💙มาลาริน/ต้องถึงมือลุงตู่อีกเรื่องค่ะ...“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง คกก.ตรวจสอบการอภัยโทษแล้ว แนะรัดกุมโปร่งใสเป็นธรรม

เพี้ยนแคปเจอร์“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง คกก.ตรวจสอบการอภัยโทษแล้ว ตั้ง “เข็มชัย ชุติวงศ์” นั่งประธานสอบ แนะรัดกุมโปร่งใสเป็นธรรมโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ แต่งตั้ง กก.ตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษแล้ว แนะพิจารณา กลั่นกรองหลักเกณฑ์ กระบวนการอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม

วันนี้ (17 ธ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ซึ่งในที่นี้คือ พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้...👩‍💻

(1) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุด และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ

(2) นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการ

(3) นายธีระพงษ์วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ กรรมการ

(4) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

(5) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรรมการ

(6) นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(7) นายวิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

และ (8) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา และการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการทำงาน โดยให้แก่คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบหลักเกณฑ์และกระบวนการในชั้นของกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้การขอพระราชทานอภัยโทษบังเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องโทษและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญอภัยทานในวาระและโอกาสพิเศษด้วย
https://mgronline.com/politics/detail/9640000124658

เพี้ยนปักหมุดผู้นำดีเป็นที่พึ่งของประชาชนและทำกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสต้องยกให้นายกฯลุงตู่คนเดียวค่ะ

นี่แหละที่ดิฉันสนับสนุนท่านให้เป็นนายกฯต่อ ตราบใดที่พึ่งนักการเมืองเต็มร้อยยังไม่ได้ 

ตราบใดที่มีนายกฯลุงตู่เป็นผู้นำ ประชาชนเชื่อและศรัทธาที่สุดว่าท่านจะทำสิ่งที่ถูกต้องสมกับที่เราไว้วางใจ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่