🇹🇭มาลาริน🔶️11พ.ย.ไม่ติดTop10โลก ป่วย7,496คน หายป่วย7,452คน ตาย57คน สะสม82,532,531โดส/โควิด77จว./UKเตรียมรับรอง SV&SPhhttps://www.sanook.com/news/8471710/


https://travel.trueid.net/detail/EpwDxDy0Jd17https://www.bangkokbiznews.com/news/971189นานาเยี่ยมสหราชอาณาจักรเตรียมรับรอง ‘ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม’เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.39 น.

11 พฤศจิกายน 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงาน รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมรับรองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีการใช้งานกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเพิ่มวัคซีนของซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากจีน รวมถึงวัคซีนโควาซินของอินเดีย เข้ารายการวัคซีนที่ได้รับอนุมัติสำหรับนักเดินทางขาเข้าของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่านักเดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เหล่านี้ครบสองโดส จะถูกพิจารณาว่าได้รับวัคซีนครบโดสแล้วในสหราชอาณาจักร
 
กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักรหลังรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสและได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนจากหนึ่งในประเทศและดินแดนที่ผ่านการรับรองมากกว่า 135 แห่ง จะไม่จำเป็นต้องตรวจโรคก่อนออกเดินทาง ตรวจโรคหลังเดินทางมาถึงครบ 8 วัน หรือกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงอีกต่อไป
 
ส่วนผู้ที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากประเทศหรือดินแดนที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ผ่านการรับรอง หรือฉีดวัคซีนที่ไม่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุมัติ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดส
  
อนึ่ง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่สหราชอาณาจักรอนุมัติในขณะนี้ ได้แก่ ไฟเซอร์-ไบออนเทค แอสตราเซเนกา โควิชีลด์ โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคน ที่เดินทางเข้าอังกฤษจะถูกพิจารณาเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดส ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. เป็นต้นไป และจะถูกยกเว้นจากการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง การตรวจโรคหลังเดินทางมาถึงครบ 8 วัน และการตรวจโรคก่อนออกเดินทาง
 
อย่างไรก็ดี พวกเขาจำเป็นต้องทำการตรวจโรคหลังเดินทางมาถึงทันที และเข้ารับการทดสอบพีซีอาร์ (PCR) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อยืนยันว่าไม่มีผลตรวจโรคเป็นบวก

ปัจจุบันประชากรอายุ 12 ปีขึ้นไปในสหราชอาณาจักร ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกมากกว่าร้อยละ 87 ได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่าร้อยละ 79 และได้รับวัคซีนโดสกระตุ้นหรือโดสที่ 3 มากกว่าร้อยละ 17 แล้ว

https://www.naewna.com/inter/615020

ปูเสื่อติดตามข่าวโควิดวันนี้กันนะคะคำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 11

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444398663845130


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 พ.ย. 2564)
รวม 82,532,531 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 771,469 โดส

เข็มที่ 1 : 223,903 ราย
เข็มที่ 2 : 516,278 ราย
เข็มที่ 3 : 31,288 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 44,579,576 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 35,277,108 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,675,847 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444397783845218


รู้ทัน รู้ทาง ช่วยผู้ป่วย “โรคอ้วน "
ผ่านวิกฤตโควิด

ที่มา : หมอพร้อม
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444390540512609


รู้ทันความเสี่ยง รู้ทางป้องกัน
ช่วยผู้ป่วย “โรคเบาหวาน " ผ่านวิกฤตโควิด

ที่มา : หมอพร้อม
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444391523845844


สหรัฐอเมริกา บริจาควัคซีน Moderna 1 ล้านโดส
ให้รัฐบาลไทย ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีหลักการว่า วัคซีนที่บริจาคให้รัฐบาลไทย ต้องอยู่ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ คือ จะเป็นการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค อีกทั้งต้องมีการลงนามสัญญากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญ คือ   ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ  นอกจากนี้ ถ้าหากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

การบริจาควัคซีนจากประเทศใดให้กับอีกประเทศหนึ่ง ไม่ดำเนินการผ่านเอกชน เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งยังไม่สามารถกำกับติดตามและรับผิดชอบผลกระทบได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิด 19 การรับวัคซีนบริจาคจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444402877178042


สธ. เปิดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย
สนับสนุนนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ประกอบด้วย:
1. Smart Reopening - เปิดประเทศอย่างปลอดภัย
2. Smart Control - เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง กิจการ-กิจกรรมเสี่ยง
3. Smart Health Preparedness - ยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. Smart Information Technology and Communication - พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง
5. Smart Mechanism and Participation - บริหารจัดการแบบบูรณาการ

ซึ่งสามารถวัดความสำเร็จได้จาก 1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค 2.ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564  3.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด 4.มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 - 80% 5.อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น 6.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK  เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444425093842487


ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี กิจการสปา ร้านนวด 1 ปี และสถานดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี บรรเทาผลกระทบโควิด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมความงาม ปีละ 500-1,000 บาทออกไปอีก 1 ปี (18 มี.ค. 65 - 17 มี.ค. 66) และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการดูแลผู้สูงอายุฯปีละ 1,000 บาท 2 ปี นับตั้งแต่ 15 ต.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่รัฐได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สธ. โดย สบส. จึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี แก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 65 ถึง 17 มี.ค. 66 และกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564

สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่จัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือมีการพักค้างคืน อยู่ที่ปีละ 1,000 บาท กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ให้บริการดูแลระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมฯปีละ 500 บาท โดยปัจจุบันมีกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีจำนวนรวมกว่า 10,000 แห่ง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444432850508378


รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 57 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/444399033845093


WHO เตือน 5 ข้อควรปฏิบัติแม้ฉีดวัคซีนแล้ว

1. รักษาระยะห่าง (keep a safe distance)
2. สวมใส่หน้ากากอนามัย (wear a mask)
3. ไอหรือจาม ใส่ข้อศอก โดยยกข้อศอกขึ้นมาป้องที่ปาก (cough or sneeze into your elbow)
4. เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ (open windows)
5. ทำความสะอาดมือ (clean your hands)

ที่มา : ศบค.
https://web.facebook.com/informationcovid19/posts/444523090499354


หมอพร้อม เชิญชวนประชาชนที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
ลงทะเบียนใช้งาน "หมอพร้อม"
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้แล้ววันนี้

ที่มา : หมอพร้อม
https://web.facebook.com/informationcovid19/posts/444534800498183
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่