อานาปาณสติ ... ตอนที่ 17

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 17

การเข้าไปตั้งอานาปาณสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน
เป็นไปทางจิต เนื่องด้วยจิต เป็นจิตสังขาร

เมื่อจิตไม่ถึงความฟุ้งซ่าน ด้วยความที่นิมิตแห่งลมหายใจเข้า 
และ ลมหายใจออกที่ละเอียดเป็นอารมณ์

ในขั้นตอนนี้ เพื่อนสมาชิกบางท่าน จักษุ ย่อมปรากฏ

… จักษุ ย่อมปรากฏ อย่างไร

บุคคลเมื่อเห็น ความเกิดขึ้น ความเสื่อมไปแห่งเบญจขันธ์
และธรรมทั้งปวง ด้วยจักษุนั้น

… ธรรมที่เป็นอกุศล
… ธรรมที่เป็นกุศล
… ธรรมที่เป็นอดีต
… ธรรมที่เป็นปัจจุบัน
… ธรรมที่เป็นอนาคต ฯลฯ

บางคนเห็นเพียงอย่างเดียว บางคนเห็นมากกว่าอย่างเดียว

               

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่