์จุ๊บๆ* หากคุณกลัวการใช้ยาสำหรับฉีด คุณควรพบแพทย์เพื่อให้ได้คำแนะนำและวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ของคุณ บางครั้งแพทย์สามารถแนะนำวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาสำหรับฉีดได้ตามความเหมาะสม

การเลือกใช้วิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาสำหรับฉีดนั้นควรพิจารณาในแง่ของความรุนแรงของอาการ และหากมีอาการที่เร่งด่วนหรืออาการที่ต้องการการรักษาทันที ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้การดูแลและรักษาที่เหมาะสมครับ

แล้วถ้ามีอาการรุนแรงมากใช้ยาฉีดแล้วก็แล้วกินยาก็แล้วแต่ไม่มีท่าทีจะหายเลย? ในบางกรณีที่หนองไม่หายหรือมีการอักเสบและเกิดอาการรุนแรงมาก การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูดหนองออกอาจเป็นทางเลือกที่แพทย์จะพิจารณาให้ การดูดหนองออกเป็นวิธีการที่ช่วยให้หนองหรือของเสียออกจากแผล แต่การดูดหนองอาจต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นครับ

การใช้อุปกรณ์เพื่อดูดหนองออกนั้นมักจะใช้ในกรณีที่หนองมีปริมาณมากหรือทำให้เกิดความเจ็บปวดหรืออาการรุนแรงและการใช้ยาสำหรับฉีดไม่ได้ผลเพียงพอ การดูดหนองอาจเป็นวิธีการช่วยเร่งด่วนให้แผลหายขาด แต่ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอย่างเคร่งครัดเสมอครับ

เพราะอย่างนั้นดูแลแผลให้ดีอย่าปล่อยให้อาการแย่ลงเรื่อยๆควรกินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น ถึงจะกลัวเข็มแต่ก็ต้องฉีดอยู่ดีเพราะว่าอาการกลัวไม่ได้ทำให้แผลหายนะครับ ปลอดภัยดีกว่าปล่อยให้แย่ลง

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่