ทาน ศีล ภาวนา บุญกิริยาวัตถุ 3 (เท่านั้น)

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเป็นไฉน คือ
🚩บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน ๑
🚩บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล ๑
🚩บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อย ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อย ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ ฯ
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณ ทำบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตาย
ไป เขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ ฯ


ส่วนที่เหลือของพระสูตรนี้อยู่ใน Spoil
(กระซิบเบาๆว่า มีแค่ 3 ไม่มีบุญกิริยาวัตถุ 10 นั่นงอกกันเองภายหลัง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่