ดูดวงฟรีวันอัฎมีบูชา สุ่ม 10 ดวง#ดูดวงฟรี #วันพระ #อัฎมีบูชา
กลับมาพบกันกับกิจกรรมดีๆ พยากรณ์ดวงชะตา !!ฟรี!! รายบุคคลท่านละ 1 คำถาม โดยรายละเอียดที่ใช้ในการพยากรณ์มีดังนี้
1.วัน เดือน ปีที่ท่านเกิด
2.เวลาเกิดที่แน่นอน(เท่านั้น)
3.จังหวัดที่เกิด
4.คำถามที่อยากทราบ1คำถาม
5.เกิดวันอะไรเช่น จันทร์ อังคาร พุธกลางคืน เป็นต้น
ตัวอย่าง เกิดจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:42 นาฬิกา จังหวัด นนทบุรี คำถาม   ความรักจะสมหวังไหม เป็นต้น
#หากรายละเอียดไม่ครบดังนี้ ข้าม ทุกกรณี!!
------------------------------------------------------------------------

ประวัติคร่าว ๆ “วันอัฏฐมีบูชา”
“แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖”
----------------
วันอัฏฐมีบูชา มีความสำคัญคือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ(พระศพของพระพุทธเจ้า) หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๗ วัน ในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เมื่อ ๑ ปี ก่อน พ.ศ. ที่มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ปรินิพพาน ประมาณ ๑.๒ กม. ต่อมาชาวพุทธได้กำหนดเป็น “วันอัฏฐมีบูชา” วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ใน ๔ วัน (เมื่อถวายพระเพลิง แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูกพระพุทธเจ้า) แบ่งพระอังคาร(เถ้า) เสร็จแล้ว มัลลกษัตริย์ได้สร้างสถูปทับ/ครอบ ตรงจุดที่ถวายพระเพลิง ปัจจุบันชาวอินเดียเรียกว่า "รามภาร์"
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่