กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลุยเมืองอันดามัน ให้ความรู้ออนไลน์ผู้ประกอบการ Wellness

"อธิบดีใบน้อย" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Diprom) นำทีมงานให้ความรู้ตลาดออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Wellness ชี้เป็นจุดขายที่ทั่วโลกสนใจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ


วันนี้ (20 กันยายน 2566) ณ โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบปะกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" (DIPROM Wellness Go Up) ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรม ดี-พร้อม-อัพ (UP) ยกระดับชุมชนด้วยตลาดดิจิทัล จัดโดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ Wellness ที่มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์อีกด้วย
โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมด้านการตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ที่เป็นเป้าหมายการเดินทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรม Group Coaching ที่มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจ  Health and  Wellness รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนบนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับความรู้ในการสร้างความตระหนักถึงโอกาสและทางรอดในการประกอบธุรกิจ Medical Wellness จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และได้ร่วมนำเสนอและวิพากษ์แนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนต่อคณะวิทยากร ซึ่งจะช่วยแนะนำแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้ เราได้ Success Case จำนวน 12 ราย ที่เป็นต้นแบบนักการตลาดชุมชนดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้กระแสโลกใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย จ.ภูเก็ต มีความโดดเด่นด้านธุรกิจเชิงสุขภาพ แต่ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย วันนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ช่องทางออนไลน์มาช่วยยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดให้กว้าง และเปิดรับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลต่อการเพิ่มเม็ดเงินให้ประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น


แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่