จาก...โสอัตตาสูตร.. สรุปว่า..พระสัทธรรมที่พระองค์สอน..ที่ทราบแล้ว..พระสัทธรรมนั้น " เที่ยง..หรือ..ไม่เที่ยง? "

กระทู้คำถาม
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ยมฺปิทํ   ทิฏฺฐํ   สุตํ   มุตํ   วิญฺญาตํ  ปตฺตํ  ปริเยสิตํ   อนุวิจริตํ   มนสา   ตํปิ   นิจฺจํ   วา   อนิจฺจํ   วาติ   ฯ
พ. แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจ,  สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

อนิจฺจํ   ภนฺเต  ฯ  
ภิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

  จากข้อความนี้... ผมมีคำถามว่า " พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์...เที่ยง..หรือ.ไม่เที่ยง ? "
  หากยึดมั่นถือมั่นในพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์...จะเป็นทุกข์...ไหม?
             

คำถามนี้...ลึกซึ้งมากนะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 21
เห็นแล้ว(รูป) ฟังแล้ว(เสียง) ทราบแล้ว(กลิ่น) รู้แจ้งแล้ว(รส) ถึงแล้ว(ผัสสะ) แสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจ(ธรรมมารมณ์)
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ถ้ายึดสัทธรรมคำสอน(เห็นไปตามจริง) ก็ไม่ทุกข์นะฮะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่