ความรู้พื้นฐานทางคณิตยศาสตร์ที่ใช้สอบ กพ. มีอะไรบ้างครับ

ตามหัวข้อเลยครับ โดยส่วนตัวเจ้าของกระทู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่แน่นครับ เลยอยากจะถามเพื่อนๆ ว่าหากต้องการปูพื้นฐานทางคณิตยศาสตร์เพื่อไปสอบ กพ มีตัวไหนบ้างครับที่ไม่จำเป็นสามารถตัดออกได้เลย

ม.ต้น
จํานวนและตัวเลข 
ระบบจำนวน
เศษส่วนและทศนิยม 
อัตราส่วนและร้อยละ
เลขยกกําลัง 
พหุนาม
สมการและอสมการ
สมการกำลังสอง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คู่อันดับและกราฟ
พาราโบลา
เรขาคณิต
พีทาโกรัส
การวัด พื้นที่และปริมาตร
วงกลม
ตรีโกณมิติ
การแปรผัน
ความน่าจะเป็น
สถิติ

ม.ปลาย
เซต
การให้เหตุผล
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
จำนวนจริง
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เมทริกซ์
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทีม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เวกเตอร์ในสามมิติ
จํานวนเชิงซ้อน
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น
แคลคูลัสเบื้องต้น
ลำดับและอนุกรม
กําหนดการเชิงเส้น
สถิติ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่