[CR] ขับรถเที่ยวลาว หลวงพระบาง / วังเวียง / หนองเขียว ผ่านด่านห้วยโก๋น จ.น่าน กับการเปิดด่านอีกครั้ง 1 มิถุนายน 2565

เมื่อเห็นข่าว จุดข้ามแดน ไทย-ลาว ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง จะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก็ไม่รอช้า แพลนแบบกะทันหันทริป ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง .....
 
ก่อนด่านจะเปิด ก็ลุ้นโทรเช็คกันวันต่อวัน เจ้าหน้าที่หน้าด่านยังยืนยันไม่ได้ว่าจะเปิดได้จริงไหม จนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนการเดินทาง 
ได้รับการคอนเฟิร์มว่าเปิดแน่นอน Let's go....
 
ขับรถเที่ยวน่าน ข้ามด่านห้วยโก๋น ลัดเลาะตามโซน ถึงเขตหลวงพระบาง… 
..ค่ำแล้วเดินร่อน พักผ่อนกายา สนุกสนานถ้วนหน้า อ่อนล้าเต็มที
เช้ามาควักไขว่ ไปไหนดีหนา น้ำตกสิเข้าท่า ต่อด้วยวังเวียง..
..ถึงแล้วมืดค่ำ พากันนำนอน ตื่นเช้าต้องร่อน ย้อนไปอีกเมือง
ก่อนออกเดินทาง  แวะหาที่เที่ยว ขับผ่านทางเสียว หนองเขียวปลายทาง..
..ถึงแล้วหนองเขียว เดี๊ยวเดียวชักล้า นอนก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ผาแดง
ปีนเขาแล้วเสร็จ รีบจัดเก็บของ เราต้องรีบล่อง ข้ามกลับด่านไทย..
..ตื่นเช้าวันนี้ สุขขีสุขสันต์ เลาะเที่ยวน่านกัน เป็นอันจบเอยยยยย
สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการขับรถข้ามประเทศ (ดำเนินการเฉพาะการนำรถเข้า สปป.ลาว ประเทศเดียวเท่านั้น)
 
ยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่ง 
1.พาสปอร์ตรถยนต์ เล่มสีม่วง (หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ) จะได้รับในวันที่ไปยื่นเรื่อง
*อายุการใช้งาน : หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ มีอายุการใช้งาน เท่ากับอายุภาษีรถที่เหลืออยู่ และสามารถขอต่ออายุได้
พาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (เล่มสีม่วง) เป็นความตกลงร่วมกันเฉพาะไทย-ลาวเท่านั้น  ส่วนการนำรถออกไปใช้ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตรถ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการนำรถเข้าเฉพาะแต่ละประเทศ  ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
 
2.สติกเกอร์เครื่องหมายแสดงประเทศตัว T จำนวน 2 แผ่น ติดหน้า-ติดหลังกระจก จะได้รับในวันที่ไปยื่นเรื่อง
3.หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ขนาด A4 ที่แปลเป็นทะเบียนสากล จะได้รับในวันที่ไปยื่นเรื่อง
4.แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ 2 แผ่น (ไม่จำเป็น – มีแค่สติกเกอร์ตัว T ก็เข้า สปป.ลาวได้)  ถ้ายื่นเรื่องขอ นัดรับ 15 วันทำการ
5.ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card มี QR CODE ด้านหลังบัตร ที่ยังไม่หมดอายุ (แบบรุ่นใหม่ของไทย สามารถใช้ขับขี่ใน สปป.ลาวได้)
 
ค่าธรรมเนียม :
-ค่าคำขอ 5 บาท
-ค่าหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ พาสปอร์ตรถยนต์ เล่มสีม่วง 50 บาท
-ธรรมเนียมอื่นๆ (ขอหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ) 20 บาท
-ค่าแผ่นป้ายระหว่างประเทศ 200 บาท (2 แผ่น หน้า-หลัง)

เอกสารที่ต้องเตรียมไปกรมการขนส่งเพื่อขอพาสปอร์ตรถยนต์ เล่มสีม่วง และ/หรือ ป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ **สำเนาทุกฉบับ เจ้าของรถเซ็นทุกใบ **
1.สำเนาทะเบียนรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี **พร้อมเล่มตัวจริง**
2.สำเนาหน้าเสียภาษี
3.สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
4.หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตร+ทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง หรือไม่ใช่เจ้าของรถ)
5.สำเนาเอกสารอื่นที่ควรเตรียมไป เช่น สำเนาใบอนุญาตขับรถ Smart Card ที่มี QR CODE ด้านหลังบัตร / พรบ./ ใบตรวจสภาพ / สำเนาการต่อภาษีที่ติดกระจกหน้ารถ (ยื่นไปให้ครบ ส่วนไหนไม่ใช้เจ้าหน้าที่จะดึงออกเอง)
 
**กรณีรถยนต์ยังผ่อนชำระกับไฟแนนท์ ให้ติดต่อไฟแนนท์เพื่อทำเรื่องเอกสาร  ความคิดเห็นส่วนตัว ขั้นตอนน่าจะยุ่งยากพอสมควร และไม่ทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในส่วนนี้ครับ**
 
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการข้ามแดนไทย-ลาว -สำหรับรถ
1.พาสปอร์ตรถยนต์ เล่มสีม่วง (หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ)
2.สติกเกอร์ตัว T จำนวน 2 แผ่น ติดหน้า-ติดหลังกระจกให้เรียบร้อย
3.ป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ 2 แผ่น (ถ้ายื่นเรื่องขอ และได้รับไม่ทัน ใช้สติกเกอร์ตัว T อย่างเดียวได้)
4.หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ขนาด A4 ที่แปลเป็นทะเบียนสากล
5.ใบอนุญาตขับรถ Smart Card ที่มี QR CODE ด้านหลังบัตร ที่ยังไม่หมดอายุ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการข้ามแดนไทย-ลาว- สำหรับคน
1. พาสปอร์ตผู้เดินทางแต่ละคน สามารถเดินทางเข้าสปป.ลาวได้โดยไม่ต้องมี VISA อยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน
(สำหรับใครที่ไม่มีพาสปอร์ต ต้องขอบัตรผ่านแดนชั่วคราว เพียงยื่นบัตรประชาชนตัวจริง 1 ฉบับ (สำเนาไปเผื่อด้วยก็ดี) และชำระค่าธรรมเนียม แต่สามารถเดินทางเข้าสปป.ลาวได้เฉพาะในเขตที่ข้ามแดน และอยู่ได้ครั้งละ 3 วัน 2 คืนเท่านั้น
2.ช่วงสถานการณ์โควิด แต่ละคนต้องเตรียม วัคซีนพาสปอร์ตการฉีดวัคซีน เล่มสีเหลือง หรือ ปริ้นท์เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนจากแอพหมอพร้อม
 
เอกสารที่ต้องเตรียม จัดแบ่งเป็น 2 ชุดเหมือนกัน
-ชุดแรก สำหรับ ตม.ตรวจคนเข้าเมือง
-ชุดสอง สำหรับ ด่านศุลกากร
**สำเนาทุกฉบับ เจ้าของรถเซ็นทุกใบ** 
1. สำเนาทะเบียนรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี จำนวน 2 ชุด **พร้อมเล่มตัวจริง**
2. สำเนาหน้าเสียภาษี จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ อยู่หน้าสุดท้ายในเล่มทะเบียน ว่ามีการอนุญาตอะไรบ้าง 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ จำนวน 2 ชุด
5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 2 ชุด  พร้อมสำเนาบัตร+ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด (กรณีเจ้าของรถไม่ได้ขับไปเอง)
ถ้าที่อยู่หน้าบัตรประชาชน และ ที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างกัน ในหนังสือมอบอำนาจให้กรอกข้อมูลตามที่อยู่บนทะเบียนบ้าน
 
 ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจ ส่วนของด่านศุลกากร
-หากประสงค์จะมอบอำนาจ ขับเข้า-ออก แค่ครั้งเดียว ติดอากรแค่ 10 บาทตามปกติ
-หากประสงค์จะมอบอำนาจ ขับเข้า-ออก ได้หลายครั้ง มีอายุ 1 ปี เฉพาะการผ่าน ณ จุดด่านห้วยโก๋น ติดอากร 30 บาท และถ่ายสำเนาเอกสารที่เตรียมมาอีก 1 ชุด (หรือจัดชุดจริงเพิ่มอีก 1 ชุด)
6.สำเนาเอกสารอื่นที่ควรเตรียมไป เช่น สำเนาใบขับขี่ Smart Card ที่มี QR CODE ด้านหลังบัตร / พรบ./ ใบตรวจสภาพ / สำเนาการต่อภาษี (ตอนผมข้ามไป เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกดู) 
7. แบบ ตม.2 จำนวน 2 ชุด
https://www.immigration.go.th/wp-content/uploads/simple-file-list2/form-download/1486546828049.pdf 
8. แบบ ตม. 3 จำนวน 2 ชุด
https://www.immigration.go.th/wp-content/uploads/simple-file-list2/form-download/1486547121721.pdf
9. แบบ ตม. 4 จำนวน 2 ชุด
https://www.immigration.go.th/wp-content/uploads/simple-file-list2/form-download/1486547646919.pdf
10. แบบ immigration Laos ขอและกรอกหน้าด่านลาวได้
...เมื่อพร้อมแล้ว ก็เดินทางกันได้เลย....
คืนวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2565
             จากกรุงเทพไป จ.น่าน เติมน้ำมันหนึ่งครั้ง ระยะทางประมาณ 673 กม. ออกสตาร์ทเดินทาง ประมาณ 20.00 น. ขับแวะพักปั๊ม 2-3 ครั้ง , งีบนอนครึ่งชั่วโมง (รายละเอียดการเติมน้ำมันทั้งทริป จะสรุปให้ในตอนท้ายครับ)
 
เช้าวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
              เส้นทางถนน ก่อนถึง จ.น่าน มีซ่อมแซมอยู่หลายช่วง ถึงตัวเมือง จ.น่าน  ประมาณ 7 โมงนิดๆ พักเหนื่อยสักระยะ และขับต่อไปที่ ด่านห้วยโก๋น อีกประมาณ 130 กม. ใช้เวลาขับรถร่วม 2 ชั่วโมงกว่า หากขับคนเดียวไม่เปลี่ยนมือ แนะนำให้แวะงีบก่อน เพราะต้องขับต่อไปอีกยาวๆ หรือเลือกที่จะเที่ยว จ. น่าน และพักที่นี่สัก 1 คืน ก่อนเดินทางต่อ แต่สำหรับผม เลือกที่จะเดินทางต่อ...

              ก่อนถึงด่านห้วยโก๋น จะมีปั๊มน้ำมัน ให้เติมตุนเต็มถังไปเลยครับ และเติมสำรองใส่แกลอนไว้  เนื่องจากช่วงที่ผมไป เป็นช่วงที่น้ำมัน สปป.ลาว ขาดแคลน, ราคาต่อลิตรแพงกว่าในบ้านเราหลายบาทอยู่ (ช่วงนี้ค่าเงินอ่อนๆ ปั๊มตามหัวเมือง ดีเซล ลิตรละ 20,500 กีบ ราวๆ 45 บาท / เบนซิน ลิตรละ 22,050 กีบ ราวๆ 49 บาท ถ้าตามชานเมืองก็บวกขึ้นไปอีก) และหาปั๊มเปิดแทบไม่มี ผมจึงเตรียมแกลลอนมาแล้วตั้งแต่ที่กรุงเทพ จำนวน 4 แกลอน การันตีไม่ได้ว่าจะโดนไหม ผมพกไปแบบเงียบๆ ^;^
 
              -ปั๊มที่ใกล้ด่านห้วยโก๋นที่สุด จะอยู่ที่ อำเภอทุ่งช้าง ประมาณ 30-50 กม.ก่อนถึงด่านห้วยโก๋น
              -ถัดออกมาหน่อย จะอยู่ที่บริเวณ อำเภอปัว  ประมาณ 92 กม.ก่อนถึงด่านห้วยโก๋น
             ผมเลือกเติมที่ปั๊มเชล แถวอำเภอปัว ครับ เติมเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่เติมครั้งแรกมาจากกรุงเทพฯ
 
             ณ เวลานั้น 10 โมงกว่า มาถึงด่านห้วยโก๋น เล็งซ้าย เล็งขวา แบบงงๆ ผู้คนบางตา น่าจะเป็นเพราะเปิดด่านวันแรก สำหรับใครที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องจัดเรียงเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ มีร้านรับบริการอยู่ 2-3 ร้าน ฝั่งซ้ายก่อนถึงทางเข้าหน้าด่าน ตรงข้ามเยื้องๆ ศูนย์ราชการด่านสากลชายแดนห้วยโก๋น
 
             ผมเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลไปครบแล้ว ไม่ทราบราคาอัพเดทค่าบริการ ลืมสอบถามมาให้ครับ เคยเห็นบางรีวิว บอกราคาค่าบริการที่ 200-300 บาท  ผมให้ทางร้าน ชื่อ ร้านคุณพิม - หันหน้าเข้า อยู่ห้องแรกสุดซ้ายมือ โทร 084-950-8751 ช่วยดูการจัดเรียงเอกสารไม่คิดค่าบริการครับ คิดแต่ค่าบริการกรอกแบบฟอร์ม  Immigration Loas  ฉบับละ 20 บาทต่อคน (หรือจะไปเอาหน้าด่านลาวเขียนเองได้)
 
            ทางร้านมีบริการแลกเงินกีบ กับขายประกันภาคบังคับ สปป.ลาว ด้วย และเนื่องจากหน้าด่านพึ่งเปิดวันแรก ไม่อยากไปหวังเอาดาบหน้า จึงแลกเงินกีบที่ร้านไปบางส่วน ณ วันที่ 1 มิย.65 ได้เรทที่ 1 บาท = 450 กีบ และซื้อประกันกับทางร้านในราคา 250 บาท (มี 2 ราคา อีกราคา 300 บาท ทางร้านบอกว่า ต่างกันที่การบริการ) และไปแลกอีกครั้งในตัวเมืองหลวงพระบาง ได้เรทที่ 1 บาท = 483 กีบ ช่วงนี้ค่าเงินกีบอ่อน ถ้าไปแลกที่ธนาคารจะได้ราคากีบที่ดีกว่า อาจจะ 500 เลยครับ
ขั้นตอนหน้าด่านฝั่งไทย  จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น โทร.08-4818-1711 สถานการณ์ปกติตามข้อมูลหน้าเวบ เปิด 8.00-20.00 น.
ช่วงด่านกลับมาเปิดวันแรก 1 มิย. 65 ปิดเวลา 17.00 น. ตามฝั่งลาว และจะมีการปรับเปลี่ยน รอเช็คอัพเดทอีกทีครับ
1. ยื่นเอกสารชุดแรกที่เตรียมมา ให้ ตม. ผมมากัน 4 คน + ค่าธรรมเนียมรถ ราคารวม 90 บาท
2. ยื่นเอกสารชุดสองที่ด่านศุลกากร จุดนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียม ตึกอยู่ตึกข้างๆ กัน กับ ตม. ให้ต่อแถวเฉพาะคนขับ
และยื่นหนังสือมอบอำนาจที่เตรียมมา
3. ด่านศุลกากรจะให้เอกสารใบขนสินค้าพิเศษมา ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เลขเครื่อง / ทะเบียนให้ถูกต้อง
ชื่อสินค้า:   ขับรถผ่านแดน ด่านห้วยโก๋น
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่