💜มาลาริน/ฝีมือรัฐบาลลุงตู่ค่ะ...ไทยได้คะแนนความมั่นคงสุขภาพอันดับ 5 ของโลก-รั้งที่1ด้านเฝ้าระวังในเอเชีย

เพี้ยนแคปเจอร์ไทยได้คะแนนความมั่นคงสุขภาพอันดับ 5 ของโลก-รั้งที่1ด้านเฝ้าระวังในเอเชีย
วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 18.00 น.


🖥ไทยได้คะแนนรวมความมั่นคงด้านสุขภาพ 68.2 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 ของโลกจาก195 ประเทศ  และรั้งอันดับที่ 1 ในเอเซียด้านการเฝ้าะวัง ตรวจจับโรคและระบบติดตามผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64 GHS Index จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากโครงการ Nuclear Threat Initative ศูนย์ความมั่นคงด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ และ The Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาร The Economist ได้ชื่อว่าเป็นการประเมินความมั่นคงด้านสุขภาพที่ครอบคลุมที่สุดฉบับแรก ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของการประเมินถัดจากปี 2019
  
โดยประเทศที่มีผลการวิเคราะห์ GHS Index สูงที่สุด 10 อันดับแรก จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่...📺

1. สหรัฐอเมริกา 79.5 คะแนน
2.ออสเตรเลีย 71.1 คะแนน
3.ฟินแลนด์ 70.9 คะแนน
4. แคนาดา 69.8 คะแนน
5. ไทย 68.2 คะแนน
6. สโลวาเนีย 67.8 คะแนน
7. สหราชอาณาจักร 67.2%
8. เยอรมนี  65.5 คะแนน
9. เกาหลีใต้ 65.4 คะแนน
และ 10. สวีเดน 64.9 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม

ทั้งนี้ การประเมินจะวิเคราะห์ผลจาก 37 ตัวชี้วัด ที่อยู่ใน 6 หมวดหมู่
 
สำหรับประเทศไทย ได้คะแนนรวมความมั่นคงด้านสุขภาพ 68.2 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 ของโลก แม้ว่าจะขยับอันดับสูงขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่อันดับที่ 6  แต่คะแนนรวมลดลง 0.7 คะแนน อย่างไรก็ตามไทยยังเป็นอันดับที่ 1 ในเอเซีย กลุ่มที่มีประชากร 50-100 ล้านคน และกลุ่มประเทศรายได้สูง

👩‍💻เมื่อแบ่งตาม 6 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดในโลกด้านการเฝ้าะวัง ตรวจจับโรคและระบบติดตามผู้ป่วยอยู่ที่ 91.5 คะแนน 

📩ขณะที่คะแนนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ที่ 59.7

📩คะแนน การรับมือต่อการแพร่ระบาด 67.3 คะแนน

📩ระบบสาธารณสุข 64.7 คะแนน

📩การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 68.9 คะแนน

📩และการจัดการกับความเสี่ยงด้านการเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม 57.2
คะแนน

👩‍💻ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกทั้งหมด 
 
คะแนนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดในปี 2021 ลดลงจากปี 2019 เฉลี่ย 4.2 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนการป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรค (AMR) โรคที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ความปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรมด้านการวิจัย เทียบเท่าปี 2019 แต่คะแนนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนลดลง 25 คะแนน เหลือ 75 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม

คะแนนด้านด้านการตรวจจับโรคและระบบติดตามผู้ป่วยในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปี 2019 เฉลี่ย 8.3 คะแนน แบ่งเป็น.....👩‍💻

คะแนนประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของห้องปฏิบัติการ การเข้าถึงข้อมูลการเฝ้าระวัง และการมีบุคลากรด้านระบาดวิทยา เทียบเท่าปี 2019 แต่คะแนนการรายงานการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น 25 คะแนน ได้รับ 100 คะแนนเต็ม และคะแนนการสอบสวนโรคเพิ่มขึ้น 25 คะแนน รวมเป็น 75 คะแนน
 
คะแนนด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในปี 2021 ลดลงจากปี 2019 เฉลี่ย 11.3 คะแนน แบ่งเป็น..👩‍💻

คะแนนการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน การวางแผนการออกกำลังกาย การอนุมัตินโยบายฉุกเฉิน การเชื่อมโยงด้านสาธารณสุขและความมั่นคง และการสื่อสารจัดการความเสี่ยง เทียบเท่าปี 2019 แต่คะแนนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารลดลง 3.8 คะแนน เหลือ 79.7 คะแนน และคะแนนการจำกัดการเดินทางลดลงเหลือ 0 คะแนน

คะแนนระบบสาธารณสุขในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปี 2019 เฉลี่ย 2.4 คะแนน แบ่งเป็น...👩‍💻

คะแนนการบริหารจ้ดการระบบสุขภาพและบุคลากรการแพทย์ มาตรการทางการแพทย์และการปรับใช้บุคคลากร การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ความสามารถในการทดสอบและอนุมัติมาตรการรับมือทางการแพทย์ใหม่ เทียบเท่าปี 2019 แต่คะแนนความสามารถด้านสุขภาพของคลินิก โรงพยาบาล และศูนย์ดูแลชุมชนเพิ่มขึ้น 16.6 คะแนน รวมเป็น 56.2 คะแนน

คะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปี 2019 เฉลี่ย 2.4 คะแนน แบ่งเป็น...👩‍💻

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล IHR เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาด ข้อตกลงการข้ามพรมแดนเกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินสาธารณะและสาธารณสุข ความมุ่งมั่นในการแบ่งปันข้อมูลและตัวอย่างทางพันธุกรรมและชีวภาพ เทียบเท่าปี 2019 แต่คะแนนข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.3 คะแนน รวมเป็น 96.9 คะแนน และคะแนนการเงินเพิ่มขึ้น 8.3 รวมเป็น 75 คะแนน
 
คะแนนการจัดการกับความเสี่ยงด้านการเมือง/เศรษฐกิจ/สังคมในปี 2021 ลดลงจากปี 2019 เฉลี่ย 1.7 คะแนน โดยคะความเสี่ยงทางการเมืองและความมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็น 41.6 คะแนน ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 63.1 คะแนน ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน 50 คะแนน จุดอ่อนด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 70.7 คะแนน และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมลดลงเหลือ 60.4 คะแนนhttps://www.naewna.com/local/623048

นานาเยี่ยม ในที่สุดผลงานการประเมินระดับโลก ก็ทำให้คนไทยทราบว่า..การสาธารณสุขในยุคลุงตู่ มีคะแนนสูงระดับT0p ของโลก น่าปลาบปลื้มจริงๆค่ะแสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่