พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำว่า อะไรคืออัตตา แต่ละไว้ฐานความเข้าใจ ?

นิยามของอัตตามีว่า เช่น..

....ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง 4 นี้
โดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง 4 นี้เมื่อดำรงอยู่ 1 ปีบ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง
10 ปีบ้าง 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40 ปีบ้าง 50 ปีบ้าง 100 ปีบ้าง หรือเกินกว่าบ้าง ก็ยังปรากฏ.....

อัตตา ตามพุทธพจน์นี้จึงหมายถึง ความเที่ยง ความมั่นคง ความยั่งยืน นั่นเอง
นอกจากนิพพานแล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งไหนที่มันจะเที่ยง  มั่นคง ยั่งยืน อย่างนี้

เพราะฉนั้นการที่จะเข้าใจหรือเรียดว่านิพพานเป็น อัตตา มันผิดกติกาตรงไหน ?
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่