อีกวันสำคัญทางศาสนาที่ไม่ควรพลาดเป็นวันสำคัญอีกวันทางพระพุทธศาสนา ที่หลายคนส่วนใหญ่ มักจะมองข้าม โดยวันดังกล่าวนี้จักมีพิธีคือ ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หลังจากที่ปรินิพพานแล้วนั่นเอง หากท่านใดมีเวลาควรไปเวียนเทียนหรือทำบุญน้อมรำลึกถึงพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย จักเป็นมงคลยิ่ง
วันนี้  เป็น 
“วันอัฏฐมีบูชา”
“แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖”
----------------
วันอัฏฐมีบูชา มีความสำคัญคือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ(พระศพของพระพุทธเจ้า) หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๗ วัน ในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เมื่อ ๑ ปี ก่อน พ.ศ. ที่มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ปรินิพพาน ประมาณ ๑.๒ กม. ต่อมาชาวพุทธได้กำหนดเป็น “วันอัฏฐมีบูชา” วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ใน ๔ วัน (เมื่อถวายพระเพลิง แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูกพระพุทธเจ้า) แบ่งพระอังคาร(เถ้า) เสร็จแล้ว มัลลกษัตริย์ได้สร้างสถูปทับ/ครอบ ตรงจุดที่ถวายพระเพลิง ปัจจุบันชาวอินเดียเรียกว่า "รามภาร์"
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่