* โทธกฉันท์ อบายสหาย *

กระทู้สนทนา
อบายสหาย มีลักษณะโทษ ๔ ประการ
( โทธกฉันท์ ๑๑ )
.

๏  มิตรคณา   ทุรพาละทุพลมี
นามก็กระลี   หินชาติประกาศพิปราย
.

๏  สมมุตินา    มะอบายสหายหมาย
เสวนะมลาย   ศุขะสวัสดิและวัฒนา
.

๏  กรอปจตุโทษ   นฤประโยชนทุกขา
ไภยะจะพา  ธประลัยขยะในพลัน
.

๏ คือจะกระทำ   ทุษฐกระกรรมก็จะชวนจรัล
เสพวิธสรร   พะสุรารสเมรัย
.

๏  เสื่อมสิริโภค  จะวิโยคกิติคุณกษัย
เสื่อมพละไพ   บุลญาณยศสรรเสริญ
.

๏  เสื่อมศิละสัง   วรทั้งคติดำเนิน
อบายบทะเจริญ   อกุศลพลเรื่องอนันต์
.

๏  หนึ่งก็จะพา    บทคลาจรจรอกจรัล
แห่งบรสรร   ตกะเคหะณราษตรี
.

๏  พื้นภยะพาล   ก็จะดาลดุรทุกข์มี
โทษะกระลี    จะพินาศนะนิราสคุณ
.

๏  หนึ่งก็จะชวน   กิจล้วนบ่มิเป็นคุณ
มหรรศพะสุน   ทรทัศนนิพัทธ์กาล.
.

๏  ปราศผละชอบ   และประกอบนะประมาทมาน
ปราศคุณสาร  อิธโลกปรโลกคตา
.

๏  หนึ่งก็จะชัก   กิฬิลักษณนานา
อาทิสกา   กิจะพนันที่จะพลันมลาย
.

๏  แห่งธนะสาร  และจะลาญลุอันตราย
ร้อนอุระวาย   ศุขะรมยบ่สมบูรณ์
.

๏  มิตรอบา       ยะสหายก็พิบัติพูน
ทุกขะอดูร      ดุจะพุทธประสาทสาร
.

๏  ปราชญ์บ่มิควร   และจะชวนกิจสมัครสมาน
สมาคมะพาล  ทุรลักษณกักขลา
.

๏ โทธกฉัน       ทะก็สรรรจนาปรา
กฎนะกถา   พฤติพากยหลากประหลาด
.

๏  หวังรจนา      อนุศาสนะโนวาท
ทวยธิรชาติ    จะนิพนธ์กลแปลกแปลง ๛
——
.

Cr : มิตตปฏิรูปะ 
( คือ คนเทียมมิตร ๔ จำพวก ๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด
๓. คนหัวประจบ ๔. คนชักชวนในทางพินาศ คน ๔ จาพวกนี้ ไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร ไม่ควรคบ )
.

Cr. 2 : https://m.pantip.com/topic/40988985?  คห แรก
.

——

- โทธกฉันท์ มาจาก โทธกกถา - 

จกฺกวรฺกิตรตฺตสุปาโท
ลกฺขณมณฺฑิตอายตปณฺหิ
จามรฉตฺตวิธูสิตปาโท
เอส  หิ  ตุยฺหํ  นรสีโห.


: บุคคลนั้นเอง ผู้มีพระบาทงามแดง มีรอยกงจักรประเสริฐมีพระบาทยาวเรียวประกอบด้วยพระลักษณะ 
ทรงมีพระบาทประดับด้วยเเส้ จามร ฉัตร ทรงเป็นนรชนผู้ประเสริฐ เป็นบิดาของท่าน. 

.
* CTGREY *

🥰🥰
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่