ตรวจคำตอบให้ทีครับ ว่าผมตอบถูกไหม ขอบคุณล่วงหน้าครับ

กระทู้คำถาม
1.กลิ่นสาบโคลนที่พบในกุ้ง ปลา เกิดจากอะไร
ก.สารสีในสาหร่าย
ข.กลิ่นอาหารเม็ด
ค.สาหร่ายเกลียวทอง
ง.สัตว์กินโคลนก้นบ่อเข้าไป
ฉ.สาหร่ายขนแมว
ตอบ ก.

2. ข้อใดไม่ใช่สาหร่ายสีน้ำตาล
ก.Laver
ข.Kelp
ค.Kombu
ง.Wakame
จ.Sargassum
ตอบ ก.

3.ข้อใดเป็นตัวบ่งบอกถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล
ก.ลิงแสม
ข.ต้นชิด
ค.ต้นจาก
ง.ปูแสม
จ.ต้นแสม
ตอบ ง

4.สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน (เลือกทุกข้อที่ถูก)
ก ปูแสม
ข.ลิงแสม
ค.ปูดำ
ง ลิงกัง
จ.ปูลม
ตอบ ก,ข

5.รากค้ำจุนพบในพืชชนิดใด
ก.โกงกาง
ข.แสม
ค.จาก
ง.ต๋าว
จ.สาหร่ายสีน้ำตาล
ฉ.ลำพู
ตอบ ก

6.ข้อใด"ไม่ถูกต้อง"เกี่ยวกับแนวปะการัง
ก.ปะการังจัดเป็นพืช
ข.ป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง
ค.เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ง.พบได้ในทะเลเขตร้อน
จ.เกิดจาการทับถมของหินปูนปะการัง
ตอบ ง

7.วิธีการป้องกันพยาธิอนิสซาคิสในเนื้อปลา (เลือกทุกข้อที่ถูก)
ก.แช่เย็น -20 องศา อย่างน้อย 15 ชั่วโมง
ข.แช่เย็น -35 องศา อย่างน้อย 7 ชั่วโมง
ค.แช่เย็น -35 องศา อย่างน้อย 15 ชั่วโมง
ง.ผ่านความร้อน 60 องศา อย่างน้อย 5 นาที
จ.มีฉลากระบุว่ากินแบบดิบได้
ฉ.ผ่านความร้อน 80 องศา อย่างน้อยครึ่งนาที
ตอบ ข,ค,ง

8.ข้อใดจัดเป็นล๊อบสเตอร์ (lobster) (เลือกทุกข้อที่ถูก)

ก.กั้งตั๊กแตน
ข.กุ้งดีดขัน
ค.กุ้งมังกร
ง.แมงดาทะเล
จ.กั้งกระดาน
ตอบ ค

9.ข้อใด"ไม่ควร"นำมาบริโภค
ก เพรียงถั่วงอก
ข.เพรียงคอห่าน
ค.เหาลิ้นปลา / เหากินลิ้น
ง.แมงดาถ้วย
จ.ปูถั่ว
ตอบ ง
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่