[CR] การปิดบังข้อมูล เพื่อเอาเปรียบจากการใช้ซิมเทพทรูแบบ 1 ปี

กระทู้รีวิว
เตือนภัยจากการเอาเปรียบของทรู ให้กับเพื่อนๆ ที่ใช้ซิมเทพของทรูทุกคน

เราซื้อซิมเทพแบบใช้งานเน็ต 70 GB/เดือนแบบรายปี 1 ปี เป็นปีที่ 2
ปีแรกลงทะเบียนวันที่ 12/9/2021 ใช้งานเนตได้ถึง 11/9/2021
ปีที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 11/9/2021 ใช้งานเน็ตได้ถึง 5/9/2022 
ซึ่งงงมากว่าทำไมอยู่ๆ ถึงใช้งานไม่ได้ เช็คจากในระบบก็ไม่ได้แจ้งอะไร 
Message ก็ไม่มีได้แจ้งอะไร พอสอบถามไปที่ TrueOnline คำตอบที่ได้คือ
แพ็กเกจเริ่มวันที่ 11/09/2021 ใช้งานได้ 12 รอบ ถึงวันที่ 05/09/2022 ซึ่งการใช้งานนับเป็นรอบๆ ละ 30 วัน ครบ 12 รอบแล้วค่ะ

ตอนไปลงทะเบียนซิมที่ศูนย์ทรู ไม่เห็นอธิบายว่ามีเรื่องรอบบิล 
ซื้อจากทางร้าน ก็ไม่ได้อธิบายว่ามีเรื่องรอบบิล 
ในlink ที่ให้เช็คการใช้งาน วันหมดอายุ ไม่มีแจ้งเรื่องของรอบบิล

Message ที่ส่งมาครั้งแรกหลังลงทะเบียนก็ไม่มีแจ้ง

Message ของวันจันทร์ที่เป็นวันสุดท้ายของการใช้เน็ต ก็ไม่มีแจ้ง

สรุปคือโดนปิดบังข้อมูลค่ะ ตอนนี้ไม่สามารถใช้เน็ตได้แล้ว เตือนภัยเพื่อนๆ ที่ใช้ซิมเทพของทรูทุกคนนะคะ
ชื่อสินค้า:   ทรู ซิมเทพแบบ 1 ปี
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่