คือคุณครูให้โจทย์มาแต่เราไม่เข้าใจเลย

11. ลักษณะที่บ่งบอกว่าพืชมีการเจริญเติบโต ได้แก่. โดยอาศัยกระบวนการ ดังนี้. 12. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ได้จากสิ่งแวดล้อม ได้แก่, ซึ่งมีผลต่อพืช ดังนี้. 13. แสงในช่วงเข้า มีความเข้มแสง. .จะมีผเลทำให้อัตราการสังเคราะห์แสง แต่ถ้าความเข้มแสงมากเกินไป จะทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแที่จุดหนึ่ง และแสงยังมีผลต่อกิจกรรมเของพืชอื่นๆ เช่น 14. ปัจจัยจำกัด เช่น ปริมาณเอนไซม์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง หากมีมากจะเกิดผลต่ออัตราการ สังเคราะห์แสงให้เกิด. 15. แหล่งที่มาของ CO2 .ที่ให้íuเกพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแเสง ได้แก่. 16. ธาตุอาหาร แบ่งตามปริมาณความต้องการ ได้แก่. และ 17. 18. 19. 20. กรดอะมิโน คลอโรฟิลล์ ที่สามารถตรึง. พืชตระกลูถั่ว มีธาตุ. เป็นโปรตีนที่มีธาตุ. สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน จงบอกหน้าที่ของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช .ที่รวมกับธาตุ. แล้วเปลี่ยนเป็นธาตุในโตรเจนลงสู่ เพราะรากพืชตระกลูถั่วมี. เป็นส่วนประกอบของโมเลกุล เพื่อแบ่งชนิดของกรดอะมิโน ธาตุ 1. ฟอสฟอรัส(P) หน้าที่ 2. แคลเซียม(Ca) 3. โพแทสเซียม(K) 21. หากพืชมีอาการใบซีดเหลือง มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุ. หากมีสำต้นแคระแกร์น ใบเหลือง มีสาเหตุมาจากขาดธาตุ. 22. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้จาก. ·ปุ๋ยเคมี ได้จาก. ปุ๋ย 2 ชนิดแตกต่างกัน คือ 23. ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีความหมายว่า 24. ดังนี้. การปลูกพืชไอโดรพอนิก เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จะมีการควบคุมปัจจัยภายนอก 25. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อเารเจริญเติบโตของพืช คือ 26. ได้แก่. จงบอกแหล่งที่มาของฮอร์โมนพืช บทบาทสำคัญต่อพืช และ สารเลียนแบบที่มนุษย์สังเคราะห์ ฮอร์โมนพืช แหล่งที่มา บทบาทสำคัญ สารเลียนแบบ 1. ออกซิน(auxin) 2. เอทิลิน(ethylene) 3. ไซโตไคนิน(cytokinins) 4. กรดแอไซซิก(abscisic acid) 5. จิบเบอเรลลิน(gibberellin)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่