เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

ตู้ห่าว' ปีพ.ศ.2556 เปิดไทม์ไลน์ ใครเกี่ยวข้องให้สัญชาติไทย

นายหาวเจ๋อ ตู้ แต่เดิมเป็นบุคคลสัญชาติจีน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต่อกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

กระทรวงมหาดไทยได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามภรรยาและการขอกลับคืนสัญชาติไทย

ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ซึ่งมีรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธาน ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรมการกงสุล ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการ

และได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 

ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้ใช้ดุลพินิจตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้

ช่วงเวลาดังกล่าว ใครดำรงตำแหน่งอะไรกันบ้าง?

-ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  มี

นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง ระหว่างปี 2556 เป็นประธาน

-ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 มี

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2558 เป็นประธาน

สำหรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2556 คือ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. 2555-22 พ.ค. 2557

ปัจจุบันหลบหนีหมายเรียกตัวของ คสช.ภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ไปอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในแกนนำขบวนการต่อต้านรัฐประหาร ระหว่างปี 2557 เป็นต้นมา แต่หายเงียบไปภายหลังการเลือกตั้งเมื่อปี 2562

ปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อมูลว่า ทั้ง 3 รายถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

#ใครให้สัญชาติไทยตู้ห่าว

#นายทุนจีนสีเทา

https://www.js100.com/en/site/news/view/124293
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่