พระอภิธรรม พื้นฐานของศาสนาพุทธ

กระทู้สนทนา
- ผมศึกษามา ผมเลยให้ความเห็นได้แค่นี้ว่า พระอภิธรรมเป็นพื้นฐานของศาสนาพุทธ
- การที่บุคคลใดจะอ้างว่าเป็นชาวพุทธ แล้วไปให้ความเห็นของพระพุทธศาสนา ต่อ อื่นๆใดๆ ทั้งๆที่ยังไม่เคยเรียนพระอภิธรรม ก็จะเป็นความเห็นทางพุทธศาสนาที่อาจจะบิดๆ
- ความลึกล้ำของอริยสัจจะ 4 อย่างผมเองศึกษามามากขนาดนี้แล้วยังผิดโดยไม่รู้ตัวเช่นการกล่าวแบบนี้ ทุกข์ เป็น ผล สมุทัย เป็นเหตุ นิโรธเป็นผล มรรคมีองค์ 8 เป็นเหตุ เมื่อเรียนมาถึงบทที่ 17/17 ปัฏฐาน (ปริจเฉทที่ 8 อาจารย์ อาณัติชัย เหลืองอมรชัย ) เมื่อพูดถึงอารัมมณปัจจัย ว่านิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยได้ แต่เป็น อารัมมณปัจจยุบันไม่ได้ นิพพานไม่ใช่ผล นิพพานเป็นเหตุได้ แต่นิพพานไม่ใช่ผล ต้องไปฟังเองในบทที่ 17 
- อาจารย์ลอย กล่าวเปรียบเทียบ แคลคูลัส กับ พระอภิธรรม อันนี้ผมเรียนมาแล้วในตอนนั้น แคลคูลัส ผมว่า แคลคูลัสมันไม่ยาก เรียนแป๊บเดียว ผลสอบของผมออกมาก็ได้ เกรดเอ เกรดบี ในตอนนั้น แต่ตอนนี้น่าจะลืมไปหมดแล้ว
- สำหรับผมว่า เปรียบเทียบไม่ได้ครับ ความลึกซึ้งต่างกันครับ เรียนแล้วจะเห็นถึงพระสัพพัญญุตาของพระพุทธเจ้า เกิดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากขึ้น
- การศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ผมกล้าบอกได้ว่าไม่ได้เสียหาย เรียนแล้วทำให้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้น และเป็นไปด้วยความเข้าใจ แม้แต่จะทำบุญก็เข้าใจ แม้แต่จะกราบไหว้ก็ยังเข้าใจ แม้แต่นั่งสมถะก็รู้ว่านั่งสมถะ แม้แต่นั่งวิปัสสนาก็เข้าใจว่านั่งวิปัสสนาไม่ใช่สมถะ มีจิตเป็นกุศลมากขึ้น และมีสติมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีจิตใจมีเมตตากรุณามิทิตาอุเบกขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากๆ
- ที่พูดได้เพราะผมเรียนมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับ เรียนจบแค่พระอภิธรรมมัตสังคหะ พระอภิธรรมแบบย่อๆ ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เรียนนะครับ แต่ผมเห็นว่าเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะสามารถทำความเข้าใจพระธรรมขั้นสูงในโอกาสต่อไป
- ผมก็เสียดายนะครับ หากมีคนมีชื่อเสียง แล้วเที่ยวประกาศว่า คนเรียนพระอภิธรรมเป็นคนบ้า การเรียนพระอภิธรรมไม่จำเป็น แล้วเกิดมีคนเชื่อแล้วทำตาม คนที่ทำตามไม่เรียนพระอภิธรรม และพลอยรังเกียจคนเรียนพระอภิธรรมด้วย โดยที่คนที่เรียนพระอภิธรรมไม่รู้อิโหน่อิเหน่ 
- ผล ความเสียหายของพระอภิธรรมไม่มี ความเสียหายของผู้เรียนพระอภิธรรมไม่มีเลย ครับ
- แต่ก็เป็นการตัดโอกาสเข้าถึงพระอภิธรรมของคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ ซึ่งมีจำนวนมาก และน่าเสียดายนัก แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นไปตาม สหชาตะกัมมะ ที่สะสมกันมา เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ
- ถ้าการบรรลุธรรมบรรลุกันง่ายๆ ป่านนี้ผมบรรลุตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกแล้ว นี่พระพุทธเจ้าองค์ที่ 25 แล้วยังไม่ไปไหน และเรียนพระอภิธรรมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะบรรลุธรรมในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ไหน
- มิน่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่า พระอภิธรรมจะหายไปก่อนเพื่อน
- สาธุ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่