ธรรมฐิติญาณ vs ญาณในพระนิพพาน เป็นไฉน ?

พ. ดูกรสุสิมะ เธอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม โดยแท้จริงแล้ว
ธรรมฐิติญาณเกิดก่อน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ เธอจะเข้าใจความข้อนั้นอย่างไร
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ฯ
  สุ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า ฯ
  พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ฯ
  สุ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า ฯ
  พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ฯ
 สุ. ข้อนี้ไม่สมควร พระเจ้าข้า ฯ

เพราะเห็นว่าไม่เที่ยง จึงเกิดญาณขึ้นว่า สิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์ 
เพราะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ จึงเกิดญาณเห็นต่อไปอีกว่า มันไม่ใช่ตัวตน

มันไม่มีในโลกนี้หรอก และมันก็เป็นไปไม่ได้ ที่เห็นแล้วว่าเที่ยง เป็นสุขอย่างยิ่ง จะเป็นอนัตตา
นั่นมันเพราะความวิปลาส หรือบ้าไปแล้วเท่านั้น....

แม่นบ่ ?
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่