ใบรับรอง NTHK-NPO, NBHTK สำหรับดาบญี่ปุ่น

NTHK (NPO ; เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) หรือ Nihon Touken Hozon Kai 

        ได้รับการแปลอย่างเป็นทางการว่า "สมาคมเพื่อการอนุรักษ์ดาบญี่ปุ่น" การก่อตั้งตัวเองขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ในช่วงสมัยเมจิ อันที่จริงแล้วมีความเก่าแก่กว่า NBTHK มาก จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ศึกษา และอนุรักษ์ดาบญี่ปุ่นและศิลปะที่เกี่ยวข้อง สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Meguro ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานสาขาอยู่ไม่กี่แห่งทั่วโลก ใบรับรองออกได้ช้า แต่รายละเอียดเยอะ ได้รับการรับรองมาช้านาน (ใบรับรองจะออกให้สำหรับดาบที่มีคุณภาพ)

          การจัดอันดับกระดาษใบรับรอง NTHK-NPO มี 4 ระดับสำหรับดาบญี่ปุ่น
    1)     Sai-Yushu Saku (มีค่าที่สุด)
    2)     Yushu Saku (ล้ำค่า)
          ระดับความสำเร็จสูงสุดที่ NTHK-NPO คือใบรับรองที่เรียกว่า YUSHUTO เทียบเท่ากับ NBTHK JUYO Token (เป็นใบรับรองดาบสำหรับ "ดีที่สุดของดีที่สุด" YUSHUTO origami ใช้สำหรับดาบที่ทำขึ้นอย่างยอดเยี่ยมในแง่ของสภาพและความคุ้มค่าในฐานะวัตถุของศิลปะและการศึกษาเชิงวิชาการ)


    3)     Kanteisho (ประเมิน)
          เป็นใบรับรอง Origami* ที่สูงเป็นอันดับสองและเห็นได้ทั่วไปจาก NTHK-NPO ที่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลักษณะของดาบ ใบรับรองจะออกสำหรับดาบที่มีคุณภาพพอสมควรซึ่ง mei (ลายเซ็น) เป็นของแท้หรือในกรณีที่ดาบเป็น mumei (ไม่ได้ลงนาม) ผู้พิพากษาจะเสนอความคิดเห็นว่าใครเป็นช่างเหล็กหรือโรงเรียนที่ปลอมแปลงใบดาบ (Origami* คือ เอกสารรับรอง)
 
ตัวอย่างกระดาษ Kanteisho ที่ออกโดย NTHK

   

ตัวอย่างกระดาษ KANTEISHO KOSHIRAE (อุปกรณ์ดาบของแท้) ที่ออกโดย NTHK


คำอธิบายรายละเอียดในใบรับรอง NTHK    4)     Shinteisho (รับรองความถูกต้อง)
          ใบรับรองระดับแรกนี้สงวนไว้สำหรับดาบที่ mei (ลายเซ็น) เป็นของแท้ แต่สภาพโดยรวมของดาบนั้นไม่ค่อยแข็งแรง เป็นใบรับรองเสริมที่ทำหน้าที่รับประกันความถูกต้องของลายเซ็นของดาบ

NBHTK หรือ Nihon Bijutsu Tohken Hozon Kyoukai (สมาคมเพื่อการอนุรักษ์ดาบศิลปะญี่ปุ่น)

          ย้อนกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อดาบญี่ปุ่นถูกทำลายเกือบจะหมด จากหน่วยปฏิบัติการของอเมริกา (GHQ) พยายามยึดอาวุธญี่ปุ่นทุกประเภทจากประเทศ ผู้ก่อตั้ง NBTHK คิดที่จะปกป้องประวัติศาสตร์และความงามอันเป็นนิรันดร์ของดาบญี่ปุ่นในฐานะของสะสมโบราณโดยจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ NBTHK เริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 1948 และยังคงเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงที่รับผิดชอบในการคัดกรองและรับรองการตัดสินเกี่ยวกับดาบญี่ปุ่น เมื่อดาบถูกส่งไปยัง NBTHK (เรียกว่า "ชินซา" หรือการตัดสิน) องค์กรจะทบทวนและตัดสินชิ้นส่วน (เป็นที่ยอมรับทั่วโลก)

          "เอกสารรับรอง" เหล่านี้เรียกว่า origami กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จริงจังและไม่เคยถูกมองข้าม ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึงหนึ่งปีจึงจะได้รับคำตัดสิน

การจัดอันดับกระดาษใบรับรอง NBTHK สำหรับดาบญี่ปุ่น มีสองระบบ คือ ระบบเก่า (เดิม) และระบบใหม่
·        กระดาษใบรับรอง NBTHK ระบบใหม่ มี 4 อันดับสำหรับดาบญี่ปุ่น
    1.      Tokubetsu Juyo  (สำคัญมาก) => (ปีที่ออก ค.ศ.1971 – ปัจจุบัน)
    2.      Juyo  (สำคัญ) => (ปีที่ออก ค.ศ.1958 – ปัจจุบัน)
    3.      Tokubetsu Hozon (เก็บรักษาไว้เป็นพิเศษ) => (ปีที่ออก ค.ศ.1982 – ปัจจุบัน)
    4.      Hozon (รักษาไว้) => (ปีที่ออก ค.ศ.1982 – ปัจจุบัน)

·       กระดาษใบรับรอง NBTHK ระบบเก่า มี 3 อันดับสำหรับดาบญี่ปุ่น (ปัจจุบันไม่ออกแล้ว)
    1.      Koshu Tokubetsu Kicho => (ปีที่ออก ค.ศ.1973 – 1982)
    2.      Tokubetsu Kicho (หายากพิเศษ) => (ปีที่ออก ค.ศ.1950 – 1982)
    3.      Kicho (หายาก) => (ปีที่ออก ค.ศ.1948 – 1982)
 
ตัวอย่างใบรับรองใหม่จาก NBTHK

HOZON – คุณค่าของการอนุรักษ์ (กระดาษเหลือง)

          HOZON เป็นระดับแรกในสี่ (สี่คือระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) ของความแตกต่างที่มีเกียรติ ใบรับรองนี้กำหนดโดยหลักว่าดาบนั้น “มีค่าควรแก่การอนุรักษ์” ต้องเน้นว่านี่ไม่ใช่งานเล็ก ๆ ที่ต้องทำ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อค้าดาบจะส่งดาบสิบเล่มเพื่อตัดสินและรับเพียงดาบ HOZON สองอันเท่านั้น

ใบรับรอง NBTHK Hozon ยังสามารถออกสำหรับ kosirae หรือ fittings เช่น fuchi-kashira และ Tusba


TOKUBETSU HOZON – คุ้มค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง (กระดาษสีน้ำตาล)

          TOKUBETSU HOZON เป็นระดับที่สองในสี่ระดับของความแตกต่างที่มีเกียรติ เพื่อให้ดาบได้รับ TOKUBETSU HOZON ดาบจะต้องผ่านเกณฑ์เจ็ดประการของ HOZON ข้างต้นถึงระดับที่น่าอัศจรรย์จึงจะตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เมื่อดาบบรรลุจุดยืนดังกล่าว มูลค่าของดาบก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก


JUYO TOKEN – งานสำคัญ (รูปถ่ายกระดาษและ/หรือโอชิกาตะถูของตัง)

          JUYO TOKEN (ระดับที่สามหรือสี่) และ TOKUBETSU JUYO TOKEN (ความสำเร็จสูงสุด) ถือเป็นเกียรติอย่างมาก มีใบดาบ JUYO อยู่ประมาณ 10,000 ใบ และมีเพียง 700 ใบเท่านั้นที่ผ่านการรับรอง TOKUBETSU JUYO TOKEN เมื่อพิจารณาว่ามีใบดาบประมาณ 2 ล้านใบที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ใบดาบเหล่านี้ถือเป็นจุดสุดยอดของความเป็นเลิศของดาบญี่ปุ่น และด้วยเหตุนี้ จึงมีราคาที่แพงมากโดยธรรมชาติ


TOKUBETSU JUYO TOKEN – งานสำคัญอย่างยิ่ง (ความสำเร็จสูงสุด) (กระดาษที่มีรูปถ่ายและ/หรือโอชิกาตะถูถัง)


รายชื่อสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น (หัตถกรรม: ดาบ)


          ดาบที่แสดงด้านบน (Ko-Bizen Tomonari) มีดาบประมาณ 110 เล่มที่กล่าวกันว่ามี “คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือศิลปะสูงเป็นพิเศษ” และชิ้นส่วนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น จากที่เคยออกจากพรมแดนของญี่ปุ่น

ตัวอย่างใบรับรองเก่าจาก NBTHK

KICHO TOKEN – ล้ำค่า (กระดาษขาว)

          ใบรับรองเหล่านี้ออกให้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1948 จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1982 ใบรับรอง Kicho ออกที่สำนักงานใหญ่และสาขาในท้องถิ่น และโดยทั่วไปเรียกว่า "กระดาษขาว" การแปลตามตัวอักษรของ KICHO คือ "ล้ำค่า" นี่ ได้อันดับที่ต่ำกว่า Tokubetsu Kicho


TOKUBETSU KICHO TOKEN – ล้ำค่าเป็นพิเศษ (กระดาษสีเขียวเข้ม)

          ใบรับรองนี้เริ่มในเดือนมีนาคม ค.ศ.1950 (ปีโชวะ ที่25) และออกจนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1982 (ปีโชวะ ที่57) ใบรับรอง TOKUBETSU KICHO ออกให้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาในท้องถิ่น และโดยทั่วไปเรียกว่า "กระดาษสีเขียว" Tokubetsu Kicho หมายถึง "ล้ำค่าอย่างยิ่ง"

          อันที่จริง TOKUBETSU KICHO อยู่ในอันดับต้น ๆ จนกระทั่งกระดาษ Juyo ที่ถูกนำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1958 (ปีโชวะ ที่33) กระดาษสีเขียวและตราประทับทรงกลมที่มีตัวอักษรคันจิของ “โทคุ” ถูกใช้ครั้งแรกในกระดาษโทคุเบตสึ คิโช เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1950 และยังคงเป็นแบบนี้จนถึงปี ค.ศ. 1982


TOKUBETSU KICHO TOKEN (สหรัฐอเมริกา & ญี่ปุ่น) – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Precious (กระดาษสีเขียวสดใส)

          นี่เป็น “กระดาษสีเขียว” อีกเล่มที่หายากมากซึ่งออกในปีโชวะ ที่ 55 (ค.ศ. 1980) ถึง ปีโชวะ ที่57 (ค.ศ. 1982) ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา กระดาษสีเขียวนี้เป็นระดับสูงสุดที่มีในปี ค.ศ. 1980 


KOSHU TOKUBETSU KICHO TOKEN – ล้ำค่ายิ่งนัก (กระดาษสีน้ำเงิน)

          ในปี ค.ศ. 1973 (ปีโชวะ ที่48) ได้มีการแนะนำกระดาษ Koshu Tokubetsu Kicho (กระดาษสีน้ำเงิน) ใบรับรองที่หายากและสะสมได้นี้ออกให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า TOKUBETSU KICHO (กระดาษสีเขียว) แต่ต่ำกว่า JUYO TOKEN มีเพียงดาบพิเศษเท่านั้นที่สามารถหวังว่าจะได้รับการรับรองระดับนี้ 


คำอธิบายรายละเอียดในใบรับรอง NBTHK


TOROKUSHO (ใบรับรองการลงทะเบียน)


          กฎหมายกำหนดให้ดาบทั้งหมดในญี่ปุ่นต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลท้องถิ่น นี่คือ 'หนังสือเดินทาง' ของดาบและจำเป็นต้องอยู่กับดาบตลอดเวลา บ่อยครั้งที่การ์ดใบนี้พันรอบซายะ (ฝักดาบ) ใบ TOROKUSHO จะถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับข้อมูลจริงของดาบ เช่น ความยาว, ความโค้ง, จำนวนรูของใบดาบ พร้อมกับลายเซ็นที่มีอยู่ ใบดาบแต่ละใบจะมีหมายเลขเฉพาะของตัวมันเอง


By Samurai Rapbitz
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่