🇹🇭💜มาลาริน💜🇹🇭12-13ส.ค.โควิแไทยไม่ติดTop10โลก/ป่วยใหม่มากกว่าหายป่วย เสียชีวิตทรงตัว/ไฟเขียวร้านขายยา/ต.ค.เริ่มลดลง


https://www.bangkokbiznews.com/social/public_health/1020555

เพี้ยนแคปเจอร์หมอไพศาล'เผยอย.เตรียมไฟเขียวร้านขายยาจ่ายยาต้านโควิดตามใบสั่งแพทย์ยันไม่สามารถจ่ายเอง
...

วันที่ 12 สิงหาคม 65 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส ทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดสซิเวียร์ แพกซ์โลวิด เริ่มแรกจะดูเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความปลอดภัย ระยะแรกในการทำงานทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุข เป็นคนดูแลเรื่องการกระจายยาผ่านองค์การเภสัชกรรม ลงไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด เป็นการกระจายที่ครอบคลุม และมีสำรอง การจ่ายยาเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะยาทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นการเอามาใช้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ยา และปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ยาบางชนิดแค่ระบบการขนส่ง การจัดเก็บ ต้องมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ต้องดูเพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพยา ทั้งสิ้น

ซึ่งในส่วนของยาต้านไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาล(รพ.)รัฐ และเอกชนนั้นสามารถซื้อได้เองอยู่แล้ว เช่น เรมเดสซิเวียร์ซึ่งเป็นยาฉีด รพ.เอกชน และรพ.อื่นๆ ก็มีอยู่แล้ว ส่วนฟาวิฯ โมลนูฯ ซึ่งเป็นยาที่รัฐจัดสรร ประชาชนไม่ต้องซื้อ ซึ่งระบบนี้มีมานานแล้ว แต่สถานพยาบาลเขาไม่ได้ซื้อเพราะเรากระจายไปให้ อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่มนี้เป็นยาในกลุ่มการใช้ในภาวะฉุกเฉิน(EUA) คือยาที่เราเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง แม้ข้อมูลยังไม่ครบ 100% จึงจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ

สำหรับกรณีการจ่ายยารักษาผู้ป่วยโควิด ในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการรับยาได้ที่คลินิกนั้น เรื่องนี้ สปสช. มีการทำงานร่วมกับคลินิกอบอุ่นทั้งหลาย มีแอพพลิเคชั่นหรือระบบการจ่ายยาต่างๆ ซึ่งก็จะมีแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย และสั่งจ่ายยาเช่นเดียวกัน แล้วให้มารับยาที่ร้านขายยา เข้าใจว่ามียาต้านไว้รัสด้วย
ดังนั้นในเวลานี้ร้านขายยาจะสั่งจ่าย หรือขายยาต้านไวรัสโควิด-19 ในร้านขายยา หรือประชาชนไปซื้อเองในร้านขายยานั้นคงไม่มี ต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ มีใบสั่งจากแพทย์ โดยทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กำลังจัดระบบดังกล่าว

https://siamrath.co.th/n/373293https://www.bangkokbiznews.com/social/public_health/1020673

เพี้ยนปักหมุด"ยิ้มง" ชี้ โควิด 19 เมื่อการระบาดระลอกใหญ่เกิดขึ้น จะเริ่มลดลงหลังกลางเดือน ต.ค.วันที่ 13 ส.ค..65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...👇

โควิด 19 เมื่อการระบาดระลอกใหญ่เกิดขึ้น และจะเริ่มลดลงหลังกลางเดือนตุลาคม

การระบาดโควิด 19 ขณะนี้ เป็นการระบาดระลอกใหญ่ นับจำนวนไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่อาการไม่มาก ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา และมาเข้าสูงสุดในช่วงฤดูฝน ตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ และจะเริ่มลดลงหลังเดือนกันยายน จนกระทั่งกลางตุลาคมไปแล้วจึงจะน้อยลง (ฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจทุกปี) นักเรียนเปิดเทอม ฤดูกาลที่เหมาะ จึงยากที่จะนับยอดว่าแต่ละวันมีผู้ป่วยติดเชื้อเท่าไหร่ แต่ละบ้านก็จะติดกันจำนวนมากในบ้าน

วัคซีนกี่เข็ม ยี่ห้ออะไร ไม่มีวัคซีนเทพ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ลดความรุนแรงของโรคลง ในอเมริกา การติดเชื้อก็ไม่ได้ลดลง แต่ภาพรวมของทั่วโลกความรุนแรงลดลง

ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดขณะนี้ คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากการติดเชื้อ และจะดียิ่งขึ้นคือ ภูมิต้านทานแบบลูกผสม ฉีดวัคซีนร่วมกับการติดเชื้อ น่าจะป้องกันความรุนแรงของครั้งต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาวิจัยขณะนี้ คงจะไม่อยู่ที่ศึกษาภูมิต้านทาน หรือประสิทธิภาพของวัคซีน เพราะรู้อยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องรู้คือ ขณะนี้ประชากรไทย ติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ (ฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่เรารู้)

การเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็ม 4, 5, 6 จะต้องพิจารณา (อาจจะให้ในเฉพาะกลุ่มเปราะบาง) เพราะวัคซีนแต่ละเข็มราคาไม่ถูกเลย และเป็นการฉีดวัคซีนสายพันธุ์เดิมอู่ฮั่น และถ้ามีการติดเชื้อมากแล้ว เช่น 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากร การฉีดวัคซีนต่อไป อาจรอได้ถึงปีหน้าหรือมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด
การลงทุนด้านวัคซีน เราได้ใช้เงินเป็นจำนวนมาก ด้วยความหวังเริ่มต้นว่าวัคซีนจะยุติการระบาดของโรค แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เราต้องการองค์ความรู้มาวางแผนในปีต่อไป ด้วยการใช้วิชาการนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลงทุนน้อยที่สุด คุ้มค่าสำหรับประเทศไทย เราคงต้องมีข้อมูลของเราเอง ไม่ใช่เชื่อต่างชาติ

ผมและคณะที่ศูนย์ มีแผนการศึกษา ตอบคําถามว่าเวลานี้ประชากรทุกช่วงอายุ ติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ โดยจะตรวจดูภูมิที่บอกการติดเชื้อ (anti-nucleocapsid) ไม่ใช่ภูมิต้านทานที่บอกในการป้องกัน (anti-spike) ในประชากรช่วงอายุต่างๆ โดยจำลองจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ จะต้องหาเงินทุนมาสนับสนุน และผ่านคณะกรรมการจริยธรรมโดยเร็ว ถือเป็นงานท้าทาย เร่งด่วน ที่จะใช้วางแผน หลังการระบาดรอบใหญ่ของ covid 19 ที่จะผ่านไป เพื่อปีต่อไป จะได้มีการวางแผนที่ถูกต้อง

https://siamrath.co.th/n/373426

ติดตามข่าวโควิด วันนี้และวานนี้ค่ะ.....
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/pfbid0SymWKVCQHUFpW7A48fNauLAHGni8zeq42pyuQxh6n9SGg33ftaAqEVzPrF3Axj1Wl


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 11 ส.ค. 2565)
รวม 142,099,710 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ยอดฉีดทั่วประเทศ 42,961 โดส

เข็มที่ 1 : 4,543 ราย
เข็มที่ 2 : 7,762 ราย
เข็มที่ 3 : 30,656 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,185,706 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,589,300 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 31,324,704 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/pfbid0RkzyhPmYYJzHki8Yy5gWhTFJPoNbjxoy9aFERiS44w3f1DkWPYhvBMiqCyieLeKtl


การฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์และขณะคลอด
วัคซีนชนิดใดบ้าง? ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/pfbid02AbK2JSqfFhhgEKGUfe5Lz93GPK7RkHvTSs9uJxvbRJ7MdZFQsPVhKxtR6U4gphjyl


นายกฯ แนะ “วันแม่แห่งชาติ” ลูกๆ พาแม่เที่ยว เน้นมาตรการ 2 U
ป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด บอกรักแม่ผ่านออนไลน์-โทรศัพท์เป็น “วัคซีนใจ” ให้แม่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมอวยพร "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมแนะประชาชนที่มีโปรแกรมจะพาแม่เที่ยวในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ ยังคงมาตรการป้องกันตนเอง โดยใช้มาตรการ 2U ได้แก่ Universal Prevention คือ มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล และ Universal Vaccination คือ การฉีดวัคซีน ซึ่งช่วยเพิ่มภูมิป้องกัน ขณะเดียวกันขอแนะนำว่ายังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะการพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้าน ร้านอาหาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องออกนอกบ้าน นายกรัฐมนตรี ยังขอเชิญชวนเดือนแห่งวันแม่นี้ ให้ลูก ๆ ทุกคน บอกรักแม่ผ่านออนไลน์หรือการโทรศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ การแสดงออกถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัคซีนทางใจ อีกทั้งยังช่วยให้แม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/pfbid0J89pzLgLAYnSj1RHn7NmfRd95kw5jYRwpn5gSLLMNmw6odbV5MgAbxewuWyj9Kjhl


รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 33 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/pfbid0BftbZ2qnUoo8XtYJihXZCNpd8cky6GNamrUszxrZbFfyPn39NNNDiuqqeeA6G4Rxl


"นายกฯ" เชิญชวนบุตรหลาน พาคุณแม่และผู้สูงอายุ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น ในช่วงหยุดยาว "วันแม่แห่งชาติ" นี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนบุตรหลานพาคุณแม่และผู้สูงอายุ เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และวัคซีนเข็มกระตุ้น ในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ ซึ่งหลายพื้นที่เปิดให้บริการ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด - 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถ walk in ไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองวัคซีน “โมเดอร์นา” ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ฟรี สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ จำนวน 500 คน/วัน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งในส่วนพื้นที่อื่น ๆ เช่น โรบินสัน สมุทรปราการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ และ โคโวแว็กส์ ให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม 2565
https://www.facebook.com/realnewsthailand/posts/pfbid0et5u2YspWe19gXe9tQJhV8AkpXLERm69rCPPAkfU7VryycjqJLeNASfMFrXFqqAhl


ใครอยากฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2-3-4 ลงทะเบียนวันนี้! ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีควัคซีนโควิด19 เข็ม 2-3-4 ด้วยโมเดอร์นา ตั้งแต่วันนี้ 11 ส.ค.65 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็ม) ลงทะเบียนที่ https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 15,16,17,18,19,20 ส.ค. 2565 ที่ตึกอํานวยการสถานเสาวภา โดยให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

สำหรับเงื่อนไขเพิ่มเติม มีดังนี้

เข็ม 2 เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 15 ก.ค.2565

เข็ม 3
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 ก.ค.2565
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 พ.ค.2565
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า
- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 พ.ค.2565
- โมเดอร์นา+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
- ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 มี.ค.2565

เข็ม 4
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565
https://www.facebook.com/Rachadaspoke/posts/pfbid05wtfpvSvEpsWhEnvvRVXH3Wobqj1MSiRoUMfBdQq5dsdV1FdD57AbDhCiheY5Xy4l
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่