JAS 39 Gripen E/F แพงจริงหรือ ! ส่องราคาเครื่องบิน F-16 Block 70/72 , F-15EX , F-35A รุ่นไหนราคาแรง แพงที่สุดตัวจริง

เม่าเนิร์ดส่องราคาเครื่องแต่ละรุ่น JAS 39 Gripen E/F , F-35A  , F-16 Block 70/72 , F-15EX  รุ่นไหนราคาแรง แพงที่สุดตัวจริงJAS 39 Gripen E/F

1. กองทัพอากาศบราซิล
BAF ซื้อเครื่องบินขับไล่ Gripen E สองลำแรกจากส่วนหนึ่งของเครื่องบินขับไล่  JAS 39 Gripen E/F  จำนวน 36 ลำ ที่ได้รับการสั่งจัดหาโดยกองทัพอากาศบราซิลในปี 2014
ประกอบด้วยครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว F-39E Gripen E จำนวน 28 ลำ และเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง F-39F Gripen F จำนวน 8 ลำ สัญญามูลค่า 4.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญญารวมถึงอุปการณ์ทั้งหมด การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงและการลงทุนทางอุตสาหกรรมสำหรับการประกอบและการผลิตชิ้นส่วนในบราซิล

2. กองทัพอากาศฟินแลนด์ (คู่แข่งขันโดยตรงคือ F-35A)
บริษัท Saab ของสวีเดนเสนอแพคเกจ เครื่องบินขับไล่ Gripen E/F พร้อมเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ GlobalEye แก่ฟินแลนด์ ประกอบด้วย
Gripen E จำนวน 64 ลำ ( รุ่น E ที่นั่งเดี่ยวจำนวน52 ลำ / รุ่น F สองที่นั่ง 12 ลำ )พร้อมกับ เครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศแบบ GlobalEye สำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทน เครื่องบินขับไล่แบบ F-18 Hornet ของ ทอ.ฟินแลนด์ ( HX FighterProgram ) มูลค่าโครงการรวม 7.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงโปรโมชั่นค่าใช้จ่ายให้เปล่าของแพ็คเกจการซ่อมบำรุงเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษ ตลอดจนการถ่ายโอนเทคโนโลยี 
ทั้งนี้บริษัท Saab ยังได้เสนอชุดรายการอาวุธ เช่น ขีปนาวุธและลูกระเบิดมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

3. กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ JAS-39C/D MS20+ Gripen (คู่แข่งโดยตรงคือ F-16 Block 70/72)
บริษัท Saab ของสวีเดนเสนอแพคเกจ เครื่องบินขับไล่ JAS-39C/D MS20+ Gripen ตามเอกสาร DND บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างฟิลิปปินส์และสวีเดน ได้เลือก Saab JAS-39 Gripen C/D มีความเป็นไปได้สูงอย่างแน่นอน
บริษัท Saab ได้เสนอเครื่องบินจำนวน 14 ลำ ประกอบด้วย JAS-39C ที่นั่งเดี่ยว 10ลำ และ JAS-39D Gripen 4 ลำ รวมการอัปเดตเป็น MS20+ งบประมาณที่กำหนดไว้ในปี 2021 มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงตลอดจนการถ่ายโอนเทคโนโลยี F-35A Lightning II

1. กองทัพอากาศฟินแลนด์ (F-35A ผู้ชนะในการแข่งขัน)
ฟินแลนด์ลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A สหรัฐฯในโครงการ HX เครื่องบินขับไล่ F-35A Block 4 มาตรฐานล่าสุดจำนวน 64 ลำ ที่จะถูกส่งมอบตั้งแต่ปี 2025-2030 วงเงินรวมมูลค่าประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารการอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่ประกาศโดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) การขายทั้งสองรายการยังรวมถึงเครื่องยนต์ที่ติดตั้งภายในเครื่องและเครื่องยนต์อะไหล่ และระบบอาวุธ 

โดยฟินแลนด์ทำสัญญาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35 จำนวน 64 ลำและบริการสนับสนุน ในการจัดซื้อจริงมีมูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลงนามประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2022

สรุป ฟินแลนด์  ราคาจัดซื้อจริงเครื่องบิน F-35A Block 4 มีราคาต่อลำ 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ F-16 block 70/72

1. กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ (เป็นไปได้สูง JAS-39C/D MS20+ Gripen จะเป็นผู้ชนะ)
สหรัฐฯได้อนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16 Block 70/72 Fighting Falcon รุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 12 ลำ แก่ฟิลิปปินส์ รวมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ เป็นวงเงินประมาณ 2.43 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 202.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ตามเอกสารรายการที่เผยแพร่โดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2021

2. กองทัพอากาศไต้หวัน 
สหรัฐฯได้อนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16 Block 70/72 Fighting Falcon รุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 66 ลำ แก่ไต้หวัน รวมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ มูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารรายการที่เผยแพร่โดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2019
ไต้หวันลงนามในสัญญาจัดหา F-16 Block 70/72 จำนวน 66 ลำ จากสหรัฐแล้ว การจัดซื้อจริงมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานเอกสารรายการการเผยแพร่จาก DSCA

โดยมูลค่าไม่รวมชุดปรับรุ่น F-16 A/B ลำเก่าที่มี 145 ลำให้เป็นตามมาตราฐาน F-16V ที่สหรัฐอเมริกาเสนอการปรับปรุง มูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยชุดปรับปรุงราคาต่อลำ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่การปรับปรุง F-16 A/B ของไต้หวัน จำนวน 145 ลำให้เป็นตามมาตราฐาน F-16V มีมูลค่าจริงเพียง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ยชุดปรับปรุงราคาต่อลำ 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุป ไต้หวัน ราคาจัดซื้อจริงเครื่องบิน F-16 Block 70/72  มีราคาต่อลำ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

3. กองทัพอากาศบัลแกเรีย
กระทรวงกลาโหมบัลแกเรียได้มีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16C/D Block 70 จำนวน 8 ลำ ในเดือนกรกฎาคม 2019
เครื่องบินขับไล่ F-16V Block 70 สำหรับบัลแกเรีย 8 ลำ ถูกจัดหาในสัญญาการขายรูปแบบ Foreign Military Sales(FMS) วงเงิน 512 ล้านดอลลาร์ (ราคาเครื่องเปล่าไม่รวมเครื่องยนต์มูลค่า 64 ล้านดอลลาร์) และวงเงินเพิ่มเติมอีก 800 ล้านดอลลาร์ สำหรับ อุปกรณ์ การสนับสนุน และการบริการ เพื่อที่จะทดแทนเครื่องบินขับไล่ Mikoyan MiG-29 (NATO กำหนดรหัส Fulcrum) 

สหรัฐฯได้อนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16 Block 70/72 Fighting Falcon รุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 8 ลำ แก่บัลแกเรีย F-16 C Block 70 จำนวน 4 ลำ , เครื่องบิน F-16 D Block 70 จำนวน 4 ลำ และรวมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ รวมมูลค่าประมาณ 1.673 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารรายการที่เผยแพร่โดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2022 

สมาชิกสภานิติบัญญัติของบัลแกเรียได้ลงมติอนุมัติการซื้อเครื่องบินขับไล่ F-16C/D Block 70 จำนวน 8 ลำ สำหรับกองทัพอากาศ ในการจัดซื้อจริงมีมูลค่าเกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยสมัชชาแห่งชาติเป็นรัฐสภา ซึ่งมีสภาเดียวของประเทศ อนุมัติแผนการซื้อด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 162 เสียง โดยมีสมาชิก 49 คนลงคะแนนเสียงคัดค้าน และงดออกเสียง 11 เสียง เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2022

สรุป บัลแกเรีย ราคาจัดซื้อจริงเครื่องบิน F-16 Block 70/72 มีราคาต่อลำ 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐBoeing F-15EX Eagle II 

1. กองทัพอากาศอินโดนีเซีย
สหรัฐฯอนุมัติขาย F-15ID รุ่นที่ดีที่สุดให้อินโดนีเซีย 36 ลำ 
หลังจากอินโดนีเซียเพิ่งลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่ Rafale จำนวน 42 ลำ ซึ่งจะมีมูลค่าสูงสุด 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ยเครื่องบินมีราคาต่อลำ 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐหรือ DSCA ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส อนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ F-15ID  ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก F-15EX มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน จำนวน 36 ลำพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบสนับสนุนให้กับอินโดนีเซีย โดยมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของสัญญาคือ 13.9 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือเฉลี่ยลำละ 386 ล้านเหรียญสหรัฐ

อ้างอิงข้อมูล : JAS 39 Gripen E/F และ JAS-39 Gripen C/D MS20+ 
1. https://www.saab.com/markets/brazil/gripen-for-brazil/the-brazilian-gripen
2. https://www.saab.com/markets/brazil/gripen-for-brazil/transfer-of-technology
3. https://www.saab.com/markets/brazil/gripen-for-brazil/gddn
4. https://www.eurasiantimes.com/fabulous-jets-jas-39-gripen-e-fighters-a-milestone-for-air-force-will-provide-capabilities-that-fab-never-had-brazil/
5. https://www.thedefensepost.com/2021/12/09/f-35-to-clinch-finlands-fighter-program/?expand_article=1
6. https://www.facebook.com/MaxDefense
7. https://www.phdefresource.com/2020/01/multi-role-fighter-aircraft-horizon-2.html?fbclid=IwAR2iSeaN3BkxyyIpRTppP3QqqaUij-ElrF5hLyLTFDWL8gGiCI8XPU7rdIo
8. https://www.defense-aerospace.com/swedish-philippines-mou-may-lead-to-gripen-sale/

อ้างอิงข้อมูล : F-35A Lightning II
1. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/finland-f-35-joint-strike-fighter-aircraft-air-air-missiles-and-air
2. https://www.airandspaceforces.com/finland-formalizes-deal-for-64-block-4-f-35s/

อ้างอิงข้อมูล : F-16 block 70/72
1. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/philippines-f-16-block-7072-aircraft
2. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/taipei-economic-and-cultural-representative-office-united-states-11
3. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/taipei-economic-and-cultural-representative-office-united-states
4. https://globaltaiwan.org/2019/02/assessing-the-advantages-of-f-16v-for-taiwan/
5. https://militarywatchmagazine.com/article/taiwan-f16s-late-no-penalties
6. https://www.aljazeera.com/news/2022/1/21/us-seeks-way-to-speed-delivery-of-new-fighter-jets-to-taiwan
7. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/11/04/bulgarian-parliament-votes-to-buy-f-16s-under-13-billion-deal/
8. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/bulgaria-f-16-cd-block-70-aircraft

อ้างอิงข้อมูล : Boeing F-15EX Eagle II 
1. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/indonesia-f-15id-aircraft
2. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-approves-139-billion-potential-sale-f-15id-aircraft-indonesia-2022-02-10/

ศูนย์เทคโนโลยีของกริพเพนในบราซิล

โรงงาน Saab Aerostructures ในบราซิล


แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่