@@@ ชัยชนะเตือนปมแบ่งแยกดินแดน @@@

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีการเสนอแบ่งแยกดินแดน โดยอ้างเป็นการกำหนดอนาคตของคนในพื้นที่ ว่า ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ และไม่ได้มีแนวคิดที่จะแบ่งแยกเพียงแค่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เป็นข่าวเท่านั้น แต่ถือว่า มีการปลูกฝังโดยอ้างเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ เช่น การอ้างประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นในอดีต ในพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสาน เพื่อให้นักศึกษารู้สึกคล้อยตามและเป็นเหยื่อของผู้อยู่เบื้องหลัง
.
นายชัยชนะ ระบุว่า กระบวนการดังกล่าว ซึ่งต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศของสหรัฐฯ เพื่อยันอำนาจกับจีนและรัสเซีย โดยการกระทำดังกล่าวจะสำเร็จได้ จะต้องมีดำเนินการแบ่งแยกความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งด้วยรุ่นอายุ การแบ่งแยกพื้นที่ รวมทั้ง การแบ่งแยกความรู้สึกรักและความสามัคคีของชนในชาติ ซึ่งขณะนี้ถือได้ว่ามาถึงขั้นที่เริ่มท้าทายความรู้สึกของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ
.
นายชัยชนะ กล่าอีกว่า ดังนั้นตนต้องขอให้ประชาชนคนไทยช่วยกันติดตามกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ก็ได้ระบุถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ว่า จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันในจุดยืนตามรัฐธรรมนูญที่ว่า ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ และการกระจายอำนาจจะต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจในรูปแบบของเมืองมหานคร ในจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง  พร้อมกับดำเนินการสร้างสันติสุขและความปรองดองในทุกพื้นที่ของประเทศ
.
นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนั้น จะต้องทำทั้งกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดเสวนาเรื่อง "การกำหนดอนาคตตนเอง ในสันติภาพปาตานี" โดยมีจัดให้มีการจำลองการลงประชามติในการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งถือเป็นการเข้าข่ายร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อันเข้าลักษณะที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยควรจะเร่งดำเนินการก่อนจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ
.
“ส่วนอีกกระบวนการหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือ ผมอยากให้มีการกวดขันหรือบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา อย่างจริงจัง เพราะบรรดาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางส่วนขณะนี้ มีการใช้คำว่าเสรีภาพทางวิชาการมาบังหน้า เพื่อสอดใส่อคติส่วนตัวและชี้นำเยาวชนให้หลงเชื่อในข้อมูลผิดๆ รวมทั้ง มีความเชื่อมโยงกับองค์กร NGO ต่างประเทศ ซึ่งจากที่เห็นเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวแบ่งแยกภาคเหนือ โดยส่วนมากเป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นวิธีการเดิมๆ ของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ที่ต้องการใช้ความพลังของเยาวชนไปในทางที่ผิด เพื่อเรียกร้องความสนใจต่อสังคมด้วย ดังนั้น ผมเชื่อว่า คนไทยทั้งประเทศไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะหากเป็นการสนองเป้าหมายทางการเมืองที่จะทำให้มหาอำนาจแทรกแซงกิจการภายในของไทยในการตัดสินใจในเวทีระหว่างประเทศ ” นายชัยชนะ กล่าว

-------------------------------
แหล่งข่าว
https://www.naewna.com/politic/739551
-------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสาร รู้ไทย รู้โลก กับ Thailand Vision ได้ที่
Website : http://www.thailandvision.co
Facebook : https://www.facebook.com/thvi5ion
Twitter : https://twitter.com/Thailand_vision
Youtube : https://www.youtube.com/c/Thailandvision
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่