ทำไมฝึกสติฝึกสมาธิแล้วเลิกกลัวผี


ทำไมฝึกเจริญสติฝึกเจริญสมาธิแล้วเลิกกลัวผี

ยิ้ม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อนึ่ง คำต่อไปนี้ เรากล่าวแล้ว
ในปุณณปัญหาในปรายนวรรค หมายเอาข้อความนี้ว่า
 
                          ความหวั่นไหวไม่มีแก่บุคคลใด ในโลกไหนๆ เพราะรู้ความ
                          สูงต่ำในโลก บุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันคือความโกรธ
                          เป็นผู้ไม่มีความคับแค้น เป็นผู้หมดหวัง เรากล่าวว่า ข้าม
                          ชาติและชราได้แล้ว ฯ

จบสูตรที่ ๑
             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๑๑๘๘-๑๒๓๓ หน้าที่ ๕๒-๕๓.
https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=1188&Z=1233&pagebreak=0

หมายเหตุ.

ความหวั่นไหวไม่มีแก่บุคคลใด ในโลกไหนๆ เพราะรู้ความสูงต่ำในโลก 
บุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันคือความโกรธ(โทสะ)
          เป็นผู้ไม่มีความคับแค้น (โมหะ) 
เป็นผู้หมดหวัง(ราคะกิเลส)
 เรากล่าวว่า 
ข้ามชาติและชราได้แล้ว ฯ
จบสูตรที่ ๑
ยิ้ม
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่