💚มาลาริน/เรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วค่ะ...ฝ่ายกม.สภา ให้ความเห็น วาระ 8 ปี บิ๊กตู่ ให้เริ่มนับ 9 มิ.ย.62

เพี้ยนแคปเจอร์ฝ่ายกฎหมายสภา ให้ความเห็น วาระ 8 ปี บิ๊กตู่ ให้เริ่มลนับ 9 มิ.ย.62 ระบุ เนื้อหาตาม ม.264 แค่ใช้บังคับชั่วคราว


28 ธ.ค.2564 - รายงานข่าวจากรัฐสภาเปิดเผยว่า หลังจากมีประเด็นถกเถียงทางกฎหมายถึงการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 258 วรรค 4 ที่ระบุนายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปีนั้น จะให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เมื่อใด โดยทางสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาหาข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว

ล่าสุด ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาและส่งความเห็นให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบแล้วข้อสรุปในประเด็นนี้แล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนต.ค.2564 โดยเห็นว่า การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 158 วรรค 4 ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2562 ที่เป็นวันโปรดเกล้าฯให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นต้นไป เพราะการกำหนดเงื่อนไขให้นายกฯดำรงตำแหน่งรวมแล้วเกิน 8 ปีไม่ได้นั้น เป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษ จะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้ การกำหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญให้ผลย้อนหลังใช้บังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ย่อมขัดหลักกฎหมาย

ส่วนประเด็นรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 264 ที่แม้จะกำหนดให้ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นั้น การปฏิบัติหน้าที่ของพล.อ.ประยุทธ์ตามมาตรา 264 เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนครม. ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญปี 2560 เพียงชั่วเวลาหนึ่ง และต้องพ้นจากหน้าที่ ภายหลังจากที่ครม.ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เข้าปฏิบัติหน้าที่ หากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้นับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่นายกฯของพล.อ.ประยุทธ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ จะต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ให้นับระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯของพล.อ.ประยุทธ์ด้วย

ดังนั้นระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯของพล.อ.ประยุทธ์ ตามมาตรา 264 นับตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.2560 ที่รัฐธรรมนูญปี 2560 บังคับใช้ จนถึงวันที่ 9 มิ.ย.2562 ที่พล.อ.ประยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นนายกฯตามรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงไม่ถือเป็นการดำรงตำแหน่งนายกฯตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา158

https://www.thaipost.net/hi-light/54528/
 

ข้อมูลที่เป็นความถูกต้อง จะมาแปลงสารก็ไม่ได้อยู่แล้ว

นี่เป็นข้อเท็จจริง และเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกัน

อยากให้ลุงตู่หมดสิทธิไปต่อ มโนไปก็เหลวค่ะ 

ทำใจเถอะนะคะ ลุงตู่อยู่ต่อ ท่านอยู่ได้เพราะประชาชนสนับสนุนด้วย

ใครขวางก็ไม่สำเร็จ  กฎหมายคุ้มครอง ประชาชนสนับสนุน

จบสวยค่ะ....

ปีใหม่ คิดดี ทำดี มีชัยชนะ ประสบความสุข ความสำเร็จสมปรารถนานะคะ

....นานาปีใหม่
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่