คนรุ่นใหม่ เมินหุ้น! หันลงทุนคริปโท เหตุผลตอบแทนสูงกว่า

คนรุ่นใหม่ เมินหุ้น หันลงทุนคริปโท เหตุผลตอบแทนสูงกว่า


ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการสำรวจ “พฤติกรรมเชิงลึกและไลฟ์ สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักลงทุน (Investor) และผู้มีศักยภาพเป็นนักลงทุน (Potential Investor) ในช่วงอายุ 18-39 ปี
.
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 30 คน พบว่าส่วนใหญ่ที่เคย หรือลงทุนอยู่ใน Cryptocurrency (Crypto) อายุไม่เกิน 24 ปี (มี 10 คน) รองลงมาอายุมากกว่า 30 ปี (มี 8 คน) และมีผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน Crypto (มี 12 คน)
.
คนที่เคย/ลงทุนอยู่ใน Crypto อายุไม่เกิน 24 ปี สนใจใน crypto เพราะขับเคลื่อนจากตลาด ปลอดจากการกำกับดูแลและทันสมัย โดย 1 คนมีมากกว่า 1 บัญชี และเทรดไม่พร้อมกัน,
.
นอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนทดแทนตลาดหุ้น และมักลงทุนเฉพาะสินทรัพย์สมัยใหม่อื่น โดยเชื่อว่า ความเสี่ยงคือ ความผันผวนเป็นเรื่องปกติ มีความกล้าเสี่ยง เพราะขาดทุนแต่ไม่ติดลบ ไม่มีหนี้สินก้อนใหญ่ และยังหารายได้ได้ และบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นมักเป็นบริษัทขนาดใหญ่
.
ขณะที่ผู้ที่ลงทุนรายย่อย อายุมากกว่า 30 ปี สนใจใน crypto เพราะเป็นการลงทุนแบบใหม่ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง ,ทั้ง(ลอง)เทรดเอง และฝากคนใกล้ชิด ,ลดการถือหุ้นเดิมบ้าง แต่ซื้อเป็นการกระจายพอร์ต โดยเชื่อว่า ความเสี่ยงคือ ความไม่แน่นอนต้องบริหารจัดการตนเอง (กระจายพอร์ต) และกล้าเสี่ยงอยู่บ้าง ค่อย ๆ เรียนรู้จากการค่อย ๆ เข้าตลาด
.
ส่วนคนที่ไม่เคยลงทุนในอายุไม่เกิน 24 ปี ไม่สนใจลงทุน crypto เพราะไม่รู้ปัจจัยกำหนด และต้องตามข่าวต่างประเทศ ,คิดจะลอง แต่ยังไม่กล้า เพราะผันผวนมาก และบางคนเชื่อว่า ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอน ต้องหลีกเลี่ยง ลงทุนหรือไม่ รอฟังแนวทางจากภาครัฐ
.
โดย สรุปทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกต่างกันตามอายุ แต่ทุกคนตัดสินใจจากสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าประสบการณ์ในอดีต โดยการตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดทุน ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ระดับเงินออม และความรู้ บุคคลต้นแบบของกลุ่มประชากรและกลุ่มตลาดฯ ไม่เหมือนกันและส่งผลต่อความต้องการของการลงทุนที่แตกต่างกัน
.
ทุกคนมีการกระจายพอร์ตการลงทุนในแบบของตัวเอง จำเป็นต้องพิจารณาสินทรัพย์ลงทุนทั้งทางการและไม่เป็นทางการ เส้นทางการลงทุนมีความสำคัญในการคาดการณ์การลงทุน การกำหนดนโยบายหรือการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผลต้องมีข้อมูลเส้นทางการลงทุน นอกจากนี้คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเป็นธรรม
.
ทั้งนี้ พบคุณลักษณะผู้ที่ลงทุนใน Crypto ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อายุเฉลี่ย 27 ปี จบปริญญาตรี 68.6% สาขาที่จบเกี่ยวกับการเงิน 46.7% ไม่เกี่ยวกับการเงิน 53.3% เป็นชาย 55% หญิง 43% อื่นๆ 2% ขณะที่มีความสนใจหุ้นสามัญลดลง แต่ Crypto และสินทรัพย์สมัยใหม่ได้รับความสนใจสูงขึ้นมากกับทุกกลุ่ม

<<══════════════════════════════════════>>
อีไฟแนนซ์ไทย สำนักข่าวหุ้น-การเงิน-การลงทุน อันดับหนึ่งของไทย
ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 2 ล้านคน/เดือน
อ่านข่าวสารการลงทุนเพื่อหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆได้ตลอดวัน
อีไฟแนนซ์ไทย “มีข่าวมีโอกาส” www.efinancethai.com

ที่มา
https://www.facebook.com/efinanceThai/photos/a.338126440488/10159678381240489

ขอบคุณข่าวจาก efinancethai
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่