คูปองส่วนลดออนไลน์กับปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค

จากกรณีประเด็นปัญหาที่มีผู้บริโภคซื้อคูปอง หรือ (Voucher) รับประทานอาหารร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนชื่อดัง ซึ่งมีการเปิดขายคูปองบุฟเฟ่ต์ในราคาถูกผ่านระบบออนไลน์ ทำให้มีผู้บริโภคแห่เข้ามาซื้อคูปอง เพื่อจองสิทธิในการใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ร้านกลับปิดกิจการโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคจำนวนมากที่ซื้อคูปองบุฟเฟ่ต์ไปแล้วแต่ไม่สามารถใช้บริการได้ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีความผิดกฎหมายอาญา ในส่วนความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๓

     ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่มีการซื้อคูปองบุฟเฟต์ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจที่มีการขายคูปองหรือ (Voucher) ยังไม่มีกฎหมายกำกับให้กับผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนธุรกิจแบบตรงและตลาดแบบตรง เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่ขายของผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ จะต้องจดทะเบียนธุรกิจแบบตรงและตลาดแบบตรงตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมา สคบ. ขอแนะนำผู้บริโภค ดังนี้

     ๑) ไม่ควรซื้อคูปอง หรือ Voucher ที่ให้บริการล่วงหน้าเป็นเวลานาน
     ๒) ไม่ควรซื้อคูปอง หรือ Voucher ที่มีการลดราคาลงเป็นจำนวนมาก แต่หากมีความต้องการซื้อควรให้บริการของผู้ประกอบการร้านๆ อื่น ที่ให้บริกรในลักษณะเดียวกัน เพื่อและประเมินสถานการณ์
ว่าผู้ประกอบการยังคงมีความสามารถในการให้บริการตามที่ได้จำหน่าย คูปอง หรือVoucher หรือไม่ อย่างไร
     ๓) ควรติดตามข้อมูลการให้บริการของร้านหรือผู้ให้บริการตามสื่อต่างๆ เป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริโภคสามารถใช้บริการคูปอง หรือ Voucher ที่ซื้อไว้ได้จริงหากเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้งานคูปอง หรือ Voucher ที่ซื้อไว้ได้สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน คูปอง หรือ Voucherและหลักฐานการชำระเงินค่าคูปอง หรือ Voucher รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     ๔) กรณีที่เห็นว่าผู้ให้บริการมีพฤติการณ์ฉ้อโกง สามารถดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง       

     หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์จากการซื้อสินค้าหรือและไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. 1166 หรือ www. ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่